Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

HẠ TRƯỜNG AN CƯ
CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 15/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Trưởng tử Như Lai

                                      Hòa thượng Thích Phước Tịnh

                   Lớp Phật tử Con mắt là cửa sổ của con tim

                                      Thượng tọa Thích Tâm Hoàn

Buổi chiều   Lớp Tăng    Hóa giải niềm đau và hạnh phúc thực tiễn

                                      Hòa thượng Thích Tịnh Từ

                   Lớp Phật tử Những đổi thay của cuộc sống

                                      Hòa thượng Thích Nguyên Siêu

Buổi tối       Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp và giải đáp những thắc mắc  trong tu tập của quý Phật tử. Buổi tọa đàm diễn ra thật sôi nổi, bổ ích và thắm tình đạo vị!       

                                     

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành và tọa đàm trong ngày 15/7/2019.

 

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (83)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (84)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (85)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (86)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (87)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (88)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (89)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (90)

  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn