Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Danh sách Cúng Dường Lễ Phật Đản 2643 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức

20/05/201904:58(Xem: 4379)
Danh sách Cúng Dường Lễ Phật Đản 2643 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức
banh sanh nhat cung Phat 2019
Phương Danh Phật Tử
Cúng Dường Tam Bảo 
Đại Lễ Phật Đản 2643 tại Tu Viện Quảng Đức
Sunday 19 May 2019 (Rằm Tháng Tư Kỷ Hợi)
Con kính gửi Thầy danh sách cúng dường Lễ Phật Đản 19-5-2019
1. Võ Quang Vinh: $40
2. Cụ Tâm Vang: $100
3. Phạm Thị Đoan: $100
4. Trần Thái Bình: $ 50 Hồi Hướng HL Trần Thái Cường PD Minh Lực
5. Mợ Út: $100
6. Diệu Mỹ: $1000
7. Cụ Diệu Mỹ: $50
8. Trần Tú Anh: $200
9. Giới Ngọc: $100
10. Nguyễn Ngọc Nhung & Huỳnh Khắc Toàn: $500
11. Trần Tô Hà, William Trần & Lý Xiêu Muối: $60, 25 kg gạo & 2 thùng dầu
12. Lai Kim Em: $50
13. Trần Ngọc Dung: $100 Hồi Hướng HL Trần Thị Liễu
14. Huệ Tâm: $200
15. Gia đình Huệ Đăng: $100 và $100 cúng dường Trai Tăng
16. Cụ Diệu Ngộ: $100
17. Bạch Tấn Phát: $200 và $200 cúng dường Trai Tăng
18. Nguyễn Ngọc Lan: $150
19. Nguyễn Quốc Anh: $200
20. An Từ: $50
21. Nguyễn Thị Thanh Hương: $50
22. Quảng Thọ: $50
23. Diệu Toàn: $50
24. Ngô Thị Hoa: $50
25. Trần Cẩm Hy: $10 Phóng sanh
26. Cụ Chí Công: $150
27. Lê Thị Bạch Mai: 100
28. Quảng Xuân: $50
29. Hồng Thị Lến PD Tâm Đại: $100
30. Lý Huệ Mai: $100
31. Quảng Diệu Tâm: $50
32. Phan Huế: $100
33. Trần Thanh Tùng: $50
34. Lê Thị Hải $50
35. Lâm Ngọc Quý: $100 Hồi Hướng HL Nguyễn Văn Thố PD Thiện Tín
36. Hồi Hướng HL Cụ Hàng Đáng và HL Thanh Hiếu :$100
37. Huỳnh Thị Ngọc Hạnh: $200
38. Nguyên Đức Ngộ: $100
39. Hồi Hướng HL Cụ Hàng Đáng: $300
40. Phạm Duy Tân: $100
41. Hồ Hải Vân: $50
42. Cụ Thanh Lương: $50
43. Lâm Thị Hồng Hoa : $50
44. Linh Yến và Minh Tú: $100
45. Lan Trần: $50
46. Trần Thị Ngủ: 20
47. HL Lê Minh Tâm: $50
48. Tăng Thị Nhung: $50
49. Nguyễn Thị Bồng PD Tâm Nguyệt: $100
50. Diệu Chơn: $50
51. Nguyễn Văn Phay: $50
52. Hồng Vân Builder: $100
53. Nguyễn Thị Phối PD Hạnh Nhã: $50
54. Diệp Tú Liên: $20
55. Hùng Nguyễn: $100 cúng dường Trai Tăng
56. Lương Thị Dư: $50 và $50 cúng dường Trai Tăng
57. Nữ Quang San: $50
58. Nguyễn Thị Suối: $50
59. Gia đình Nguyên Hằng và Nguyên Tường: $300
60. Hữu Thiện: $100
61. Huỳnh Phương Dung PD Linh Xuân: $20
62. Nguyễn Thị Cương PD Nguyên Quảng Tường: $20
63. Dương Thụy Nam Trân: $500
64. Hữu Ngọc: $50
65. Cô Thao: $50
66. Diệu Huỳnh: $50
67. Đồng Châu: $50
68. Hữu An: $50
69. Huyền Linh: $20
70. Chúc Ngân: $50
71. Phùng Thị Châm: $50
72. Ẩn danh: $50
73. Hoàng Thục Nga PD Quảng Tịnh Hạnh: $100
74. Diệu Trí (Bình Phương): $300
75. Lệ Tâm - Lệ Hiếu: $2000
76. Vịnh Côn: $100
77. Quảng Thi: $50
78. Mai Thiện Bảo: $50
79. Gia đình Tâm Hương: $500
80. Lê Kim Thu: $200
81. Thông Ngọc: $50
82. Kim Luân và Kim Lộc: $50
83. Nga Tuyết: $30
84. Tâm Ngọc: $100
85. Nguyên Tân và Nguyên Thảo: $200
86. Cụ Hướng Dương: $100
87. Cúng dường phóng sanh: $20
88. Ngọc Lê: $20
89. Nguyên Nhật Tịnh: $200
90. Thị Trường Vĩnh: $100
91. Tâm Từ và Nguyên Thanh: $200
92. Quảng Thiện và Chân Tâm: $200
93. HL Catherine Phạm: $50
94. Trương Hữu: $20
95. Nguyên Thiện Phúc: $150
96. Đồng Tuý: $50
97. Tâm Huệ: $200
98. Gia đình Huệ Đăng: $100
99. Diệu Hữu: $100
100. Văn Thị Hạnh: $50
101. Lê Thị Mừng PD Nguyên Hân: $100
102. Huệ Thuyền: $100


Phương Danh Phật Tử
Cúng Dường Trai Tăng
Đại Lễ Phật Đản 2643 tại Tu Viện Quảng Đức
Sunday 19 May 2019 (Rằm Tháng Tư Kỷ Hợi)
Con kính gửi Thầy danh sách cúng dường Lễ Phật Đản 19-5-2019

 

 1. Trần Thị Kim Tươi, pd: Nguyên Quảng Ngọc: $500
 2. Trần Thị Hường, pd: Kim Ngọc: $500
 3. Mrs Úm: $50
 4. Nguyên An – Nguyên Bình: $200
 5. Thiện Tịnh - Diệu Liên: $500
 6. Chân Mỹ Lương  $250
 7. Hồng Vy   $50
 8. Tâm Nhân $100
 9. Nguyên Giác  $100
 10. Tâm Hương $100
 11. Nguyên Nhật Thơ $100
 12. James Finland  $ 50
 13. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $50
 14. Thục Đức: $100
 15. Quảng Hạnh:$20
 16. Hùng: $50
 17. Thiện Ngộ: $75
 18. Nguyên Như: $30
 19. Nguyên Nhật Định: $50
 20. Nguyên Quảng Kim: $10
 21. Liên Huệ: $50
 22. Quảng Diệu Hạnh: $50
 23. Nguyên Thanh: $50
 24. Nguyên Nhật Lâm: $50
 25. Nguyên Nhật : $30
 26. Hứa Trinh: $200
 27. Long Tuyền:$100
 28. Hồng Hạnh: $100
 29. Diệu Hiền: $100
 30. Quảng Niệm: $50
 31. Duyên Khánh Trúc: $100
 32. Nguyên Quảng Hương: $100
 33. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $200
 34. Tony Thạch (Sydney): $200
 35. Diệu Ân: $40
 36. Hồ Cẩm Nhung:$20
 37. Huệ Huệ: $100
 38. Diệu An Nguyễn Kiều Dung: $50
 39. Quảng Hương + Quảng Tịnh cúng dường 10 gói quà tứ sự Trai Tăng Chư Tôn Đức
 40. Lệ Mỹ + Lệ An cúng bao thư trực tiếp đến chư Tôn Đức
 41. Gia đình Diệu Minh cúng dường một bánh sinh nhật cúng Phật
 42. Gia đình Diệu Mỹ cúng dường rau cải nấu thực phẩm chay phát hành
 43. Gia đình Nguyên Thu cúng trái cây
 44. Gia đình Nguyên Quảng Ngọc cúng dường và cắm hoa trên chánh điện
 45. Nhóm Thân Hữu Phụ Huynh Gia Đình Phật Tử Quảng Đức cúng dường cơm trưa khoản đãi cho Phật tử Đồng Hương
 46. Phật tử ghi danh cúng Phật Đản : $14,380 (Ban tiếp lễ: Hồng Hạnh, Thiện Bảo, Nguyên Giác, Diệu Nghiêm)
 47. Thùng Phước Sương: $3,400
 48. Gian hàng đồ chay: $10,000 (Nhóm Nguyên Như, Quảng Hạnh, Nguyên Nhật Định, Nguyên Thanh, Nguyên Quảng Hương.....)
 49. Cúng Trai Tăng:$3,300
 50. Phòng Phát Hành: $3,500 (Nhóm Tâm An- Ngọc Hân, Quảng Minh Thạnh, Anh Tuấn)
 51. Nhóm Thanh Phi + Mai Phát cắm hoa dưới hội trường và lễ đài tắm Phật ngoài trời (các Phật tử góp tiền mua hoa: Viên Hiệp: $50, Quảng Bảo quý: $50, Quảng Diệu Hương: $30, Dì Mười ngọc Hoa: $100, Loan Tỷ: $500,  Vân: $500, Mai- Phát: $200,  Thanh Phi: $200, Quảng Diệu Trí: $200

  Tổng cộng: $1830: Mua hoa và các vật dụng để cắm hoa +2 cái mâm: $1115; Thức ăn, uống Trai Tăng : $200:  Tổng Chi: $1315; còn dư: $515 (cúng vào ngân quỹ đúc tượng Bồ Tát Địa Tạng & Bồ Tát Quan Âm)

 52. Shop Đồng Thịnh cúng dường đường và dầu ăn
 53. Windy Tăng cúng dường rau cải
 54. Diệu Mỹ cúng dường 4 bó hoa LiLy 

 Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo

Thành tâm hồi hướng công đức đến quý Phật tử gần xa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Banh sinh nhat mung Phat Dan Sanh (2)

Kính mời xem tiếp:

 

Danh sách cúng dường Đúc Tượng Bồ Tát Địa Tạng-Bồ Tát Quan Âm

Danh sách cúng dường Công Trình Xây Dựng Cư Xá Quảng Đức

 

 

 

  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,289,380