Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 03 Hành Hương Thái Lan-Tích Lan-Nepal & Bhutan, từ ngày 26/9 đến 12/10/2019

29/09/201910:26(Xem: 2374)
Day 03 Hành Hương Thái Lan-Tích Lan-Nepal & Bhutan, từ ngày 26/9 đến 12/10/2019

NGÀY 03: COLOMBO - ANURAHDAPURA

Ngày 28-9-2019: Phái đoàn ngồi xe bus 5 tiếng lái xe từ Colombo đến thành phố cổ Anurahdapura, tại đây đoàn đã kinh hành, niệm danh hiệu Bổn Sư từ cổng ngoài vào bên trong, theo truyền thống Tích Lan, khách hành hương phải tháo bỏ giày dép bên ngoài, đi chân đất vào bên trong để chiêm bái, vì trước đó trời đổ mưa, nên nhiều người cảm thấy dơ bẫn và khó khăn khi đi chân đất. Tại Cây Bồ Đề Thiêng này phái đoàn đã cúng dường Tam Bảo $1000 Úc Kim.

Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, một nhánh cây Bồ Đề được chiếc từ cội gốc Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ đã được đưa đến Sri Lanka bởi Tỳ Kheo Ni A La Hán Tăng-gia-mật-đa (Sanghamitra), con gái của Hoàng đế A Dục và người sáng lập nền tảng Phật giáo ở Sri Lanka. Nhánh cây này được trồng vào năm 288 trước Tây Lịch và được đặt trên sân cao 6.5m so với mặt đất trong vườn thượng uyển của nhà vua trong thành phố cổ đại Anuradhapura và được bao quanh bởi hàng rào bao quanh và đây chính là và là cây Bồ Đề (thế hệ thứ 2) được con người trồng sống lâu đời nhất trên thế giới cho đến nay.

về sau, cây gốc tại Bồ Đề Đạo Tràng sau đó đã bị tàn phá bởi Hồi Giáo và tu sĩ Phật giáo Ấn Độ đã phải lặn lội đến Anuradhapura để xin chiết lại một nhánh cây từ nhánh cây đã mang trồng tại Tích Lan.

Như vậy, cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ hiện nay là thế hệ thứ 3, chính là nhánh cây của Bodhi Tree tại Tích Lan. Ngay trong công viên này, cũng có rất nhiều các cây bồ đề và các loại cây to lớn khác được trồng bao quanh cây linh thiêng để bảo vệ cây khỏi những cơn bão và những động vật khác như khỉ và dơi…


