Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 02: Trường Hạ Bảo Phước (11-7-2019)

12/07/201921:39(Xem: 1503)
Day 02: Trường Hạ Bảo Phước (11-7-2019)

HẠ TRƯỜNG AN CƯ

    CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE PL. 2563

 

Hôm nay, ngày 11/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

 

Buổi sáng    Lớp Tăng    Những bài pháp không lời

                                      Hòa thượng Thích Minh Đạt

                   Lớp Phật tử 10 điều thực tập của Phật tử

                                      Hòa thượng Thích Minh Dung

Buổi chiều   Lớp Tăng    Đạo lộ Đại Thừa

                                      Hòa thượng Thích Đồng Trí

                   Lớp Phật tử Phước huệ song tu

                                      Thượng tọa Thích Hoằng Hòa

Buổi tối       Lớp chung   10 điều thực tập của Phật tử (tt)

                                      Hòa thượng Thích Minh Dung

 

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành … trong ngày 11/7/2019.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (1)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (2)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (3)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (4)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (5)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (6)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (7)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (8)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (9)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (10)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (11)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (12)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (13)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (14)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (15)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (16)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (17)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (18)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (19)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (20)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (21)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (22)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (23)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (24)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (25)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (26)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (27)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (28)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (29)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (30)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (31)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (32)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (33)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (34)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (35)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (36)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (37)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (38)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (39)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (40)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (41)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (42)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (43)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (44)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (45)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (46)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (47)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (48)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (49)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (50)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (51)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (52)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (53)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (54)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (55)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (56)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (57)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (58)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (59)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (60)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (61)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (62)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (63)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (64)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (65)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (66)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (67)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (68)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (69)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (70)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (71)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (72)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (73)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (74)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (75)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (76)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (77)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (78)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (79)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (80)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (81)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (82)Chua Bao Phuoc 11-7-2019 (83)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn