Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất


HẠ TRƯỜNG AN CƯ
CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 17/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp chung   Khuyến Bồ Đề Tâm văn

                                      Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Canada)

                  

Buổi chiều   Lớp chung   Khuyến Bồ Đề Tâm văn

                                      Hòa thượng Thích Thiện Tâm (Canada)

                  

Đặc biệt, vào lúc 04:00pm, Ban Tổ chức Khóa bồi dưỡng Giáo thọ Tăng già Hải ngoại đã làm lễ bế mạc đợt 1 khóa học 2019-2021.

Chư vị Hòa thượng: Trưởng Ban Tổ chức Thích Phước Tịnh, Thiền chủ Thích Trí Hoằng, Phó Thiền chủ Thích Minh Nghĩa, Tuyên luật sư Thích Thông Hải và Thượng tọa trụ trì chùa Bảo Phước Thích Hải Tích đã phát biểu vui mừng về sự thành công bước đầu của khóa bồi dưỡng, sách tấn học viên và phát nguyện yểm trợ khóa học trong thời gian tới.

Lúc 08:00pm, chư Tăng tổ chức tổng kết khóa An cư năm 2019 - PL 2563.

 

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành và bế mạc Khóa bồi dưỡng Giáo thọ Tăng già Hải ngoại trong ngày 17/7/2019.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (83)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (84)Chua Bao Phuoc 17-7-2019 (85)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn