Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 09/06//2019) tại Tu Viện Quảng Đức

13/06/201914:43(Xem: 2466)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 09/06//2019) tại Tu Viện Quảng Đức
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai 
(Chủ Nhật 09/06/2019)
08.30am -9.am:Truyền giới Bát Quan Trai (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)
09.00am-10.30am: Pháp thoại (ĐĐ Thích Đăng Từ)
10.45.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-15.30pm: Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp (ĐĐ Thích Đăng Từ)
15.30pm-17.00pm: Pháp thoại (HT Thích Bổn Điền)
17.15pm:  Xả giới và hoàn mãn.


TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (1)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (2)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (3)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (4)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (5)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (6)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (7)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (8)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (9)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (10)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (11)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (12)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (13)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (14)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (15)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (16)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (17)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (18)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (19)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (20)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (21)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (22)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (23)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (24)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (25)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (26)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (27)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (28)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (29)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (30)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (31)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (32)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (33)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (34)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (35)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (36)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (37)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (38)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (39)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (40)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (41)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (42)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (43)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (44)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (45)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (46)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (47)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (48)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (49)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (50)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (51)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (52)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (53)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (54)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (55)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (56)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (57)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (58)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (59)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (60)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (61)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (62)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (63)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (64)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (65)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (66)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (67)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (68)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (69)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (70)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (71)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (72)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (73)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (74)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (75)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (76)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (77)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (78)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (79)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (80)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (81)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (82)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (83)TV Quang Duc_Tho Bat 9-6-19 (84)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn