Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 10/3/2019) tại Tu Viện Quảng Đức

10/03/201918:23(Xem: 3267)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 10/3/2019) tại Tu Viện Quảng Đức
Hình ảnh
Ngày Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 10/3/2019)
tại Tu Viện Quảng Đức

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới, lễ Sám Hối & giảng Pháp  
(TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự ; 
12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật 
13.00 : Chỉ tịnh 
14.00pm-15.00 Thọ Trì Đại Bi Sám Pháp (Đại Đức Thích Đăng Từ, Sư Cô Nguyên Tâm)
15.-16.30.pm : Pháp thoại (Đại Đức Trụ Trì Tu Viện Từ Ân Thích Hạnh Phẩm)
17
.pm:  Xả giới và hoàn mãn.


Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (1)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (2)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (3)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (4)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (5)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (6)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (7)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (8)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (9)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (10)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (11)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (12)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (13)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (14)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (15)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (16)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (17)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (18)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (19)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (20)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (21)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (22)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (23)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (24)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (25)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (26)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (27)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (28)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (29)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (30)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (31)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (32)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (33)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (34)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (35)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (36)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (37)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (38)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (39)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (40)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (41)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (42)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (43)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (44)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (45)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (46)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (47)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (48)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (49)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (50)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (51)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (52)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (53)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (54)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (55)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (56)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (57)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (58)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (59)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (60)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (61)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (62)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (63)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (64)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (65)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (66)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (67)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (68)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (69)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (70)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (71)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (72)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (73)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (74)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (75)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (76)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (77)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (78)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (79)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (80)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (81)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (82)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (83)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (84)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (85)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (86)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (87)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (88)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (89)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (90)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (91)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (92)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (93)Tho Bat Quan Trai_10_3_2019 (94)Bat Quan Trai 21-4-2019
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn