Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 15: Đoàn viếng thăm và cúng dường Chùa Phổ Phước, Chùa Dharmakaya, tham quan Chợ Nổi và Hoàng Cung Thái Lan

11/10/201903:23(Xem: 1937)
Day 15: Đoàn viếng thăm và cúng dường Chùa Phổ Phước, Chùa Dharmakaya, tham quan Chợ Nổi và Hoàng Cung Thái Lan

NGÀY 15 (10-10-2019): cả ngày đoàn ở thủ đô Bangkok: thức chúng 5am, 6am điểm tâm, 6.30am xe bus đưa đoàn đi chợ Nổi, sau đó đi ăn trưa, rồi vào tham quan Hoàng Cung, tiếp đó đoàn thăm Chùa  An Nam, Wat Kusolsamakorn (Chùa Phổ Phước, 97, soi watkuson, Ratchawong, rd Sampanthawong, Bangkok 10100.) nghe quý Thầy người Thái Lan tụng Kinh tiếng Việt, đoàn cúng dường $2000 Úc kim & 200 Mỹ kim; tại đây Đoàn cũng cúng dường 3 Sư người Bangladesh $1,325 Úc kim và $400 Mỹ kim, sau cùng đoàn đi tham quan Tu Viện Dhammakaya Cetiya, một kỳ quan của Phật Giáo thế giới trong thời hiện đại, đoàn cúng dường US$1000 Mỹ kim và $100 Canada. Đoàn về ăn tối và nghỉ đêm cuối tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

 

Day 15_tham Dharmakaya (1)Day 15_tham Dharmakaya (2)Day 15_tham Dharmakaya (3)Day 15_tham Dharmakaya (4)Day 15_tham Dharmakaya (5)Day 15_tham Dharmakaya (6)Day 15_tham Dharmakaya (7)Day 15_tham Dharmakaya (8)Day 15_tham Dharmakaya (9)Day 15_tham Dharmakaya (10)Day 15_tham Dharmakaya (11)Day 15_tham Dharmakaya (12)Day 15_tham Dharmakaya (13)Day 15_tham Dharmakaya (14)Day 15_tham Dharmakaya (15)Day 15_tham Dharmakaya (16)Day 15_tham Dharmakaya (17)Day 15_tham Dharmakaya (18)Day 15_tham Dharmakaya (19)Day 15_tham Dharmakaya (20)Day 15_tham Dharmakaya (21)Day 15_tham Dharmakaya (22)Day 15_tham Dharmakaya (23)Day 15_tham Dharmakaya (24)Day 15_tham Dharmakaya (25)Day 15_tham Dharmakaya (26)Day 15_tham Dharmakaya (27)Day 15_tham Dharmakaya (28)Day 15_tham Dharmakaya (29)Day 15_tham Dharmakaya (30)Day 15_tham Dharmakaya (31)Day 15_tham Dharmakaya (32)Day 15_tham Dharmakaya (33)Day 15_tham Dharmakaya (34)Day 15_tham Dharmakaya (35)Day 15_tham Dharmakaya (36)Day 15_tham Dharmakaya (37)Day 15_tham Dharmakaya (38)Day 15_tham Dharmakaya (39)Day 15_tham Dharmakaya (40)Day 15_tham Dharmakaya (41)Day 15_tham Dharmakaya (42)Day 15_tham Dharmakaya (43)Day 15_tham Dharmakaya (44)Day 15_tham Dharmakaya (45)Day 15_tham Dharmakaya (46)Day 15_tham Dharmakaya (47)Day 15_tham Dharmakaya (48)Day 15_tham Dharmakaya (49)Day 15_tham Dharmakaya (50)Day 15_tham Dharmakaya (51)Day 15_tham Dharmakaya (52)Day 15_tham Dharmakaya (53)Day 15_tham Dharmakaya (54)Day 15_tham Dharmakaya (55)Day 15_tham Dharmakaya (56)Day 15_tham Dharmakaya (57)Day 15_tham Dharmakaya (58)Day 15_tham Dharmakaya (59)Day 15_tham Dharmakaya (60)Day 15_tham Dharmakaya (61)Day 15_tham Dharmakaya (62)Day 15_tham Dharmakaya (63)Day 15_tham Dharmakaya (64)Day 15_tham Dharmakaya (65)Day 15_tham Dharmakaya (66)Day 15_tham Dharmakaya (67)Day 15_tham Dharmakaya (68)Day 15_tham Dharmakaya (69)Day 15_tham Dharmakaya (70)Day 15_tham Dharmakaya (71)Day 15_tham Dharmakaya (72)Day 15_tham Dharmakaya (73)Day 15_tham Dharmakaya (74)Day 15_tham Dharmakaya (75)Day 15_tham Dharmakaya (76)Day 15_tham Dharmakaya (77)Day 15_tham Dharmakaya (78)Day 15_tham Dharmakaya (79)Day 15_tham Dharmakaya (80)Day 15_tham Dharmakaya (81)Day 