Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Quốc Tế, Darwin

13/05/201910:12(Xem: 1672)
Lễ Phật Đản 2643 tại Chùa Quốc Tế, Darwin

Lễ Phật Đản 2643

tại Chùa Quốc Tế, Darwin

(Thứ Bảy 11-5-2019;

mùng 7 tháng tư năm Kỷ Hợi)

Chứng Minh Đại Lễ:

Bhante Wilmalajothi Thero

Đại Đức Thích Hạnh Phẩm 

Sư Cô Thích Nữ Giới Huyền


Hội Trưởng:
Đh. Quảng Ngạn


Le Phat Dan 2643 tai Darwin (1)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (2)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (3)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (4)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (5)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (6)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (7)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (8)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (9)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (10)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (11)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (12)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (13)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (14)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (15)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (16)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (17)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (18)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (19)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (20)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (21)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (22)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (23)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (24)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (25)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (26)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (27)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (28)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (29)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (31)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (32)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (33)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (34)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (35)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (36)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (37)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (38)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (39)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (40)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (41)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (42)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (43)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (44)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (45)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (46)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (47)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (48)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (49)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (50)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (51)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (52)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (53)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (54)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (55)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (56)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (57)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (58)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (59)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (60)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (61)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (62)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (63)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (64)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (65)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (66)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (67)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (68)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (69)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (70)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (71)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (72)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (73)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (74)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (75)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (76)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (77)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (78)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (79)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (80)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (81)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (82)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (83)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (84)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (85)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (86)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (87)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (88)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (89)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (90)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (91)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (92)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (93)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (94)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (95)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (96)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (97)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (98)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (99)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (100)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (101)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (102)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (103)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (104)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (105)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (106)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (107)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (108)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (109)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (110)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (111)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (112)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (113)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (114)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (115)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (116)Le Phat Dan 2643 tai Darwin (117)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn