Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 04: Hạ Trường An Cư Chùa Bảo Phước (13-7-2019)

16/07/201919:48(Xem: 1516)
Day 04: Hạ Trường An Cư Chùa Bảo Phước (13-7-2019)
HẠ TRƯỜNG AN CƯ
CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 13/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Duy thức học

                                      Hòa thượng Thích Thắng Hoan

                   Lớp Phật tử Phát triển căn lành

                                      Thượng tọa Thích Pháp Hòa

Buổi chiều   Lớp Tăng    So sánh Tỳ kheo giới bổn trong sáu trường phái Phật giáo

                                      Hòa thượng Thích Đổng Tuyên

                   Lớp Phật tử Nhân duyên thành tựu (vấn đáp)

                                      Thượng tọa Thích Pháp Hòa

Buổi tối       Lớp chung   Hòa thượng Thích Phước Tịnh

 

Đặc biệt, có hơn 1.300 thiện nam tín nữ từ nhiều thành phố ở miền Bắc California đã đến dự buổi giảng của Thượng tọa Thích Pháp Hòa.

 

Vào lúc 11:45 am, chùa tổ chức trang nghiêm Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng giảng đường chùa Bảo Phước. Đến 04:00 pm, Thượng tọa trụ trì chùa và Thượng tọa Thích Pháp Hòa đã tổ chức Lễ quy y cho 70 thiện nam tín nữ.

Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, lễ đặt đá và Lễ quy y.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (1)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (2)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (3)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (4)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (5)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (6)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (7)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (8)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (9)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (10)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (11)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (12)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (13)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (14)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (15)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (16)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (17)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (18)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (19)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (20)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (21)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (22)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (23)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (24)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (25)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (26)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (27)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (28)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (29)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (30)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (31)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (32)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (33)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (34)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (35)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (36)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (37)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (38)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (39)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (40)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (41)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (42)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (43)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (44)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (45)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (46)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (47)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (48)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (49)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (50)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (51)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (52)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (53)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (54)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (55)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (56)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (57)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (58)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (59)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (60)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (61)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (62)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (63)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (64)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (65)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (66)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (67)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (68)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (69)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (70)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (71)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (72)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (73)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (74)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (75)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (76)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (77)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (78)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (79)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (80)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (81)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (82)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (83)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (84)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (85)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (86)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (87)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (88)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (89)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (90)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (91)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (92)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (93)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (94)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (95)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (96)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (97)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (98)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (99)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (100)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (101)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (102)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (103)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (104)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (105)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (106)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (107)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (108)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (109)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (110)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (111)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (112)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (113)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (114)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (115)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (116)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (117)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (118)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (119)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (120)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (121)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (122)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (123)Chua Bao Phuoc ngay 13_7_2019 (124)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn