Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Thắng Đức Đạo Tràng, London, Anh Quốc

09/08/201913:25(Xem: 2228)
Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Thắng Đức Đạo Tràng, London, Anh Quốc

LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL.2563-KỶ HỢI 2019

TẠI ĐẠO TRÀNG THẮNG ĐỨC. LONDON-ANH QUỐC

359 Addiscombe Road. CR0 7LJ- London. UK

 

 

Đạo Tràng Thắng Đức đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2563, ngày 04-08-2019, nhằm ngày 04-07 Kỷ Hợi.

Về chứng minh tham dự lễ có: Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt, Đệ nhất Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Trú trì Chùa Thiện Minh Lyon Pháp Quốc, Thượng Toạ Thích Thiện Niệm, Chùa Khuông Việt, Pháp Quốc, Thượng Toạ Thích Đồng Trí, Chùa Viên Quang, Mỹ Quốc, Thượng Toạ Thích Tâm Huy, Chùa Trúc Lâm, Pháp Quốc, và Ni Sư Tịnh Thiện, Trụ Trì Đạo Tràng Thắng Đức, London-Anh Quốc, cùng Chư  thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đều quy tụ về Đạo Tràng tham dự. Buổi lễ vô cùng ý nghĩa và trang nghiêm, ra về ai cũng hoan hỷ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

cam ta_le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang Anh Quoc-1

Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (1)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (2)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (3)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (21)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (22)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (23)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (25)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (26)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (27)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (28)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (29)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (30)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (31)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (32)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (33)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (34)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (35)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (36)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (37)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (38)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (39)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (40)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (41)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (42)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (43)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (44)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (45)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (46)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (47)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (48)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (49)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (50)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (51)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (52)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (53)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (54)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (55)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (56)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (57)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (58)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (59)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (60)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (61)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (62)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (63)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (64)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (65)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (66)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (67)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (68)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (69)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (70)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (71)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (72)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (73)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (74)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (75)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (76)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (77)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (78)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (79)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (80)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (5)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (6)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (7)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (8)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (9)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (10)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (11)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (12)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (13)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (14)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (15)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (16)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (17)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (18)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (19)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (20)
Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (81)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (82)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (83)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (84)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (85)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (86)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (87)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (88)Le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang (89)

cam ta_le Vu Lan 2019_Thang Duc Dao Trang Anh Quoc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn