Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh ngày 22-1-2019


Hiện có tất cả 88 Tăng Ni và gần 100 Phật Tử hiện đang An Cư, tu học tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc. Có nhiều chư Tăng Ni và Phật Tử đến từ ngoài Âu Châu như Hoa Kỳ và Việt Nam.

Từ ngày 11 đến 14.01.2019 Chư Tôn Đức Tăng Ni từ các nước trong Âu Châu vân tập về chùa Khánh Anh Evry tham dự ngày An Cư Kiết Đông 2019. Sau thờ công phu sáng ngày thứ ba 15.01.2019 Lễ Tác Pháp An Cư. Hằng ngày ngoài những khóa tụng kinh niệm Phật bình thường ra, chư Tăng Ni và Quý Phật Tử còn trì tụng quyển 2 của Kinh Đại Bát Niết Bàn và ngày thứ bảy trong tuần, tất cả chia ra làm 4 nhóm để kinh hành niệm Phật suốt ngày và ở giữa khóa tu, Giáo Hội còn có một phiên họp để chuẩn bị cho Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 tại Bỉ sắp tới sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 31.7.2019.

ANKD2019_HoaDang_220119_1ANKD2019_HoaDang_220119_2ANKD2019_HoaDang_220119_3ANKD2019_HoaDang_220119_4ANKD2019_HoaDang_220119_5ANKD2019_HoaDang_220119_6ANKD2019_HoaDang_220119_7ANKD2019_HoaDang_220119_8ANKD2019_HoaDang_220119_9ANKD2019_HoaDang_220119_10ANKD2019_HoaDang_220119_11ANKD2019_HoaDang_220119_12ANKD2019_HoaDang_220119_13ANKD2019_HoaDang_220119_14ANKD2019_HoaDang_220119_15ANKD2019_HoaDang_220119_16ANKD2019_HoaDang_220119_17ANKD2019_HoaDang_220119_18ANKD2019_HoaDang_220119_19ANKD2019_HoaDang_220119_20ANKD2019_HoaDang_220119_21ANKD2019_HoaDang_220119_22ANKD2019_HoaDang_220119_23ANKD2019_HoaDang_220119_24ANKD2019_HoaDang_220119_25ANKD2019_HoaDang_220119_26ANKD2019_HoaDang_220119_27ANKD2019_HoaDang_220119_28ANKD2019_HoaDang_220119_29ANKD2019_HoaDang_220119_30ANKD2019_HoaDang_220119_31ANKD2019_HoaDang_220119_32ANKD2019_HoaDang_220119_33ANKD2019_HoaDang_220119_34ANKD2019_HoaDang_220119_35ANKD2019_HoaDang_220119_36ANKD2019_HoaDang_220119_37ANKD2019_HoaDang_220119_38ANKD2019_HoaDang_220119_39ANKD2019_HoaDang_220119_40ANKD2019_HoaDang_220119_41ANKD2019_HoaDang_220119_42ANKD2019_HoaDang_220119_43ANKD2019_HoaDang_220119_44ANKD2019_HoaDang_220119_45ANKD2019_HoaDang_220119_46ANKD2019_HoaDang_220119_47ANKD2019_HoaDang_220119_48ANKD2019_HoaDang_220119_49ANKD2019_HoaDang_220119_50ANKD2019_HoaDang_220119_51ANKD2019_HoaDang_220119_52ANKD2019_HoaDang_220119_53ANKD2019_HoaDang_220119_54ANKD2019_HoaDang_220119_55ANKD2019_HoaDang_220119_56ANKD2019_HoaDang_220119_57ANKD2019_HoaDang_220119_58ANKD2019_HoaDang_220119_59ANKD2019_HoaDang_220119_60ANKD2019_HoaDang_220119_61ANKD2019_HoaDang_220119_62ANKD2019_HoaDang_220119_63ANKD2019_HoaDang_220119_64ANKD2019_HoaDang_220119_65ANKD2019_HoaDang_220119_66ANKD2019_HoaDang_220119_67ANKD2019_HoaDang_220119_68ANKD2019_HoaDang_220119_69ANKD2019_HoaDang_220119_70ANKD2019_HoaDang_220119_71ANKD2019_HoaDang_220119_72ANKD2019_HoaDang_220119_73ANKD2019_HoaDang_220119_74ANKD2019_HoaDang_220119_75ANKD2019_HoaDang_220119_76ANKD2019_HoaDang_220119_77ANKD2019_HoaDang_220119_78ANKD2019_HoaDang_220119_79ANKD2019_HoaDang_220119_80ANKD2019_HoaDang_220119_81ANKD2019_HoaDang_220119_82ANKD2019_HoaDang_220119_83ANKD2019_HoaDang_220119_84ANKD2019_HoaDang_220119_85ANKD2019_HoaDang_220119_86ANKD2019_HoaDang_220119_87ANKD2019_HoaDang_220119_88ANKD2019_HoaDang_220119_89ANKD2019_HoaDang_220119_90ANKD2019_HoaDang_220119_91ANKD2019_HoaDang_220119_92ANKD2019_HoaDang_220119_93ANKD2019_HoaDang_220119_94ANKD2019_HoaDang_220119_95ANKD2019_HoaDang_220119_96ANKD2019_HoaDang_220119_97ANKD2019_HoaDang_220119_98ANKD2019_HoaDang_220119_99ANKD2019_HoaDang_220119_100ANKD2019_HoaDang_220119_101ANKD2019_HoaDang_220119_102ANKD2019_HoaDang_220119_103ANKD2019_HoaDang_220119_104ANKD2019_HoaDang_220119_105ANKD2019_HoaDang_220119_106ANKD2019_HoaDang_220119_107ANKD2019_HoaDang_220119_108ANKD2019_HoaDang_220119_109ANKD2019_HoaDang_220119_110ANKD2019_HoaDang_220119_111ANKD2019_HoaDang_220119_112ANKD2019_HoaDang_220119_113ANKD2019_HoaDang_220119_114ANKD2019_HoaDang_220119_115ANKD2019_HoaDang_220119_116ANKD2019_HoaDang_220119_117ANKD2019_HoaDang_220119_118ANKD2019_HoaDang_220119_119ANKD2019_HoaDang_220119_120ANKD2019_HoaDang_220119_121ANKD2019_HoaDang_220119_122ANKD2019_HoaDang_220119_123

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn