Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Day 01: Khai Mạc Hạ Trường An Cư tại Chùa Bảo Phước, San Jose, Hoa Kỳ

11/07/201918:14(Xem: 3748)
Day 01: Khai Mạc Hạ Trường An Cư tại Chùa Bảo Phước, San Jose, Hoa Kỳ

KHAI MẠC HẠ TRƯỜNG AN CƯ

CHÙA BẢO PHƯỚC, SAN JOSE (HOA KỲ)

 

          Sáng ngày 10/7/2019, Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 258-270 Senter Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm khai mạc Hạ trường An cư Phật lịch 2563.

          Tham dự Khóa An cư kiết hạ năm 2019 có hơn 70 chư Tôn đức Tăng Ni đến từ các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu và Việt Nam, trong đó có hơn 20 vị Hòa thượng như: Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Hòa thượng Thích Trí Hoằng, Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Phước Tịnh, Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Hòa thượng Thích Đổng Tuyên, Hòa thượng Thích Thông Hải, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Đồng Trí, Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Hòa thượng Thích Nguyên Lễ, Hòa thượng Thích Thị Quả …

          Ban Chức sự Hạ trường và thời khóa hành trì hằng ngày được kèm theo.

          Hôm nay, ngày 10/7/2019, phần thuyết giảng cụ thể như sau:

Buổi sáng    Lớp Tăng    Quan điểm Phật giáo về đồng tính

                                      Hòa thượng Thích Trí Hoằng

                   Lớp Phật tử Thấm nhuần Phật pháp

                                      Hòa thượng Thích Đồng Trí

Buổi chiều   Lớp Tăng    Toàn cầu hóa Phật giáo

                                      Hòa thượng Thích Thông Hải

                   Lớp Phật tử Tu như thế nào để đúng lời Phật dạy

                                      Thượng tọa Thích Quảng Điền

Buổi tối       Lớp chung   Những cải cách của Đức Phật

                                      Hòa thượng Thích Trí Hoằng

 

          Dưới dây là những hình ảnh tụng kinh, thính pháp, quá đường, kinh hành … trong ngày 10/7/2019.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 

 

 Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (39)

 

 

               BAN CHỨC SỰ HẠ TRƯỜNG

AN CƯ CHÙA BẢO PHƯỚC- PHẬT LỊCH 2563 - 2019

 

I.                   Ban Chứng Minh:

1.     Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan.

2.     Trưởng lão Hòa Thượng Thích Viên Thành.

3.     Hòa Thượng Thích Tịnh Từ.

4.     Hòa Thượng Thích Phước Thuận.

5.     Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên.

6.     Hòa Thượng Thích Phước Tịnh

7.     Hòa Thượng Thích Phước Nhơn.

 

II.                Chủ Hương: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Đạt.

 

III.             Thiền Chủ: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Hoằng.

-         Phó Thiền Chủ: Hòa Thượng Thích Minh Nghĩa.

 

IV.            Tuyên Luật Sư: Hòa Thượng Thích Thông Hải.

 

V.               Hóa Chủ: Thượng Tọa Thích Hải Tích.

-         Phó Hóa Chủ, kiêm Chánh Na: Thượng Tọa Thích Quảng Điền,

Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn.

-         Chánh Chúng: Thượng Tọa Thích Trí Nguyện,

Thượng Tọa Thích Trí Viên.

    

VI.            Tri Sự Hành Đường: Thượng Tọa Thích Đức Huy,

              Đại Đức Thích Minh Tín. 

 

VII.         Dẫn Chương Trình: Thượng Tọa Thích Minh Giác.

 

VIII.      Thư Ký và Kỷ Yếu: Thượng Tọa Thích Minh Hoa.

 

IX.             Thủ Quỷ: Đại Đức Thích Thiện Bình, Sư Cô Thích Nữ Như Hạnh.

 

 

X.               Báo Chúng: Đại Đức Thích Phương Hảo, Đại Đức Thích Vạn Minh.

 

XI.            Thị Giả: Đại Đức Thích Quảng Đăng, Đại Đức Thích Minh Đức.

 

 

 

Thời khóa Hành trì & Hiệu lệnh

Sinh hoạt An Cư Chùa Bảo Phước

Từ ngày 09 đến ngày 18/7/2019

 

 

            4:00 AM         Thức Chúng (1 hồi 3 tiếng Báo Chúng)

 

            5:00 AM         Hô Canh Tọa Thiền (3 hồi 4 tiếng)

 

            5:25 AM         Công Phu Lăng Nghiêm

 

            7:30 AM         Tảo Thực (6 tiếng Báo Chúng)

 

            8:00 AM         Thính Pháp (rung linh)

 

            10:00 AM       Tụng Kinh Pháp Hoa

 

            11:30 AM       Quá Đường- Kinh Hành (3 tiếng Báo Chúng)

 

            12:15 PM       Chỉ Tịnh (rung Linh)

 

            1:15 PM         Thức Chúng (Một Hồi 3 tiếng Báo Chúng)

 

            2:00 PM         Thính Pháp (rung linh)

 

            3:45 PM         Thọ Trì Kinh (rung linh)

 

            5:30 PM         Dược Thực (6 tiếng Báo Chúng)

 

            6:30 PM         Hô Đại Hồng Chung

 

            6:50 PM         Chuyển Đại Hồng Chung

 

            7:00 PM         Thọ Trì Kinh (rung linh)

 

            8:00 PM         Thuyết Pháp

 

            9:00 PM         Hành Thiền (Một Hồi 4 tiếng Báo Chúng)

 

            10:00 PM       An TứcKhoa an cu_Chua Bao Phuoc (1)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (2)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (3)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (4)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (5)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (6)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (7)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (8)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (9)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (10)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (11)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (12)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (13)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (14)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (15)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (16)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (17)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (18)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (19)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (20)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (21)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (22)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (23)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (24)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (25)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (26)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (27)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (28)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (29)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (30)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (31)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (32)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (33)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (34)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (35)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (36)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (37)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (38)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (39)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (40)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (41)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (42)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (43)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (44)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (45)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (46)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (47)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (48)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (49)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (50)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (51)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (52)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (53)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (54)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (55)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (56)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (57)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (58)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (59)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (60)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (61)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (62)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (63)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (64)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (65)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (66)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (67)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (68)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (69)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (70)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (71)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (72)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (73)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (74)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (75)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (76)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (77)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (78)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (79)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (80)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (81)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (82)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (83)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (84)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (85)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (86)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (87)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (88)Khoa an cu_Chua Bao Phuoc (89)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,259,012