Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 02: Trường Hạ Bảo Phước (11-7-2019)

12/07/201921:39(Xem: 2960)
Day 02: Trường Hạ Bảo Phước (11-7-2019)

HẠ TRƯỜNG AN CƯ

    CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 11/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Những bài pháp không lời

                                      Hòa thượng Thích Minh Đạt

                   Lớp Phật tử 10 điều thực tập của Phật tử

                                      Hòa thượng Thích Minh Dung

Buổi chiều   Lớp Tăng    Đạo lộ Đại Thừa

                                      Hòa thượng Thích Đồng Trí

                   Lớp Phật tử Phước huệ song tu

                                      Thượng tọa Thích Hoằng Hòa

Buổi tối       Lớp chung   10 điều thực tập của Phật tử (tt)

                                      Hòa thượng Thích Minh Dung

 

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành … trong ngày 11/7/2019.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (83)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,408,594