Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 15: Đoàn viếng thăm và cúng dường Chùa Phổ Phước, Chùa Dharmakaya, tham quan Chợ Nổi và Hoàng Cung Thái Lan

11/10/201903:23(Xem: 4575)
Day 15: Đoàn viếng thăm và cúng dường Chùa Phổ Phước, Chùa Dharmakaya, tham quan Chợ Nổi và Hoàng Cung Thái Lan

NGÀY 15 (10-10-2019): cả ngày đoàn ở thủ đô Bangkok: thức chúng 5am, 6am điểm tâm, 6.30am xe bus đưa đoàn đi chợ Nổi, sau đó đi ăn trưa, rồi vào tham quan Hoàng Cung, tiếp đó đoàn thăm Chùa  An Nam, Wat Kusolsamakorn (Chùa Phổ Phước, 97, soi watkuson, Ratchawong, rd Sampanthawong, Bangkok 10100.) nghe quý Thầy người Thái Lan tụng Kinh tiếng Việt, đoàn cúng dường $2000 Úc kim & 200 Mỹ kim; tại đây Đoàn cũng cúng dường 3 Sư người Bangladesh $1,325 Úc kim và $400 Mỹ kim, sau cùng đoàn đi tham quan Tu Viện Dhammakaya Cetiya, một kỳ quan của Phật Giáo thế giới trong thời hiện đại, đoàn cúng dường US$1000 Mỹ kim và $100 Canada. Đoàn về ăn tối và nghỉ đêm cuối tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

 

Day 15_tham Dharmakaya (1)Day 15_tham Dharmakaya (2)Day 15_tham Dharmakaya (3)Day 15_tham Dharmakaya (4)Day 15_tham Dharmakaya (5)Day 15_tham Dharmakaya (6)Day 15_tham Dharmakaya (7)Day 15_tham Dharmakaya (8)Day 15_tham Dharmakaya (9)Day 15_tham Dharmakaya (10)Day 15_tham Dharmakaya (11)Day 15_tham Dharmakaya (12)Day 15_tham Dharmakaya (13)Day 15_tham Dharmakaya (14)Day 15_tham Dharmakaya (15)Day 15_tham Dharmakaya (16)Day 15_tham Dharmakaya (17)Day 15_tham Dharmakaya (18)Day 15_tham Dharmakaya (19)Day 15_tham Dharmakaya (20)Day 15_tham Dharmakaya (21)Day 15_tham Dharmakaya (22)Day 15_tham Dharmakaya (23)Day 15_tham Dharmakaya (24)Day 15_tham Dharmakaya (25)Day 15_tham Dharmakaya (26)Day 15_tham Dharmakaya (27)Day 15_tham Dharmakaya (28)Day 15_tham Dharmakaya (29)Day 15_tham Dharmakaya (30)Day 15_tham Dharmakaya (31)Day 15_tham Dharmakaya (32)Day 15_tham Dharmakaya (33)Day 15_tham Dharmakaya (34)Day 15_tham Dharmakaya (35)Day 15_tham Dharmakaya (36)Day 15_tham Dharmakaya (37)Day 15_tham Dharmakaya (38)Day 15_tham Dharmakaya (39)Day 15_tham Dharmakaya (40)Day 15_tham Dharmakaya (41)Day 15_tham Dharmakaya (42)Day 15_tham Dharmakaya (43)Day 15_tham Dharmakaya (44)Day 15_tham Dharmakaya (45)Day 15_tham Dharmakaya (46)Day 15_tham Dharmakaya (47)Day 15_tham Dharmakaya (48)Day 15_tham Dharmakaya (49)Day 15_tham Dharmakaya (50)Day 15_tham Dharmakaya (51)Day 15_tham Dharmakaya (52)Day 15_tham Dharmakaya (53)Day 15_tham Dharmakaya (54)Day 15_tham Dharmakaya (55)Day 15_tham Dharmakaya (56)Day 15_tham Dharmakaya (57)Day 15_tham Dharmakaya (58)Day 15_tham Dharmakaya (59)Day 15_tham Dharmakaya (60)Day 15_tham Dharmakaya (61)Day 15_tham Dharmakaya (62)Day 15_tham Dharmakaya (63)Day 15_tham Dharmakaya (64)Day 15_tham Dharmakaya (65)Day 15_tham Dharmakaya (66)Day 15_tham Dharmakaya (67)Day 15_tham Dharmakaya (68)Day 15_tham Dharmakaya (69)Day 15_tham Dharmakaya (70)Day 15_tham Dharmakaya (71)Day 15_tham Dharmakaya (72)Day 15_tham Dharmakaya (73)Day 15_tham Dharmakaya (74)Day 15_tham Dharmakaya (75)Day 15_tham Dharmakaya (76)Day 15_tham Dharmakaya (77)Day 15_tham Dharmakaya (78)Day 15_tham Dharmakaya (79)Day 15_tham Dharmakaya (80)Day 15_tham Dharmakaya (81)Day 15_tham Dharmakaya (82)Day 15_tham Dharmakaya (83)Day 15_tham Dharmakaya (84)Day 15_tham Dharmakaya (85)Day 15_tham Dharmakaya (86)Day 15_tham Dharmakaya (87)Day 15_tham Dharmakaya (88)Day 15_tham Dharmakaya (89)Day 15_tham Dharmakaya (90)Day 15_tham Dharmakaya (91)Day 15_tham Dharmakaya (92)Day 15_tham Dharmakaya (93)Day 15_tham Dharmakaya (94)Day 15_tham Dharmakaya (95)Day 15_tham Dharmakaya (96)Day 15_tham Dharmakaya (97)Day 15_tham Dharmakaya (98)Day 15_tham Dharmakaya (99)Day 15_tham Dharmakaya (100)Day 15_tham Dharmakaya (101)Day 15_tham Dharmakaya (102)Day 15_tham Dharmakaya (103)Day 15_tham Dharmakaya (104)Day 15_tham Dharmakaya (105)Day 15_tham Dharmakaya (106)Day 15_tham Dharmakaya (107)Day 15_tham Dharmakaya (108)Day 15_tham Dharmakaya (109)Day 15_tham Dharmakaya (110)Day 15_tham Dharmakaya (111)Day 15_tham Dharmakaya (112)Day 15_tham Dharmakaya (113)Day 15_tham Dharmakaya (114)Day 15_tham Dharmakaya (115)Day 15_tham Dharmakaya (116)Day 15_tham Dharmakaya (117)Day 15_tham Dharmakaya (118)Day 15_tham Dharmakaya (119)Day 15_tham Dharmakaya (120)Day 15_tham Dharmakaya (121)Day 15_tham Dharmakaya (122)Day 15_tham Dharmakaya (123)Day 15_tham Dharmakaya (124)Day 15_tham Dharmakaya (125)Day 15_tham Dharmakaya (126)Day 15_tham Dharmakaya (127)Day 15_tham Dharmakaya (128)Day 15_tham Dharmakaya (129)Day 15_tham Dharmakaya (130)Day 15_tham Dharmakaya (131)Day 15_tham Dharmakaya (132)Day 15_tham Dharmakaya (133)Day 15_tham Dharmakaya (134)Day 15_tham Dharmakaya (135)Day 15_tham Dharmakaya (136)Day 15_tham Dharmakaya (137)Day 15_tham Dharmakaya (138)Day 15_tham Dharmakaya (139)Day 15_tham Dharmakaya (140)Day 15_tham Dharmakaya (141)Day 15_tham Dharmakaya (142)Day 15_tham Dharmakaya (143)Day 15_tham Dharmakaya (144)Day 15_tham Dharmakaya (145)Day 15_tham Dharmakaya (146)Day 15_tham Dharmakaya (147)Day 15_tham Dharmakaya (148)Day 15_tham Dharmakaya (149)Day 15_tham Dharmakaya (150)Day 15_tham Dharmakaya (151)Day 15_tham Dharmakaya (152)Day 15_tham Dharmakaya (153)Day 15_tham Dharmakaya (154)Day 15_tham Dharmakaya (155)Day 15_tham Dharmakaya (156)Day 15_tham Dharmakaya (157)Day 15_tham Dharmakaya (158)Day 15_tham Dharmakaya (159)Day 15_tham Dharmakaya (160)Day 15_tham Dharmakaya (161)Day 15_tham Dharmakaya (162)Day 15_tham Dharmakaya (163)Day 15_tham Dharmakaya (164)Day 15_tham Dharmakaya (165)Day 15_tham Dharmakaya (166)Day 15_tham Dharmakaya (167)Day 15_tham Dharmakaya (168)Day 15_tham Dharmakaya (169)Day 15_tham Dharmakaya (170)Day 15_tham Dharmakaya (171)Day 15_tham Dharmakaya (172)Day 15_tham Dharmakaya (173)Day 15_tham Dharmakaya (174)Day 15_tham Dharmakaya (175)Day 15_tham Dharmakaya (176)Day 15_tham Dharmakaya (177)Day 15_tham Dharmakaya (178)Day 15_tham Dharmakaya (179)Day 15_tham Dharmakaya (180)Day 15_tham Dharmakaya (181)Day 15_tham Dharmakaya (182)Day 15_tham Dharmakaya (183)Day 15_tham Dharmakaya (184)Day 15_tham Dharmakaya (185)Day 15_tham Dharmakaya (186)Day 15_tham Dharmakaya (187)Day 15_tham Dharmakaya (188)Day 15_tham Dharmakaya (189)Day 15_tham Dharmakaya (190)Day 15_tham Dharmakaya (191)Day 15_tham Dharmakaya (192)Day 15_tham Dharmakaya (193)Day 15_tham Dharmakaya (194)Day 15_tham Dharmakaya (195)Day 15_tham Dharmakaya (196)Day 15_tham Dharmakaya (197)Day 15_tham Dharmakaya (198)Day 15_tham Dharmakaya (199)Day 15_tham Dharmakaya (200)Day 15_tham Dharmakaya (201)Day 15_tham Dharmakaya (202)Day 15_tham Dharmakaya (203)Day 15_tham Dharmakaya (204)Day 15_tham Dharmakaya (205)Day 15_tham Dharmakaya (206)Day 15_tham Dharmakaya (207)Day 15_tham Dharmakaya (208)Day 15_tham Dharmakaya (209)Day 15_tham Dharmakaya (210)Day 15_tham Dharmakaya (211)Day 15_tham Dharmakaya (212)Day 15_tham Dharmakaya (213)Day 15_tham Dharmakaya (214)Day 15_tham Dharmakaya (215)Day 15_tham Dharmakaya (216)Day 15_tham Dharmakaya (217)Day 15_tham Dharmakaya (218)Day 15_tham Dharmakaya (219)Day 15_tham Dharmakaya (220)Day 15_tham Dharmakaya (221)Day 15_tham Dharmakaya (222)Day 15_tham Dharmakaya (223)Day 15_tham Dharmakaya (224)Day 15_tham Dharmakaya (225)Day 15_tham Dharmakaya (226)Day 15_tham Dharmakaya (227)Day 15_tham Dharmakaya (228)Day 15_tham Dharmakaya (229)Day 15_tham Dharmakaya (230)Day 15_tham Dharmakaya (231)Day 15_tham Dharmakaya (232)Day 15_tham Dharmakaya (233)Day 15_tham Dharmakaya (234)Day 15_tham Dharmakaya (235)Day 15_tham Dharmakaya (236)Day 15_tham Dharmakaya (237)Day 15_tham Dharmakaya (238)Day 15_tham Dharmakaya (239)Day 15_tham Dharmakaya (240)Day 15_tham Dharmakaya (241)Day 15_tham Dharmakaya (242)Day 15_tham Dharmakaya (243)Day 15_tham Dharmakaya (244)Day 15_tham Dharmakaya (245)Day 15_tham Dharmakaya (246)Day 15_tham Dharmakaya (247)Day 15_tham Dharmakaya (248)Day 15_tham Dharmakaya (249)Day 15_tham Dharmakaya (250)Day 15_tham Dharmakaya (251)Day 15_tham Dharmakaya (252)Day 15_tham Dharmakaya (253)Day 15_tham Dharmakaya (254)Day 15_tham Dharmakaya (255)Day 15_tham Dharmakaya (256)Day 15_tham Dharmakaya (257)Day 15_tham Dharmakaya (258)Day 15_tham Dharmakaya (259)Day 15_tham Dharmakaya (260)Day 15_tham Dharmakaya (261)Day 15_tham Dharmakaya (262)Day 15_tham Dharmakaya (263)Day 15_tham Dharmakaya (264)Day 15_tham Dharmakaya (265)Day 15_tham Dharmakaya (266)Day 15_tham Dharmakaya (267)Day 15_tham Dharmakaya (268)Day 15_tham Dharmakaya (269)Day 15_tham Dharmakaya (270)Day 15_tham Dharmakaya (271)Day 15_tham Dharmakaya (272)Day 15_tham Dharmakaya (273)Day 15_tham Dharmakaya (274)Day 15_tham Dharmakaya (275)Day 15_tham Dharmakaya (276)Day 15_tham Dharmakaya (277)Day 15_tham Dharmakaya (278)Day 15_tham Dharmakaya (279)Day 15_tham Dharmakaya (280)Day 15_tham Dharmakaya (281)Day 15_tham Dharmakaya (282)Day 15_tham Dharmakaya (283)Day 15_tham Dharmakaya (284)Day 15_tham Dharmakaya (285)Day 15_tham Dharmakaya (286)Day 15_tham Dharmakaya (287)Day 15_tham Dharmakaya (288)Day 15_tham Dharmakaya (289)Day 15_tham Dharmakaya (290)Day 15_tham Dharmakaya (291)Day 15_tham Dharmakaya (292)Day 15_tham Dharmakaya (293)Day 15_tham Dharmakaya (294)Day 15_tham Dharmakaya (295)Day 15_tham Dharmakaya (296)Day 15_tham Dharmakaya (297)Day 15_tham Dharmakaya (298)Day 15_tham Dharmakaya (299)Day 15_tham Dharmakaya (300)Day 15_tham Dharmakaya (301)Day 15_tham Dharmakaya (302)Day 15_tham Dharmakaya (303)Day 15_tham Dharmakaya (304)Day 15_tham Dharmakaya (305)Day 15_tham Dharmakaya (306)Day 15_tham Dharmakaya (307)Day 15_tham Dharmakaya (308)Day 15_tham Dharmakaya (309)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,281,873