15_tham Dharmakaya (82)Day 15_tham Dharmakaya (83)Day 15_tham Dharmakaya (84)Day 15_tham Dharmakaya (85)Day 15_tham Dharmakaya (86)Day 15_tham Dharmakaya (87)Day 15_tham Dharmakaya (88)Day 15_tham Dharmakaya (89)Day 15_tham Dharmakaya (90)Day 15_tham Dharmakaya (91)Day 15_tham Dharmakaya (92)Day 15_tham Dharmakaya (93)Day 15_tham Dharmakaya (94)Day 15_tham Dharmakaya (95)Day 15_tham Dharmakaya (96)Day 15_tham Dharmakaya (97)Day 15_tham Dharmakaya (98)Day 15_tham Dharmakaya (99)Day 15_tham Dharmakaya (100)Day 15_tham Dharmakaya (101)Day 15_tham Dharmakaya (102)Day 15_tham Dharmakaya (103)Day 15_tham Dharmakaya (104)Day 15_tham Dharmakaya (105)Day 15_tham Dharmakaya (106)Day 15_tham Dharmakaya (107)Day 15_tham Dharmakaya (108)Day 15_tham Dharmakaya (109)Day 15_tham Dharmakaya (110)Day 15_tham Dharmakaya (111)Day 15_tham Dharmakaya (112)Day 15_tham Dharmakaya (113)Day 15_tham Dharmakaya (114)Day 15_tham Dharmakaya (115)Day 15_tham Dharmakaya (116)Day 15_tham Dharmakaya (117)Day 15_tham Dharmakaya (118)Day 15_tham Dharmakaya (119)Day 15_tham Dharmakaya (120)Day 15_tham Dharmakaya (121)Day 15_tham Dharmakaya (122)Day 15_tham Dharmakaya (123)Day 15_tham Dharmakaya (124)Day 15_tham Dharmakaya (125)Day 15_tham Dharmakaya (126)Day 15_tham Dharmakaya (127)Day 15_tham Dharmakaya (128)Day 15_tham Dharmakaya (129)Day 15_tham Dharmakaya (130)Day 15_tham Dharmakaya (131)Day 15_tham Dharmakaya (132)Day 15_tham Dharmakaya (133)Day 15_tham Dharmakaya (134)Day 15_tham Dharmakaya (135)Day 15_tham Dharmakaya (136)Day 15_tham Dharmakaya (137)Day 15_tham Dharmakaya (138)Day 15_tham Dharmakaya (139)Day 15_tham Dharmakaya (140)Day 15_tham Dharmakaya (141)Day 15_tham Dharmakaya (142)Day 15_tham Dharmakaya (143)Day 15_tham Dharmakaya (144)Day 15_tham Dharmakaya (145)Day 15_tham Dharmakaya (146)Day 15_tham Dharmakaya (147)Day 15_tham Dharmakaya (148)Day 15_tham Dharmakaya (149)Day 15_tham Dharmakaya (150)Day 15_tham Dharmakaya (151)Day 15_tham Dharmakaya (152)Day 15_tham Dharmakaya (153)Day 15_tham Dharmakaya (154)Day 15_tham Dharmakaya (155)Day 15_tham Dharmakaya (156)Day 15_tham Dharmakaya (157)Day 15_tham Dharmakaya (158)Day 15_tham Dharmakaya (159)Day 15_tham Dharmakaya (160)Day 15_tham Dharmakaya (161)Day 15_tham Dharmakaya (162)Day 15_tham Dharmakaya (163)Day 15_tham Dharmakaya (164)Day 15_tham Dharmakaya (165)Day 15_tham Dharmakaya (166)Day 15_tham Dharmakaya (167)Day 15_tham Dharmakaya (168)Day 15_tham Dharmakaya (169)Day 15_tham Dharmakaya (170)Day 15_tham Dharmakaya (171)Day 15_tham Dharmakaya (172)Day 15_tham Dharmakaya (173)Day 15_tham Dharmakaya (174)Day 15_tham Dharmakaya (175)Day 15_tham Dharmakaya (176)Day 15_tham Dharmakaya (177)Day 15_tham Dharmakaya (178)Day 15_tham Dharmakaya (179)Day 15_tham Dharmakaya (180)Day 15_tham Dharmakaya (181)Day 15_tham Dharmakaya (182)Day 15_tham Dharmakaya (183)Day 15_tham Dharmakaya (184)Day 15_tham Dharmakaya (185)Day 15_tham Dharmakaya (186)Day 15_tham Dharmakaya (187)Day 15_tham Dharmakaya (188)Day 15_tham Dharmakaya (189)Day 15_tham Dharmakaya (190)Day 15_tham Dharmakaya (191)Day 15_tham Dharmakaya (192)Day 15_tham Dharmakaya (193)Day 15_tham Dharmakaya (194)Day 15_tham Dharmakaya (195)Day 15_tham Dharmakaya (196)Day 15_tham Dharmakaya (197)Day 15_tham Dharmakaya (198)Day 15_tham Dharmakaya (199)Day 15_tham Dharmakaya (200)Day 15_tham Dharmakaya (201)Day 15_tham Dharmakaya (202)Day 15_tham Dharmakaya (203)Day 15_tham Dharmakaya (204)Day 15_tham Dharmakaya (205)Day 15_tham Dharmakaya (206)Day 15_tham Dharmakaya (207)Day 15_tham Dharmakaya (208)Day 15_tham Dharmakaya (209)Day 15_tham Dharmakaya (210)Day 15_tham Dharmakaya (211)Day 15_tham Dharmakaya (212)Day 15_tham Dharmakaya (213)Day 15_tham Dharmakaya (214)Day 15_tham Dharmakaya (215)Day 15_tham Dharmakaya (216)Day 15_tham Dharmakaya (217)Day 15_tham Dharmakaya (218)Day 15_tham Dharmakaya (219)Day 15_tham Dharmakaya (220)Day 15_tham Dharmakaya (221)Day 15_tham Dharmakaya (222)Day 15_tham Dharmakaya (223)Day 15_tham Dharmakaya (224)Day 15_tham Dharmakaya (225)Day 15_tham Dharmakaya (226)Day 15_tham Dharmakaya (227)Day 15_tham Dharmakaya (228)Day 15_tham Dharmakaya (229)Day 15_tham Dharmakaya (230)Day 15_tham Dharmakaya (231)Day 15_tham Dharmakaya (232)Day 15_tham Dharmakaya (233)Day 15_tham Dharmakaya (234)Day 15_tham Dharmakaya (235)Day 15_tham Dharmakaya (236)Day 15_tham Dharmakaya (237)Day 15_tham Dharmakaya (238)Day 15_tham Dharmakaya (239)Day 15_tham Dharmakaya (240)Day 15_tham Dharmakaya (241)Day 15_tham Dharmakaya (242)Day 15_tham Dharmakaya (243)Day 15_tham Dharmakaya (244)Day 15_tham Dharmakaya (245)Day 15_tham Dharmakaya (246)Day 15_tham Dharmakaya (247)Day 15_tham Dharmakaya (248)Day 15_tham Dharmakaya (249)Day 15_tham Dharmakaya (250)Day 15_tham Dharmakaya (251)Day 15_tham Dharmakaya (252)Day 15_tham Dharmakaya (253)Day 15_tham Dharmakaya (254)Day 15_tham Dharmakaya (255)Day 15_tham Dharmakaya (256)Day 15_tham Dharmakaya (257)Day 15_tham Dharmakaya (258)Day 15_tham Dharmakaya (259)Day 15_tham Dharmakaya (260)Day 15_tham Dharmakaya (261)Day 15_tham Dharmakaya (262)Day 15_tham Dharmakaya (263)Day 15_tham Dharmakaya (264)Day 15_tham Dharmakaya (265)Day 15_tham Dharmakaya (266)Day 15_tham Dharmakaya (267)Day 15_tham Dharmakaya (268)Day 15_tham Dharmakaya (269)Day 15_tham Dharmakaya (270)Day 15_tham Dharmakaya (271)Day 15_tham Dharmakaya (272)Day 15_tham Dharmakaya (273)Day 15_tham Dharmakaya (274)Day 15_tham Dharmakaya (275)Day 15_tham Dharmakaya (276)Day 15_tham Dharmakaya (277)Day 15_tham Dharmakaya (278)Day 15_tham Dharmakaya (279)Day 15_tham Dharmakaya (280)Day 15_tham Dharmakaya (281)Day 15_tham Dharmakaya (282)Day 15_tham Dharmakaya (283)Day 15_tham Dharmakaya (284)Day 15_tham Dharmakaya (285)Day 15_tham Dharmakaya (286)Day 15_tham Dharmakaya (287)Day 15_tham Dharmakaya (288)Day 15_tham Dharmakaya (289)Day 15_tham Dharmakaya (290)Day 15_tham Dharmakaya (291)Day 15_tham Dharmakaya (292)Day 15_tham Dharmakaya (293)Day 15_tham Dharmakaya (294)Day 15_tham Dharmakaya (295)Day 15_tham Dharmakaya (296)Day 15_tham Dharmakaya (297)Day 15_tham Dharmakaya (298)Day 15_tham Dharmakaya (299)Day 15_tham Dharmakaya (300)Day 15_tham Dharmakaya (301)Day 15_tham Dharmakaya (302)Day 15_tham Dharmakaya (303)Day 15_tham Dharmakaya (304)Day 15_tham Dharmakaya (305)Day 15_tham Dharmakaya (306)Day 15_tham Dharmakaya (307)Day 15_tham Dharmakaya (308)Day 15_tham Dharmakaya (309)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn