Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ

Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019

 

NGÀY 27/7/2019

 

           Chương trình ngày tu học 27/7/2019 được tiến hành như sau:

          

           05:00am      Thức chúng

           05:30am      Ngồi thiền - công phu sáng

                                Đạo từ của Trưởng lão HT Thích Thắng Hoan

                                Huấn từ của HT Thích Thông Hải

                                Chụp ảnh tập thể chư Tôn đức Tăng Ni tại chánh điện

                                Thiền hành

           07:30am      Điểm tâm

           08:45am      Các lớp học buổi sáng

1.     Lớp Tăng Ni: HT Thích Nguyên Siêu, HT Thích Tuệ Uy

2.     Lớp Phật tử: Bhante Seelawimala giảng đề tài “Làm thế nào để Phật pháp thích nghi với mọi người?”

3.     Lớp thiếu nhi: TT Thích Thiện Trí và SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm

10:00am      Nghỉ giải lao

10:30am      Tụng kinh, niệm Phật tại chánh điện

11:30am      Nghỉ giải lao

                     Chụp ảnh cá nhân chư Tôn đức Tăng Ni (NA Võ Văn Tường)

                     Chụp ảnh cá nhân quý Phật tử (NA Giác Nghĩa)

12:30pm      Thọ trai

01:00pm      Chỉ tịnh

02:00pm      Thức chúng

02:15pm      Tụng kinh Phổ Môn

03:45pm      Các lớp học buổi chiều

1.     Lớp Tăng Ni: Bhante Seelawimala giảng đề tài “Làm thế nào để chia sẻ Phật pháp cho người phương Tây?”

2.     Lớp Phật tử: HT Thích Minh Đạt

3.     Lớp thiếu nhi: TT Thích Thiện Trí và SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm - Vẽ tranh Bồ tát Quán Thế Âm.

05:45pm      Nghỉ giải lao

06:00pm      Dược thực

06:45pm      Chụp ảnh nhóm (NA Võ Văn Tường)

08:00pm      Các lớp học buổi tối

1.     Lớp Tăng Ni: HT Thích Minh Đạt

2.     Lớp Phật tử: HT Thích Bổn Đạt, TT Thích Tuệ Phát

3.     Lớp thiếu nhi: SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Sư cô Thích Nữ Hạnh Từ

09:15pm      Nghỉ giải lao

09:30pm      Ngồi thiền

10:00pm      Chỉ tịnh

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (1)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (2)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (3)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (4)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (5)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (6)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (7)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (8)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (9)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (10)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (11)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (12)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (13)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (14)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (15)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (16)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (17)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (18)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (19)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (20)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (21)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (22)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (23)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (24)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (25)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (26)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (27)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (28)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (29)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (30)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (31)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (32)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (33)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (34)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (35)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (36)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (37)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (38)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (39)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (40)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (41)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (42)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (43)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (44)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (45)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (46)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (47)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (48)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (49)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (50)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (51)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (52)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (53)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (54)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (55)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (56)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (57)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (58)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (59)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (60)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (61)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (62)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (63)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (64)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (65)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (66)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (67)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (68)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (69)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (70)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (71)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (72)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (73)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (74)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (75)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (76)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (77)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (78)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (79)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (80)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (81)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (82)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (83)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (84)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (85)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (86)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (87)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (88)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (89)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (90)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (91)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (92)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (93)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (94)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (95)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (96)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (97)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (98)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (99)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (100)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (101)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (102)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (103)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (104)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (105)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (106)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (107)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (108)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (109)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (110)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (111)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (112)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (113)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (114)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (115)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (116)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (117)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (118)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (119)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (120)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (121)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (122)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (123)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (124)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (125)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (126)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (127)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (128)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (129)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (130)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (131)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (132)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (133)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (134)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (135)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (136)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (137)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (138)Khóa tu Bắc Mỹ 9 - 27-7-2019 (139)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn