Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

NGÀY 05: COLOMBO - DELHI -KATHMANDU MỚI (NEPAL) BY AIR INDIA (1/10/2019)

Đoàn thức chúng lúc 3 giờ sáng, rời khách sạn và chuyển đến sân bay quốc tế Colombo, để kết nối chuyến bay đến thủ đô Delhi, chuyển máy bay đến Kathmandu (Nepal), đoàn đến nơi lúc 3.30pm, về hotel lúc 6pm, ăn tối lúc 7pm và nghỉ đêm đầu tiên ở Yak & Yeti Hotel, Kathmandu, Nepal

Day 6--hanh huong Nepal (1)Day 6--hanh huong Nepal (2)Day 6--hanh huong Nepal (3)Day 6--hanh huong Nepal (4)Day 6--hanh huong Nepal (5)Day 6--hanh huong Nepal (6)Day 6--hanh huong Nepal (7)Day 6--hanh huong Nepal (8)Day 6--hanh huong Nepal (9)Day 6--hanh huong Nepal (10)Day 6--hanh huong Nepal (11)Day 6--hanh huong Nepal (12)Day 6--hanh huong Nepal (13)Day 6--hanh huong Nepal (14)Day 6--hanh huong Nepal (15)Day 6--hanh huong Nepal (16)Day 6--hanh huong Nepal (17)Day 6--hanh huong Nepal (18)Day 6--hanh huong Nepal (19)Day 6--hanh huong Nepal (20)Day 6--hanh huong Nepal (21)Day 6--hanh huong Nepal (22)Day 6--hanh huong Nepal (23)Day 6--hanh huong Nepal (24)Day 6--hanh huong Nepal (25)Day 6--hanh huong Nepal (26)Day 6--hanh huong Nepal (27)Day 6--hanh huong Nepal (28)Day 6--hanh huong Nepal (29)Day 6--hanh huong Nepal (30)Day 6--hanh huong Nepal (31)Day 6--hanh huong Nepal (32)Day 6--hanh huong Nepal (33)Day 6--hanh huong Nepal (34)Day 6--hanh huong Nepal (35)Day 6--hanh huong Nepal (36)Day 6--hanh huong Nepal (37)Day 6--hanh huong Nepal (38)Day 6--hanh huong Nepal (39)Day 6--hanh huong Nepal (40)Day 6--hanh huong Nepal (41)Day 6--hanh huong Nepal (42)Day 6--hanh huong Nepal (43)Day 6--hanh huong Nepal (44)Day 6--hanh huong Nepal (45)Day 6--hanh huong Nepal (46)Day 6--hanh huong Nepal (47)Day 6--hanh huong Nepal (48)Day 6--hanh huong Nepal (49)Day 6--hanh huong Nepal (50)Day 6--hanh huong Nepal (51)Day 6--hanh huong Nepal (52)Day 6--hanh huong Nepal (53)Day 6--hanh huong Nepal (54)Day 6--hanh huong Nepal (55)Day 6--hanh huong Nepal (56)Day 6--hanh huong Nepal (57)Day 6--hanh huong Nepal (58)Day 6--hanh huong Nepal (59)Day 6--hanh huong Nepal (60)Day 6--hanh huong Nepal (61)Day 6--hanh huong Nepal (62)Day 6--hanh huong Nepal (63)Day 6--hanh huong Nepal (64)Day 6--hanh huong Nepal (65)Day 6--hanh huong Nepal (66)Day 6--hanh huong Nepal (67)Day 6--hanh huong Nepal (68)Day 6--hanh huong Nepal (69)Day 6--hanh huong Nepal (70)Day 6--hanh huong Nepal (71)Day 6--hanh huong Nepal (72)Day 6--hanh huong Nepal (73)Day 6--hanh huong Nepal (74)Day 6--hanh huong Nepal (75)Day 6--hanh huong Nepal (76)Day 6--hanh huong Nepal (77)Day 6--hanh huong Nepal (78)Day 6--hanh huong Nepal (79)Day 6--hanh huong Nepal (80)Day 6--hanh huong Nepal (81)Day 6--hanh huong Nepal (82)Day 6--hanh huong Nepal (83)Day 6--hanh huong Nepal (84)Day 6--hanh huong Nepal (85)Day 6--hanh huong Nepal (86)Day 6--hanh huong Nepal (87)Day 6--hanh huong Nepal (88)Day 6--hanh huong Nepal (89)Day 6--hanh huong Nepal (90)Day 6--hanh huong Nepal (91)Day 6--hanh huong Nepal (92)Day 6--hanh huong Nepal (93)Day 6--hanh huong Nepal (94)Day 6--hanh huong Nepal (95)Day 6--hanh huong Nepal (96)Day 6--hanh huong Nepal (97)Day 6--hanh huong Nepal (98)Day 6--hanh huong Nepal (99)Day 6--hanh huong Nepal (100)Day 6--hanh huong Nepal (101)Day 6--hanh huong Nepal (102)Day 6--hanh huong Nepal (103)Day 6--hanh huong Nepal (104)Day 6--hanh huong Nepal (105)Day 6--hanh huong Nepal (106)Day 6--hanh huong Nepal (107)Day 6--hanh huong Nepal (108)Day 6--hanh huong Nepal (109)Day 6--hanh huong Nepal (110)Day 6--hanh huong Nepal (111)Day 6--hanh huong Nepal (112)Day 6--hanh huong Nepal (113)Day 6--hanh huong Nepal (114)Day 6--hanh huong Nepal (115)Day 6--hanh huong Nepal (116)Day 6--hanh huong Nepal (117)Day 6--hanh huong Nepal (118)Day 6--hanh huong Nepal (119)Day 6--hanh huong Nepal (120)Day 6--hanh huong Nepal (121)Day 6--hanh huong Nepal (122)Day 6--hanh huong Nepal (123)Day 6--hanh huong Nepal (124)Day 6--hanh huong Nepal (125)Day 6--hanh huong Nepal (126)Day 6--hanh huong Nepal (127)Day 6--hanh huong Nepal (128)Day 6--hanh huong Nepal (129)Day 6--hanh huong Nepal (130)Day 6--hanh huong Nepal (131)Day 6--hanh huong Nepal (132)Day 6--hanh huong Nepal (133)Day 6--hanh huong Nepal (134)Day 6--hanh huong Nepal (135)Day 6--hanh huong Nepal (136)Day 6--hanh huong Nepal (137)Day 6--hanh huong Nepal (138)Day 6--hanh huong Nepal (139)Day 6--hanh huong Nepal (140)Day 6--hanh huong Nepal (141)Day 6--hanh huong Nepal (142)Day 6--hanh huong Nepal (143)Day 6--hanh huong Nepal (144)Day 6--hanh huong Nepal (145)Day 6--hanh huong Nepal (146)Day 6--hanh huong Nepal (147)Day 6--hanh huong Nepal (148)Day 6--hanh huong Nepal (149)Day 6--hanh huong Nepal (150)Day 6--hanh huong Nepal (151)Day 6--hanh huong Nepal (152)Day 6--hanh huong Nepal (153)Day 6--hanh huong Nepal (154)Day 6--hanh huong Nepal (155)Day 6--hanh huong Nepal (156)Day 6--hanh huong Nepal (157)Day 6--hanh huong Nepal (158)Day 6--hanh huong Nepal (159)Day 6--hanh huong Nepal (160)Day 6--hanh huong Nepal (161)Day 6--hanh huong Nepal (162)Day 6--hanh huong Nepal (163)Day 6--hanh huong Nepal (164)Day 6--hanh huong Nepal (165)Day 6--hanh huong Nepal (166)Day 6--hanh huong Nepal (167)Day 6--hanh huong Nepal (168)Day 6--hanh huong Nepal (169)Day 6--hanh huong Nepal (170)Day 6--hanh huong Nepal (171)Day 6--hanh huong Nepal (172)Day 6--hanh huong Nepal (173)Day 6--hanh huong Nepal (174)Day 6--hanh huong Nepal (175)Day 6--hanh huong Nepal (176)Day 6--hanh huong Nepal (177)Day 6--hanh huong Nepal (178)Day 6--hanh huong Nepal (179)Day 6--hanh huong Nepal (180)Day 6--hanh huong Nepal (181)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn