Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

chua-chimmi-lhakhang


NGÀY 11: (6-10-2019): PUNAKHA-THIMPHU:


Thức chúng lúc 6.30am

Điểm tâm lúc 7.30am

Xe bus lăn bánh lúc: 8.30am.

Điểm tâm xong, đoàn rời River Valley Hotel đẹp mắt với dòng sông Punakha hiền hòa chảy xiết tiền đình khách sạn.

 

Đoàn đến thăm và cúng dường Chùa Chimi Lhakhang.  Ngôi  chùa này, được xây dựng vào thế kỷ 15 để tôn thờ Lạt Ma Drukpa Kunley (1455-1529) có biệt danh là “Người Điên Thần Thánh (Divine Madman), một người đã truyền bá một Đạo Phật phóng khoáng. Ngài được xem như một “Tế Điên” của Bhutan, ông đi ngang dọc khắp nơi Bhutan dùng thi ca hài hước để truyền bá Đạo Pháp, người dân Bhutan xem ông là Thánh sống. Tại đây đoàn cúng dường Tam Bảo và học tăng: $3000

Rời sở thú Takin, phái đoàn ghé chiêm bái Tu Viện Simtokha Dzong, tọa lạc ở thung lũng Thimphu cách trung tâm thành phố Thimphu khoảng 5 km về phía nam. Tu Viện & Pháo đài Simtokha Dzong do Lạt Ma Zhabdrung Ngawang Namgyal xây dựng vào năm 1629, được xem là Tu Viện cổ nhất ở Bhutan, tại đây đoàn đã tụng một thời kinh ngắn và cúng dường Tam Bảo $1000 Úc KimDay 11--Bhutan (1)Day 11--Bhutan (4)Day 11--Bhutan (5)Day 11--Bhutan (9)Day 11--Bhutan (10)Day 11--Bhutan (11)Day 11--Bhutan (13)Day 11--Bhutan (14)Day 11--Bhutan (15)Day 11--Bhutan (16)Day 11--Bhutan (17)Day 11--Bhutan (18)Day 11--Bhutan (19)Day 11--Bhutan (20)Day 11--Bhutan (21)Day 11--Bhutan (22)Day 11--Bhutan (23)Day 11--Bhutan (24)Day 11--Bhutan (25)Day 11--Bhutan (26)Day 11--Bhutan (27)Day 11--Bhutan (28)Day 11--Bhutan (29)Day 11--Bhutan (30)Day 11--Bhutan (31)Day 11--Bhutan (32)Day 11--Bhutan (33)Day 11--Bhutan (34)Day 11--Bhutan (35)Day 11--Bhutan (36)Day 11--Bhutan (37)Day 11--Bhutan (38)Day 11--Bhutan (39)Day 11--Bhutan (40)Day 11--Bhutan (41)Day 11--Bhutan (42)Day 11--Bhutan (43)Day 11--Bhutan (44)Day 11--Bhutan (45)Day 11--Bhutan (46)Day 11--Bhutan (47)Day 11--Bhutan (48)Day 11--Bhutan (49)Day 11--Bhutan (50)Day 11--Bhutan (51)Day 11--Bhutan (52)Day 11--Bhutan (53)Day 11--Bhutan (54)Day 11--Bhutan (55)Day 11--Bhutan (56)Day 11--Bhutan (57)Day 11--Bhutan (58)Day 11--Bhutan (59)Day 11--Bhutan (60)Day 11--Bhutan (61)Day 11--Bhutan (62)Day 11--Bhutan (63)Day 11--Bhutan (64)Day 11--Bhutan (65)Day 11--Bhutan (66)Day 11--Bhutan (67)Day 11--Bhutan (68)Day 11--Bhutan (69)Day 11--Bhutan (70)Day 11--Bhutan (71)Day 11--Bhutan (72)Day 11--Bhutan (73)Day 11--Bhutan (74)Day 11--Bhutan (75)Day 11--Bhutan (76)Day 11--Bhutan (77)Day 11--Bhutan (78)Day 11--Bhutan (79)Day 11--Bhutan (80)Day 11--Bhutan (81)Day 11--Bhutan (82)Day 11--Bhutan (83)Day 11--Bhutan (84)Day 11--Bhutan (85)Day 11--Bhutan (86)Day 11--Bhutan (87)Day 11--Bhutan (88)Day 11--Bhutan (89)Day 11--Bhutan (90)Day 11--Bhutan (91)Day 11--Bhutan (92)Day 11--Bhutan (93)Day 11--Bhutan (94)Day 11--Bhutan (95)Day 11--Bhutan (96)Day 11--Bhutan (97)Day 11--Bhutan (98)Day 11--Bhutan (99)Day 11--Bhutan (100)Day 11--Bhutan (101)Day 11--Bhutan (102)Day 11--Bhutan (103)Day 11--Bhutan (104)Day 11--Bhutan (105)Day 11--Bhutan (106)Day 11--Bhutan (107)Day 11--Bhutan (108)Day 11--Bhutan (109)Day 11--Bhutan (110)Day 11--Bhutan (111)Day 11--Bhutan (112)Day 11--Bhutan (113)Day 11--Bhutan (114)Day 11--Bhutan (115)Day 11--Bhutan (116)Day 11--Bhutan (117)Day 11--Bhutan (118)Day 11--Bhutan (119)Day 11--Bhutan (120)Day 11--Bhutan (121)Day 11--Bhutan (122)Day 11--Bhutan (123)Day 11--Bhutan (124)Day 11--Bhutan (125)Day 11--Bhutan (126)Day 11--Bhutan (127)Day 11--Bhutan (128)Day 11--Bhutan (129)Day 11--Bhutan (130)Day 11--Bhutan (131)Day 11--Bhutan (132)Day 11--Bhutan (133)Day 11--Bhutan (134)Day 11--Bhutan (135)Day 11--Bhutan (136)Day 11--Bhutan (137)Day 11--Bhutan (138)Day 11--Bhutan (139)Day 11--Bhutan (140)Day 11--Bhutan (141)Day 11--Bhutan (142)Day 11--Bhutan (143)Day 11--Bhutan (144)Day 11--Bhutan (145)Day 11--Bhutan (146)Day 11--Bhutan (147)Day 11--Bhutan (148)Day 11--Bhutan (149)Day 11--Bhutan (150)Day 11--Bhutan (151)Day 11--Bhutan (152)Day 11--Bhutan (153)Day 11--Bhutan (154)Day 11--Bhutan (155)Day 11--Bhutan (156)Day 11--Bhutan (157)Day 11--Bhutan (158)Day 11--Bhutan (159)Day 11--Bhutan (160)Day 11--Bhutan (161)Day 11--Bhutan (162)Day 11--Bhutan (163)Day 11--Bhutan (164)Day 11--Bhutan (165)Day 11--Bhutan (166)Day 11--Bhutan (167)Day 11--Bhutan (168)Day 11--Bhutan (169)Day 11--Bhutan (170)Day 11--Bhutan (171)Day 11--Bhutan (172)Day 11--Bhutan (173)Day 11--Bhutan (174)Day 11--Bhutan (175)Day 11--Bhutan (176)Day 11--Bhutan (177)Day 11--Bhutan (178)Day 11--Bhutan (179)Day 11--Bhutan (180)Day 11--Bhutan (181)Day 11--Bhutan (182)Day 11--Bhutan (183)Day 11--Bhutan (184)Day 11--Bhutan (185)Day 11--Bhutan (186)Day 11--Bhutan (187)Day 11--Bhutan (188)Day 11--Bhutan (189)Day 11--Bhutan (190)Day 11--Bhutan (191)Day 11--Bhutan (192)Day 11--Bhutan (193)Day 11--Bhutan (194)Day 11--Bhutan (195)Day 11--Bhutan (196)Day 11--Bhutan (197)Day 11--Bhutan (198)Day 11--Bhutan (199)Day 11--Bhutan (200)Day 11--Bhutan (201)Day 11--Bhutan (202)Day 11--Bhutan (203)Day 11--Bhutan (204)Day 11--Bhutan (205)Day 11--Bhutan (206)Day 11--Bhutan (207)Day 11--Bhutan (208)Day 11--Bhutan (209)Day 11--Bhutan (210)Day 11--Bhutan (211)Day 11--Bhutan (212)Day 11--Bhutan (213)Day 11--Bhutan (214)Day 11--Bhutan (215)Day 11--Bhutan (216)Day 11--Bhutan (217)Day 11--Bhutan (218)Day 11--Bhutan (219)Day 11--Bhutan (220)Day 11--Bhutan (221)Day 11--Bhutan (222)Day 11--Bhutan (223)Day 11--Bhutan (224)Day 11--Bhutan (225)Day 11--Bhutan (226)Day 11--Bhutan (227)Day 11--Bhutan (228)Day 11--Bhutan (229)Day 11--Bhutan (230)Day 11--Bhutan (231)Day 11--Bhutan (232)Day 11--Bhutan (233)Day 11--Bhutan (234)Day 11--Bhutan (235)Day 11--Bhutan (236)Day 11--Bhutan (237)Day 11--Bhutan (238)Day 11--Bhutan (239)Day 11--Bhutan (240)Day 11--Bhutan (241)Day 11--Bhutan (242)Day 11--Bhutan (243)Day 11--Bhutan (244)Day 11--Bhutan (245)Day 11--Bhutan (246)Day 11--Bhutan (247)Day 11--Bhutan (248)Day 11--Bhutan (249)Day 11--Bhutan (250)Day 11--Bhutan (251)Day 11--Bhutan (252)Day 11--Bhutan (253)Day 11--Bhutan (254)Day 11--Bhutan (255)Day 11--Bhutan (256)Day 11--Bhutan (257)Day 11--Bhutan (258)Day 11--Bhutan (259)Day 11--Bhutan (260)Day 11--Bhutan (261)Day 11--Bhutan (262)Day 11--Bhutan (263)Day 11--Bhutan (264)Day 11--Bhutan (265)Day 11--Bhutan (266)Day 11--Bhutan (267)Day 11--Bhutan (268)Day 11--Bhutan (269)Day 11--Bhutan (270)Day 11--Bhutan (271)Day 11--Bhutan (272)Day 11--Bhutan (273)Day 11--Bhutan (274)Day 11--Bhutan (275)Day 11--Bhutan (276)Day 11--Bhutan (277)Day 11--Bhutan (278)Day 11--Bhutan (279)Day 11--Bhutan (280)Day 11--Bhutan (281)Day 11--Bhutan (282)Day 11--Bhutan (283)Day 11--Bhutan (284)Day 11--Bhutan (285)Day 11--Bhutan (286)Day 11--Bhutan (287)Day 11--Bhutan (288)Day 11--Bhutan (289)Day 11--Bhutan (290)Day 11--Bhutan (291)Day 11--Bhutan (292)Day 11--Bhutan (293)Day 11--Bhutan (294)Day 11--Bhutan (295)Day 11--Bhutan (296)Day 11--Bhutan (297)Day 11--Bhutan (298)Day 11--Bhutan (299)Day 11--Bhutan (300)Day 11--Bhutan (301)Day 11--Bhutan (302)Day 11--Bhutan (303)Day 11--Bhutan (304)Day 11--Bhutan (305)Day 11--Bhutan (306)Day 11--Bhutan (307)Day 11--Bhutan (308)Day 11--Bhutan (309)Day 11--Bhutan (310)Day 11--Bhutan (311)Day 11--Bhutan (312)Day 11--Bhutan (313)Day 11--Bhutan (314)Day 11--Bhutan (315)Day 11--Bhutan (316)Day 11--Bhutan (317)Day 11--Bhutan (318)Day 11--Bhutan (319)Day 11--Bhutan (320)Day 11--Bhutan (321)Day 11--Bhutan (322)Day 11--Bhutan (323)Day 11--Bhutan (324)Day 11--Bhutan (325)Day 11--Bhutan (326)Day 11--Bhutan (327)Day 11--Bhutan (328)Day 11--Bhutan (329)Day 11--Bhutan (330)Day 11--Bhutan (331)Day 11--Bhutan (332)Day 11--Bhutan (333)Day 11--Bhutan (334)Day 11--Bhutan (335)Day 11--Bhutan (336)Day 11--Bhutan (337)Day 11--Bhutan (338)Day 11--Bhutan (339)Day 11--Bhutan (340)Day 11--Bhutan (341)Day 11--Bhutan (342)Day 11--Bhutan (343)Day 11--Bhutan (344)Day 11--Bhutan (345)Day 11--Bhutan (346)Day 11--Bhutan (347)Day 11--Bhutan (348)Day 11--Bhutan (349)Day 11--Bhutan (350)Day 11--Bhutan (351)Day 11--Bhutan (352)Day 11--Bhutan (353)Day 11--Bhutan (354)Day 11--Bhutan (355)Day 11--Bhutan (356)Day 11--Bhutan (357)Day 11--Bhutan (358)Day 11--Bhutan (359)Day 11--Bhutan (360)Day 11--Bhutan (361)Day 11--Bhutan (362)Day 11--Bhutan (363)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,113,890