Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 9

Tại Double Tree By Hilton Hotel, Newark, California, Hoa Kỳ

Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2019

 

NGÀY 26/7/2019

          

TRANG NGHIÊM LỄ KHAI MẠC KHÓA TU HỌC

 

           Chương trình tu học trong ngày được tiến hành như sau:

 

           05:00am      Thức chúng

           05:30am      Hô canh - tọa thiền - công phu sáng - thiền hành

           07:30am      Điểm tâm

           08:30am      Lễ khai mạc Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ lần thứ 9.

                                MC: TT Thích Hạnh Tuệ

                                Cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện

                                Hô chuông cầu nguyện

                                Phút nhập từ bi quán

                                Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

                                Tứ Hoằng Thệ Nguyện

                                Giới thiệu chư Tôn đức Tăng Ni

                                Diễn văn khai mạc: HT Thích Đỗng Tuyên

                                Huấn từ: GHPGVNTN Hoa Kỳ: HT Thích Tín Nghĩa

                                Huấn từ: GHPGVNTN Canada: HT Thích Bổn Đạt

                                Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh: HT Thích Thắng Hoan

                                Hồi hướng

                                Bài hát: Quán Thế Âm Bồ tát (Nhóm Tuệ Đăng)

           10:00am      Chụp hình tập thể

           10:30am      Các lớp học buổi sáng

1.     Lớp Tăng Ni: Tinh cần trong giáo pháp.

HT Thích Nguyên Siêu

2.     Lớp Phật tử: Hạnh nguyện Quan Âm vào đời độ sanh.

TT Thích Tâm Thiện

3.     Lớp thiếu nhi: ĐĐ Thích Thiện Trí và SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm

12:00pm      Thọ trai

01:00pm      Chỉ tịnh

02:00pm      Thức chúng

02:15pm      Tụng kinh Phổ Môn

03:45pm      Các lớp học buổi chiều

1.     Lớp Tăng Ni: Sứ giả Như Lai trong thời đại mới.

HT Thích Thông Hải

2.     Lớp Phật tử: Diệu lực cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm.

TT Thích Hạnh Đức

3.     Lớp thiếu nhi: SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm và SC Thích Nữ Hạnh Từ.

06:00pm      Dược thực

08:00pm      Các lớp học buổi tối

1.     Lớp Tăng Ni: Chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

HT. Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận

2.     Lớp Phật tử: Quan Âm đời thường.

TT Thích Nguyên Thông

3.     Lớp thiếu nhi: SC Thích Nữ Tịnh Nghiêm và SC Thích Nữ Hạnh Từ.

09:30pm      Ngồi thiền

10:00pm      Chỉ tịnh

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường


Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (1)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (2)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (3)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (4)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (5)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (6)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (7)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (8)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (9)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (10)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (11)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (12)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (13)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (14)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (15)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (16)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (17)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (18)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (19)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (20)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (21)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (22)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (23)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (24)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (25)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (26)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (27)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (28)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (29)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (30)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (31)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (32)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (33)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (34)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (35)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (36)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (37)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (38)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (39)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (40)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (41)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (42)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (43)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (44)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (45)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (46)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (47)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (48)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (49)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (50)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (51)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (52)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (53)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (54)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (55)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (56)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (57)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (58)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (59)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (60)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (61)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (62)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (63)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (64)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (65)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (66)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (67)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (68)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (69)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (70)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (71)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (72)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (73)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (74)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (75)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (76)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (77)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (78)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (79)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (80)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (81)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (82)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (83)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (84)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (85)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (86)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (87)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (88)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (89)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (90)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (91)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (92)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (93)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (94)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (95)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (96)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (97)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (98)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (99)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (100)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (101)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (102)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (103)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (104)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (105)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (106)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (107)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (108)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (109)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (110)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (111)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (112)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (113)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (114)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (115)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (116)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (117)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (118)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (119)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (120)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (121)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (122)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (123)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (124)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (125)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (126)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (127)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (128)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (129)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (130)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (131)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (132)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (133)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (134)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (135)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (136)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (137)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (138)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (139)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (140)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (141)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (142)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (143)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (144)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (145)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (146)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (147)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (148)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (149)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (150)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (151)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (152)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (153)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (154)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (155)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (156)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (157)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (158)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (159)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (160)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (161)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (162)Day 2_Le khai mac khoa tu bac my ky 9 (163)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn