Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư 2019 của Giáo Hội Hoa Kỳ

19/06/201906:02(Xem: 6327)
Khóa An Cư 2019 của Giáo Hội Hoa Kỳ

 

Hinh Tap The Khoa An Cu 2019 cua Giao Hoi Hoa Ky

KHAI MẠC TRƯỜNG HẠ 2019

TẠI NHƯ LAI THIỀN TỰ, SAN DIEGO, HOA KỲ.

 

         Vào lúc 5:00 AM ngày 17/6/2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc Trường Hạ năm 2019 tại Như Lai Thiền Tự, số 3340-3342 Central Avenue, thành phố San Diego, miền Nam tiểu bang California.

          Đạo tràng An cư Kiết hạ năm 2019 được tổ chức tại Như Lai Thiền Tự và chùa Phật Đà từ ngày 16/6 đến ngày 26/6/2019. Có khoảng 300 chư Tôn đức Tăng Ni từ Úc Châu, Việt Nam, Canada và hơn 20 tiểu bang của Hoa Kỳ đã về chùa An cư.

          Trong ngày 16/6, Ban tổ chức đã Cung an Chức sự Trường Hạ 2019 như sau:

1.    BAN CHỨNG MINH

Đại lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan

Đại lão Hòa thượng Thích Minh Thông

Đại lão Hòa thượng Thích Giác Lượng

2.    BAN ĐIỀU HÀNH

Hòa thượng Thích Thắng Hoan: Thiền chủ

Hòa thượng Thích Minh Tuyên: Phó Thiền chủ

Hòa thượng Thích Phước Thuận: Sám chủ, Yết Ma A Xà Lê và Tuyên Luật Sư.

Hòa thượng Thích Nguyên Siêu: Hóa chủ

Hòa thượng Thích Minh Hồi: Hóa chủ

Thượng tọa Thích Thường Tín: Phụ tá Hóa chủ, Trưởng Ban Điều hợp

Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ: Phụ tá Hóa chủ

3.    BAN GIÁO THỌ

Trưởng Ban: Hòa thượng Thích Thái Siêu. Hòa thượng Thích Phước Tịnh, Hòa thượng Thích Phước Thuận, Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Hòa thượng Thích Minh Hồi, Hòa thượng Thích Minh Dung, Hòa thượng Thích Minh Hiếu, Thượng tọa Thích Giác Đăng, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Tuệ Giác, Thượng tọa Thích Thiện Long, Thượng tọa Thích Tín Mãn, Ni Trưởng Thích Nữ Giới Châu (Giáo thọ A Xà Lê).

Cùng nhiều Ban khác như: Ban Quản chúng, Ban Thư ký và Tài liệu, Ban Nghi lễ, Ban Duy Na và Duyệt chúng, Ban xướng ngôn, Ban Tri chung, Ban hành đường, Ban ẩm thực, Ban quay phim chụp ảnh, Ban thủ quỹ v.v…

Thời khóa trong 2 ngày 16 và 17/6 như sau:

 

NGÀY 16/6/2019

11:30 AM    Cúng Ngọ

06:00 PM     Dược thực

06:30 PM     Họp Ban tổ chức

07:00 PM     Họp chúng Cung an Chức sự

10:00 PM     Chỉ tịnh

 

NGÀY 17/6/2019

05:00 AM    Lễ Tam Bảo - Tác pháp An cư - Khai mạc.

07:30 AM    Tảo thực

09:00 AM    Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thắng Hoan

11:30 AM    Quá đường

01:00 PM     Chỉ tịnh

02:00 PM     Thức chúng

02:30 PM     Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thái Siêu

04:00 PM     Tụng kinh: Lương Hoàng Sám

06:00 PM     Dược thực

07:00 PM     Tụng kinh: Lương Hoàng Sám

08:30 PM     Thuyết giảng: Hòa thượng Thích Thái Siêu

09:30 PM     Tọa thiền

10:00 PM     Chỉ tịnh

 

 

Tin và ảnh: Võ Văn Tường

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ

Từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2019

Tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự, San Diego, California, Hoa Kỳ

---oOo---

 

THÔNG BÁO AN CƯ SỐ 2

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Mùa An Cư Kiết Hạ năm nay được tổ chức tại Như Lai Thiền Tự và Chùa Phật Đà thành phố San Diego, California. Ban Tổ Chức thành tâm kiền thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni vì tinh thần hòa hợpthanh tịnh Tăng mà sắp xếp Phật sựtại bổn tự quang lâm về Đạo tràng An Cư từ ngày 16 đến 26 tháng 6 năm 2019 để cùng tu, cùng học với đại chúng.

Ban Tổ Chức cũng thành tâm kêu gọi tinh thần phát tâm cúng dường Trai Tăngcông quả ngoại hộ trường Hạ, thính pháp, văn kinh của toàn thể quí Phật tử để có được sinh khí trang nghiêmthiền vị của tứ chúng đệ tử Phật. Kính mong quí Phật tử hoan hỷ phát tâm.

Tịnh nghiệp Đạo tràng An Cư năm nay được thành tựu viên mãn là nhờ năng lực tu tập của Đại Tăng cùng sự công quả của quí nam nữ cư sĩ Phật tử.

Ban Tổ Chức chân thành kính chúc Chư Tôn Đức: 

Phước Trí Nhị Nghiêm

Đạo Quả Viên Thành

Đồng hồi hướng công đức cho quí Đạo hữu Phật tử:

Vô Lượng An Khang

Cát Tường Như Ý

 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

 

San Diego, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Ban Tổ Chức

HT Thích Minh Hồi - HT Thích Nguyên Siêu

 ---------------------


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

GIÁO HỘI TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

Đồng Tổ Chức An Cư Kiết Hạ

Từ ngày 16 tháng 6 đến 26 tháng 6 năm 2019

Tại Chùa Phật Đà và Như Lai Thiền Tự San Diego, California, Hoa Kỳ

---oOo---

 

THÔNG BÁO AN CƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

An Cư Kiết Hạ là pháp môn được hành trì một cách miên mật kể từ thời Đức Phật còn tại thế. Sự hành trì miên mật ấy được biểu hiện qua các lãnh vực như là Chúng Tăng vân tập về một trú xứhành trì Giới Luật một cách tinh nghiêm, chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết cho nhau cùng tu học, có lợi cùng chia trong sự quí kính và an vui sinh hoạt cùng một Đạo tràng… Đây chính là biểu tỏ nếp sống cao quí, làm nơi nương tựa cho chính mình và cũng là nơi nương tựavững chắc cho hàng nam nữ cư sĩ Phật tử trên tiến trình hộ pháp.

Năm nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cùng Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới đồng tổ chức Khoá An Cư Kiết Hạ theo thời gian và địa điểm đã nói trên.

  1. Chùa Phật Đà tổ chức ngày họp Đại hội Thường Niên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (Bắt đầu họp lúc 9:00am, chủ nhật 16/6/2019).
  2. Như Lai Thiền Tự là địa điểm An Cư Kiết Hạ (Bắt đầu Họp Tăng để Cung an chức sự trường Hạ vào lúc: 7:00pm chủ nhật, ngày 16/6/2019).

Do vậy, Ban Tổ Chức Trường Hạ kính gởi Thông Báo này đến Chư Tôn Đức Tăng Ni để liễu tri và sắp xếp Phật sự tại địa phương mình mà đồng câu hội về Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Như Lai Thiền Tự để thúc liễm thân tâm, vun bồi giới đứctiến tu đạo nghiệp.

Mọi chi tiết để liên lạc ghi danh:

Như Lai Thiền Tự: 3340-3342 Central Ave, San Diego, CA 92105

Email:nhulaithientu@yahoo.com hoặc email: minhhoi99@yahoo.com 

HT Thích Minh Hồi.Tel: (619) 563-5817

 

Chùa Phật Đà: 4333 30th Street, San Diego, CA 92104

Email: chuaphatdasd@yahoo.com; HT Thích Nguyên Siêu.Tel: (619) 283-7655

 

Thành kính đảnh lễ và kính chúc quí Ngài pháp thể khinh anđạo nghiệp viên thành.

 

San Diego, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Chùa Phật Đà                                                    Như Lai Thiền Tự

HT Thích Nguyên Siêu                                         HT Thích Minh Hồi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567