Ghi chép: TT Nguyên Tạng

Nhiếp ảnh: Hoàng Lan, Thục Đức & Sonam Wang.
hanh-huong-bhutan-day3-1hanh-huong-bhutan-day3-2hanh-huong-bhutan-day3-3hanh-huong-bhutan-day3-4hanh-huong-bhutan-day3-5hanh-huong-bhutan-day3-6hanh-huong-bhutan-day3-7hanh-huong-bhutan-day3-8hanh-huong-bhutan-day3-9hanh-huong-bhutan-day3-10hanh-huong-bhutan-day3-11hanh-huong-bhutan-day3-12hanh-huong-bhutan-day3-13hanh-huong-bhutan-day3-14hanh-huong-bhutan-day3-15hanh-huong-bhutan-day3-16hanh-huong-bhutan-day3-17hanh-huong-bhutan-day3-18hanh-huong-bhutan-day3-19hanh-huong-bhutan-day3-20hanh-huong-bhutan-day3-21hanh-huong-bhutan-day3-22hanh-huong-bhutan-day3-23hanh-huong-bhutan-day3-24hanh-huong-bhutan-day3-25hanh-huong-bhutan-day3-26hanh-huong-bhutan-day3-27hanh-huong-bhutan-day3-28hanh-huong-bhutan-day3-29hanh-huong-bhutan-day3-30hanh-huong-bhutan-day3-31hanh-huong-bhutan-day3-32hanh-huong-bhutan-day3-33hanh-huong-bhutan-day3-34hanh-huong-bhutan-day3-35hanh-huong-bhutan-day3-36hanh-huong-bhutan-day3-37hanh-huong-bhutan-day3-38hanh-huong-bhutan-day3-39hanh-huong-bhutan-day3-40hanh-huong-bhutan-day3-41hanh-huong-bhutan-day3-42hanh-huong-bhutan-day3-43hanh-huong-bhutan-day3-44hanh-huong-bhutan-day3-45hanh-huong-bhutan-day3-46hanh-huong-bhutan-day3-47hanh-huong-bhutan-day3-48hanh-huong-bhutan-day3-49hanh-huong-bhutan-day3-50hanh-huong-bhutan-day3-51hanh-huong-bhutan-day3-52hanh-huong-bhutan-day3-53hanh-huong-bhutan-day3-54hanh-huong-bhutan-day3-55hanh-huong-bhutan-day3-56hanh-huong-bhutan-day3-57hanh-huong-bhutan-day3-58hanh-huong-bhutan-day3-59hanh-huong-bhutan-day3-60hanh-huong-bhutan-day3-61hanh-huong-bhutan-day3-62hanh-huong-bhutan-day3-63hanh-huong-bhutan-day3-64hanh-huong-bhutan-day3-65hanh-huong-bhutan-day3-66hanh-huong-bhutan-day3-67hanh-huong-bhutan-day3-68hanh-huong-bhutan-day3-69hanh-huong-bhutan-day3-70hanh-huong-bhutan-day3-71hanh-huong-bhutan-day3-72hanh-huong-bhutan-day3-73hanh-huong-bhutan-day3-74hanh-huong-bhutan-day3-75hanh-huong-bhutan-day3-76hanh-huong-bhutan-day3-77hanh-huong-bhutan-day3-78hanh-huong-bhutan-day3-79hanh-huong-bhutan-day3-80hanh-huong-bhutan-day3-81hanh-huong-bhutan-day3-82hanh-huong-bhutan-day3-83hanh-huong-bhutan-day3-84hanh-huong-bhutan-day3-85hanh-huong-bhutan-day3-86hanh-huong-bhutan-day3-87hanh-huong-bhutan-day3-88hanh-huong-bhutan-day3-89hanh-huong-bhutan-day3-90hanh-huong-bhutan-day3-91hanh-huong-bhutan-day3-92hanh-huong-bhutan-day3-93hanh-huong-bhutan-day3-94hanh-huong-bhutan-day3-95hanh-huong-bhutan-day3-96hanh-huong-bhutan-day3-97hanh-huong-bhutan-day3-98hanh-huong-bhutan-day3-99hanh-huong-bhutan-day3-100hanh-huong-bhutan-day3-101hanh-huong-bhutan-day3-102hanh-huong-bhutan-day3-103hanh-huong-bhutan-day3-104hanh-huong-bhutan-day3-105hanh-huong-bhutan-day3-106hanh-huong-bhutan-day3-107hanh-huong-bhutan-day3-108hanh-huong-bhutan-day3-109hanh-huong-bhutan-day3-110hanh-huong-bhutan-day3-111hanh-huong-bhutan-day3-112hanh-huong-bhutan-day3-113hanh-huong-bhutan-day3-114hanh-huong-bhutan-day3-115hanh-huong-bhutan-day3-116hanh-huong-bhutan-day3-117hanh-huong-bhutan-day3-118hanh-huong-bhutan-day3-119hanh-huong-bhutan-day3-120hanh-huong-bhutan-day3-121hanh-huong-bhutan-day3-122hanh-huong-bhutan-day3-123hanh-huong-bhutan-day3-124hanh-huong-bhutan-day3-125hanh-huong-bhutan-day3-126hanh-huong-bhutan-day3-127hanh-huong-bhutan-day3-128hanh-huong-bhutan-day3-129hanh-huong-bhutan-day3-130hanh-huong-bhutan-day3-131hanh-huong-bhutan-day3-132hanh-huong-bhutan-day3-133hanh-huong-bhutan-day3-134hanh-huong-bhutan-day3-135hanh-huong-bhutan-day3-136hanh-huong-bhutan-day3-137hanh-huong-bhutan-day3-138hanh-huong-bhutan-day3-139hanh-huong-bhutan-day3-140hanh-huong-bhutan-day3-141hanh-huong-bhutan-day3-142hanh-huong-bhutan-day3-143hanh-huong-bhutan-day3-144hanh-huong-bhutan-day3-145hanh-huong-bhutan-day3-146hanh-huong-bhutan-day3-147hanh-huong-bhutan-day3-148hanh-huong-bhutan-day3-149hanh-huong-bhutan-day3-150hanh-huong-bhutan-day3-151hanh-huong-bhutan-day3-152hanh-huong-bhutan-day3-153hanh-huong-bhutan-day3-154hanh-huong-bhutan-day3-155hanh-huong-bhutan-day3-156hanh-huong-bhutan-day3-157hanh-huong-bhutan-day3-158hanh-huong-bhutan-day3-159hanh-huong-bhutan-day3-160hanh-huong-bhutan-day3-161hanh-huong-bhutan-day3-162hanh-huong-bhutan-day3-163hanh-huong-bhutan-day3-164hanh-huong-bhutan-day3-165hanh-huong-bhutan-day3-166hanh-huong-bhutan-day3-167hanh-huong-bhutan-day3-168hanh-huong-bhutan-day3-169hanh-huong-bhutan-day3-170hanh-huong-bhutan-day3-171hanh-huong-bhutan-day3-172hanh-huong-bhutan-day3-173hanh-huong-bhutan-day3-174hanh-huong-bhutan-day3-175hanh-huong-bhutan-day3-176hanh-huong-bhutan-day3-177hanh-huong-bhutan-day3-178hanh-huong-bhutan-day3-179hanh-huong-bhutan-day3-180hanh-huong-bhutan-day3-181hanh-huong-bhutan-day3-182hanh-huong-bhutan-day3-183hanh-huong-bhutan-day3-184hanh-huong-bhutan-day3-185hanh-huong-bhutan-day3-186hanh-huong-bhutan-day3-187hanh-huong-bhutan-day3-188hanh-huong-bhutan-day3-189hanh-huong-bhutan-day3-190hanh-huong-bhutan-day3-191hanh-huong-bhutan-day3-192hanh-huong-bhutan-day3-193hanh-huong-bhutan-day3-194hanh-huong-bhutan-day3-195hanh-huong-bhutan-day3-196hanh-huong-bhutan-day3-197hanh-huong-bhutan-day3-198hanh-huong-bhutan-day3-199hanh-huong-bhutan-day3-200hanh-huong-bhutan-day3-201hanh-huong-bhutan-day3-202hanh-huong-bhutan-day3-203hanh-huong-bhutan-day3-204hanh-huong-bhutan-day3-205hanh-huong-bhutan-day3-206hanh-huong-bhutan-day3-207hanh-huong-bhutan-day3-208hanh-huong-bhutan-day3-209hanh-huong-bhutan-day3-210hanh-huong-bhutan-day3-211hanh-huong-bhutan-day3-212hanh-huong-bhutan-day3-213hanh-huong-bhutan-day3-214hanh-huong-bhutan-day3-215hanh-huong-bhutan-day3-216hanh-huong-bhutan-day3-217hanh-huong-bhutan-day3-218hanh-huong-bhutan-day3-219hanh-huong-bhutan-day3-220
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn