Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

chua-chimmi-lhakhang


NGÀY 11: (6-10-2019): PUNAKHA-THIMPHU:


Thức chúng lúc 6.30am

Điểm tâm lúc 7.30am

Xe bus lăn bánh lúc: 8.30am.

Điểm tâm xong, đoàn rời River Valley Hotel đẹp mắt với dòng sông Punakha hiền hòa chảy xiết tiền đình khách sạn.

 

Đoàn đến thăm và cúng dường Chùa Chimi Lhakhang.  Ngôi  chùa này, được xây dựng vào thế kỷ 15 để tôn thờ Lạt Ma Drukpa Kunley (1455-1529) có biệt danh là “Người Điên Thần Thánh (Divine Madman), một người đã truyền bá một Đạo Phật phóng khoáng. Ngài được xem như một “Tế Điên” của Bhutan, ông đi ngang dọc khắp nơi Bhutan dùng thi ca hài hước để truyền bá Đạo Pháp, người dân Bhutan xem ông là Thánh sống. Tại đây đoàn cúng dường Tam Bảo và học tăng: $3000

Rời sở thú Takin, phái đoàn ghé chiêm bái Tu Viện Simtokha Dzong, tọa lạc ở thung lũng Thimphu cách trung tâm thành phố Thimphu khoảng 5 km về phía nam. Tu Viện & Pháo đài Simtokha Dzong do Lạt Ma Zhabdrung Ngawang Namgyal xây dựng vào năm 1629, được xem là Tu Viện cổ nhất ở Bhutan, tại đây đoàn đã tụng một thời kinh ngắn và cúng dường Tam Bảo $1000 Úc KimDay 11--Bhutan (1)Day 11--Bhutan (4)Day 11--Bhutan (5)Day 11--Bhutan (9)Day 11--Bhutan (10)Day 11--Bhutan (11)Day 11--Bhutan (13)Day 11--Bhutan (14)Day 11--Bhutan (15)Day 11--Bhutan (16)Day 11--Bhutan (17)Day 11--Bhutan (18)Day 11--Bhutan (19)Day 11--Bhutan (20)Day 11--Bhutan (21)Day 11--Bhutan (22)Day 11--Bhutan (23)Day 11--Bhutan (24)Day 11--Bhutan (25)Day 11--Bhutan (26)Day 11--Bhutan (27)Day 11--Bhutan (28)Day 11--Bhutan (29)Day 11--Bhutan (30)Day 11--Bhutan (31)Day 11--Bhutan (32)Day 11--Bhutan (33)Day 11--Bhutan (34)Day 11--Bhutan (35)Day 11--Bhutan (36)Day 11--Bhutan (37)Day 11--Bhutan (38)Day 11--Bhutan (39)Day 11--Bhutan (40)Day 11--Bhutan (41)Day 11--Bhutan (42)Day 11--Bhutan (43)Day 11--Bhutan (44)Day 11--Bhutan (45)Day 11--Bhutan (46)Day 11--Bhutan (47)Day 11--Bhutan (48)Day 11--Bhutan (49)Day 11--Bhutan (50)Day 11--Bhutan (51)Day 11--Bhutan (52)Day 11--Bhutan (53)Day 11--Bhutan (54)Day 11--Bhutan (55)Day 11--Bhutan (56)Day 11--Bhutan (57)Day 11--Bhutan (58)Day 11--Bhutan (59)Day 11--Bhutan (60)Day 11--Bhutan (61)Day 11--Bhutan (62)Day 11--Bhutan (63)Day 11--Bhutan (64)Day 11--Bhutan (65)Day 11--Bhutan (66)Day 11--Bhutan (67)Day 11--Bhutan (68)Day 11--Bhutan (69)Day 11--Bhutan (70)Day 11--Bhutan (71)Day 11--Bhutan (72)Day 11--Bhutan (73)Day 11--Bhutan (74)Day 11--Bhutan (75)Day 11--Bhutan (76)Day 11--Bhutan (77)Day 11--Bhutan (78)Day 11--Bhutan (79)Day 11--Bhutan (80)Day 11--Bhutan (81)Day 11--Bhutan (82)Day 11--Bhutan (83)Day 11--Bhutan (84)Day 11--Bhutan (85)Day 11--Bhutan (86)Day 11--Bhutan (87)Day 11--Bhutan (88)Day 11--Bhutan (89)Day 11--Bhutan (90)Day 11--Bhutan (91)Day 11--Bhutan (92)Day 11--Bhutan (93)Day 11--Bhutan (94)Day 11--Bhutan (95)Day 11--Bhutan (96)Day 11--Bhutan (97)Day 11--Bhutan (98)Day 11--Bhutan (99)Day 11--Bhutan (100)Day 11--Bhutan (101)Day 11--Bhutan (102)Day 11--Bhutan (103)Day 11--Bhutan (104)Day 11--Bhutan (105)Day 11--Bhutan (106)Day 11--Bhutan (107)Day 11--Bhutan (108)Day 11--Bhutan (109)Day 11--Bhutan (110)Day 11--Bhutan (111)Day 11--Bhutan (112)Day 11--Bhutan (113)Day 11--Bhutan (114)Day 11--Bhutan (115)Day 11--Bhutan (116)Day 11--Bhutan (117)Day 11--Bhutan (118)Day 11--Bhutan (119)Day 11--Bhutan (120)Day 11--Bhutan (121)Day 11--Bhutan (122)Day 11--Bhutan (123)Day 11--Bhutan (124)Day 11--Bhutan (125)Day 11--Bhutan (126)Day 11--Bhutan (127)Day 11--Bhutan (128)Day 11--Bhutan (129)Day 11--Bhutan (130)Day 11--Bhutan (131)Day 11--Bhutan (132)Day 11--Bhutan (133)Day 11--Bhutan (134)Day 11--Bhutan (135)Day 11--Bhutan (136)Day 11--Bhutan (137)Day 11--Bhutan (138)Day 11--Bhutan (139)Day 11--Bhutan (140)Day 11--Bhutan (141)Day 11--Bhutan (142)Day 11--Bhutan (143)Day 11--Bhutan (144)Day 11--Bhutan (145)Day 11--Bhutan (146)Day 11--Bhutan (147)Day 11--Bhutan (148)Day 11--Bhutan (149)Day 11--Bhutan (150)Day 11--Bhutan (151)Day 11--Bhutan (152)Day 11--Bhutan (153)Day 11--Bhutan (154)Day 11--Bhutan (155)Day 11--Bhutan (156)Day 11--Bhutan (157)Day 11--Bhutan (158)Day 11--Bhutan (159)Day 11--Bhutan (160)Day 11--Bhutan (161)Day 11--Bhutan (162)Day 11--Bhutan (163)Day 11--Bhutan (164)Day 11--Bhutan (165)Day 11--Bhutan (166)Day 11--Bhutan (167)Day 11--Bhutan (168)Day 11--Bhutan (169)Day 11--Bhutan (170)Day 11--Bhutan (171)Day 11--Bhutan (172)Day 11--Bhutan (173)Day 11--Bhutan (174)Day 11--Bhutan (175)Day 11--Bhutan (176)Day 11--Bhutan (177)Day 11--Bhutan (178)Day 11--Bhutan (179)Day 11--Bhutan (180)Day 11--Bhutan (181)Day 11--Bhutan (182)Day 11--Bhutan (183)Day 11--Bhutan (184)Day 11--Bhutan (185)Day 11--Bhutan (186)Day 11--Bhutan (187)Day 11--Bhutan (188)Day 11--Bhutan (189)Day 11--Bhutan (190)Day 11--Bhutan (191)Day 11--Bhutan (192)Day 11--Bhutan (193)Day 11--Bhutan (194)Day 11--Bhutan (195)Day 11--Bhutan (196)Day 11--Bhutan (197)Day 11--Bhutan (198)Day 11--Bhutan (199)Day 11--Bhutan (200)Day 11--Bhutan (201)Day 11--Bhutan (202)Day 11--Bhutan (203)Day 11--Bhutan (204)Day 11--Bhutan (205)Day 11--Bhutan (206)Day 11--Bhutan (207)Day 11--Bhutan (208)Day 11--Bhutan (209)Day 11--Bhutan (210)Day 11--Bhutan (211)Day 11--Bhutan (212)Day 11--Bhutan (213)Day 11--Bhutan (214)Day 11--Bhutan (215)Day 11--Bhutan (216)Day 11--Bhutan (217)Day 11--Bhutan (218)Day 11--Bhutan (219)Day 11--Bhutan (220)Day 11--Bhutan (221)Day 11--Bhutan (222)Day 11--Bhutan (223)Day 11--Bhutan (224)Day 11--Bhutan (225)Day 11--Bhutan (226)Day 11--Bhutan (227)Day 11--Bhutan (228)Day 11--Bhutan (229)Day 11--Bhutan (230)Day 11--Bhutan (231)Day 11--Bhutan (232)Day 11--Bhutan (233)Day 11--Bhutan (234)Day 11--Bhutan (235)Day 11--Bhutan (236)Day 11--Bhutan (237)Day 11--Bhutan (238)Day 11--Bhutan (239)Day 11--Bhutan (240)Day 11--Bhutan (241)Day 11--Bhutan (242)Day 11--Bhutan (243)Day 11--Bhutan (244)Day 11--Bhutan (245)Day 11--Bhutan (246)Day 11--Bhutan (247)Day 11--Bhutan (248)Day 11--Bhutan (249)Day 11--Bhutan (250)Day 11--Bhutan (251)Day 11--Bhutan (252)Day 11--Bhutan (253)Day 11--Bhutan (254)Day 11--Bhutan (255)Day 11--Bhutan (256)Day 11--Bhutan (257)Day 11--Bhutan (258)Day 11--Bhutan (259)Day 11--Bhutan (260)Day 11--Bhutan (261)Day 11--Bhutan (262)Day 11--Bhutan (263)Day 11--Bhutan (264)Day 11--Bhutan (265)Day 11--Bhutan (266)Day 11--Bhutan (267)Day 11--Bhutan (268)Day 11--Bhutan (269)Day 11--Bhutan (270)Day 11--Bhutan (271)Day 11--Bhutan (272)Day 11--Bhutan (273)Day 11--Bhutan (274)Day 11--Bhutan (275)Day 11--Bhutan (276)Day 11--Bhutan (277)Day 11--Bhutan (278)Day 11--Bhutan (279)Day 11--Bhutan (280)Day 11--Bhutan (281)Day 11--Bhutan (282)Day 11--Bhutan (283)Day 11--Bhutan (284)Day 11--Bhutan (285)Day 11--Bhutan (286)Day 11--Bhutan (287)Day 11--Bhutan (288)Day 11--Bhutan (289)Day 11--Bhutan (290)Day 11--Bhutan (291)Day 11--Bhutan (292)Day 11--Bhutan (293)Day 11--Bhutan (294)Day 11--Bhutan (295)Day 11--Bhutan (296)Day 11--Bhutan (297)Day 11--Bhutan (298)Day 11--Bhutan (299)Day 11--Bhutan (300)Day 11--Bhutan (301)Day 11--Bhutan (302)Day 11--Bhutan (303)Day 11--Bhutan (304)Day 11--Bhutan (305)Day 11--Bhutan (306)Day 11--Bhutan (307)Day 11--Bhutan (308)Day 11--Bhutan (309)Day 11--Bhutan (310)Day 11--Bhutan (311)Day 11--Bhutan (312)Day 11--Bhutan (313)Day 11--Bhutan (314)Day 11--Bhutan (315)Day 11--Bhutan (316)Day 11--Bhutan (317)Day 11--Bhutan (318)Day 11--Bhutan (319)Day 11--Bhutan (320)Day 11--Bhutan (321)Day 11--Bhutan (322)Day 11--Bhutan (323)Day 11--Bhutan (324)Day 11--Bhutan (325)Day 11--Bhutan (326)Day 11--Bhutan (327)Day 11--Bhutan (328)Day 11--Bhutan (329)Day 11--Bhutan (330)Day 11--Bhutan (331)Day 11--Bhutan (332)Day 11--Bhutan (333)Day 11--Bhutan (334)Day 11--Bhutan (335)Day 11--Bhutan (336)Day 11--Bhutan (337)Day 11--Bhutan (338)Day 11--Bhutan (339)Day 11--Bhutan (340)Day 11--Bhutan (341)Day 11--Bhutan (342)Day 11--Bhutan (343)Day 11--Bhutan (344)Day 11--Bhutan (345)Day 11--Bhutan (346)Day 11--Bhutan (347)Day 11--Bhutan (348)Day 11--Bhutan (349)Day 11--Bhutan (350)Day 11--Bhutan (351)Day 11--Bhutan (352)Day 11--Bhutan (353)Day 11--Bhutan (354)Day 11--Bhutan (355)Day 11--Bhutan (356)Day 11--Bhutan (357)Day 11--Bhutan (358)Day 11--Bhutan (359)Day 11--Bhutan (360)Day 11--Bhutan (361)Day 11--Bhutan (362)Day 11--Bhutan (363)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn