Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức cúng dường làm từ thiện ở Thái Lan, Tích Lan, Nepal và Bhutan:

26/09/201916:01(Xem: 5698)
Phương Danh Quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức cúng dường làm từ thiện ở Thái Lan, Tích Lan, Nepal và Bhutan:

1-Buddha Dordenma statue

Danh sách Phật tử cúng dường Tam Bảo
 & làm từ thiện 
ở Thái Lan, Tích Lan, Nepal và Bhutan:Bus A: (Đạo hữu Nguyên Giác ghi nhận)

TT Nguyên Tạng: $200

Long Tuyền: $500

Thục Đức: $200
Tâm Ngọc: $200
Đức Nghiêm: $2000
Diệu Ngọc: $300
Như Trí: $500
Thiện Tước: $200

Nguyên Giác,Thục Hà $500

Hạnh Hoa: $200
Thanh Ngọc: $500
Giác Tịnh: $400
Quảng Tịnh Tâm: $200
Thanh Trí - Liễu Ngọc: $500
Quảng Hương-Trâm-Quân-Tân-Cầm: $700
Minh Đăng-Viên Thường: $400
Huệ Đức: $200
Nhóm Hội Viên CRU: $3000
Bà Lão: $25
Thiện An-Thiện Lạc: A$1,500 & US$1000

Tổng cộng Bus A: $12,225

Bus B: (Đạo hữu Diệu Hiền ghi nhận)
Gđ Quang Minh,  Diệu Hiền, Thiện Chánh, Nguyên Đức:  $1000
Diệu Quang: $500
Từ Hội : $1000
Ngọc Xuân:  $100
Chúc Duyên: $1000
Chúc Huy: $100
Từ Thư:  $500
Chúc Quảng: $500
Diệu Phước Hoàn: $500
Ms. Trinh: $50
Bác Ba:  $50
GĐ Selene Kym: $150
GĐ Thiện Cẩm:  $50
John Du & Emily Dương :$500
Kim Trần (Mỹ Liên)  $200
Ly Huỳnh : $600 USD
Thanh Nghĩa & Thanh Tân  $2000
Diệu Hằng : $50
Tâm Dung: $200

Châu Thị Ngọc Minh & Hồ George Văn Hoà:  $600
Chơn Tuệ Quang: $300
Diệu Hương : $400
Thiện Phước:  $400
Chơn Bảo Thiên: $200
Đỗ Ngọc Tịnh Năng: $100
Tony and Sophia Thạch : $300
Li Xin:  $100
Thach Michael Family : $150
Thach Aiva: $50

Thiện Thành: $300*

You Sif Hermis *: $200 + $100 cầu siêu cho You Sif Hermis)

Diệu Châu: $200 *


Tổng cộng Bus B: $11,800 Aud & $600 USD


Quý Phật tử ở nhà gởi cúng dường:
Nguyên Như: $200
Diệu Hữu: $800
Anh Chị Loan -Tỷ: $1500
Nguyên Nhật Ni: $500
Thiện Tịnh-Diệu Liên: $1000
Thường Lâm: $500

Tổng cộng: $4,500

BÁO CÁO TÀI CHÁNH CÚNG DƯỜNG TAM BẢO VÀ TỪ THIỆN CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 4 QUỐC GIA: TÍCH LAN, BHUTAN, NEPAL & THÁI LAN
(từ 26/9 đến 12/10/2019)

Trưởng đoàn: TT Thích Nguyên Tạng
Phó đoàn: Đh. Tony Thạch
Thủ quỹ Bus A: Đh. Nguyên Giác
Thủ quỹ Bus B: Đh. Diệu HiềnTỔNG CHI:

1/ Tích Lan:
- Cây Bồ Đề Thiêng: $1000
- Sunday School: $1,200 (tiền mặt $1000 và $200 mua tập vở và bút mực)
- Dambulla Rock temple: $500
- Phật Nha Xá Lợi Dalada Maligawa: $1000
- Cổ tự Gangaramaya ở Colombo: $500
TC: $4,200 Úc Kim

2/ Nepal:
- Tu Viện Kopan ở Kathmandu: $8000
- Ủng hộ công trình xây dựng Bệnh viện Himalayan Sherpa : $2000
TC: $10,000 Úc Kim

3/ Quốc gia Bhutan:
- Phật Đài Lộ Thiên Bhutan ở Thimphu: $500
- Tu Viện Tashichho Dzong ở Thimphu: $500
- Tu Viện Punakha Dzong ở Cố đô Punakha: $1000
- Chùa Chimi Lhakhang (Chùa Cầu con ở Punakha): $3000 Úc kim
- Tu Viện Simtokha Dzong ở Thimphu: $1000
- Chùa Tiger Nest ở Paro: $3000 Úc Kim
-Lạt Ma Yeshe Gyelo ( Gặp ở phi trường Kathmandu): $1,000 Mỹ Kim
TC: $9,000 Úc Kim và $1,000 Mỹ Kim

4/ Thái Lan:
-Chùa Dhammakaya: $1000 Úc & 100 Gia Kim (Canada)
-Chùa Việt Tông: $2000 Úc & $200 Mỹ Kim
-3 Sư người Bangladesh đang du học tại Tháiland: $1, 325 Úc kim & USA $400 Mỹ kim
TC: $4,325 Úc Kim và $600 Mỹ Kim

5/ Việt Nam:
- Giúp em Đức huynh trưởng Gia Đình Phật tử ở Huế: $1000
TC: $1,000 Úc Kim
Tổng cộng: $28,200 Úc Kim và $1,600 Mỹ kim, $100 Canada

Đúc Kết:
Tổng thu: $28, 525 Úc Kim và $1,600 Mỹ Kim, $100 Canada
Tổng Chi: $28,525 Úc Kim, $1,600 Mỹ Kim, $100 Canada


Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo.Thành tâm cảm tạ và hồi hướng công đức đến quý Phật tử gần xa.

Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho quý Phật tử có đầy đủ năm phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.


Nam Mô A Đi Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Trưởng Đoàn Hành Hương,

TT Thích Nguyên Tạng

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,119,943