Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

HẠ TRƯỜNG AN CƯ
CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 15/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Trưởng tử Như Lai

                                      Hòa thượng Thích Phước Tịnh

                   Lớp Phật tử Con mắt là cửa sổ của con tim

                                      Thượng tọa Thích Tâm Hoàn

Buổi chiều   Lớp Tăng    Hóa giải niềm đau và hạnh phúc thực tiễn

                                      Hòa thượng Thích Tịnh Từ

                   Lớp Phật tử Những đổi thay của cuộc sống

                                      Hòa thượng Thích Nguyên Siêu

Buổi tối       Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp và giải đáp những thắc mắc  trong tu tập của quý Phật tử. Buổi tọa đàm diễn ra thật sôi nổi, bổ ích và thắm tình đạo vị!       

                                     

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành và tọa đàm trong ngày 15/7/2019.

 

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (83)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (84)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (85)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (86)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (87)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (88)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (89)Chua Bao Phuoc 15-7-2019 (90)

  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,442,248