Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh sách học viên tham dự Khóa Tu Học Phật pháp Úc Châu Kỳ 7

04/12/201816:26(Xem: 2337)
Danh sách học viên tham dự Khóa Tu Học Phật pháp Úc Châu Kỳ 7
Khóa tu học Phật Pháp Úc châu kỳ VII 
của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL - TTL Năm 2007 
được tổ chức tại vùng Kyneton, tiểu bang Victoria 
(từ ngày 03-01 đến ngày 07/01/2008)
 
DANH SÁCH PHẬT TỬ
 THAM DỰ KHÓA TU

  

 

STT

Họ & Tên

Pháp Danh

Đơn vị Chùa

 

 

 

 

1              

Cao Thân

Minh Trí

Quảng Đức

2              

Trần Ngọc Tiên

Quảng Niệm

Quảng Đức

3              

Trần Thị Nương

Tâm Hoàng

Quảng Đức

4              

Trần Thị Quý

Diệu An

Quảng Đức

5              

Nguyễn Thị Cao

Diệu Hiển

Quảng Đức

6              

Đỗ Thị Thúy Hằng

Nhã An

Quảng Đức

7              

Trần Thị Thanh An

Nguyên Như

Quảng Đức

8              

Trần Thị Liễu

Diệu Toàn

Quảng Đức

9              

Phạm Thị Đoan

Bạch Vân

Quảng Đức

10          

Trang Thị Kiến

Diệu Phước

Quảng Đức

11          

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

Quảng Đức

12          

Tuyết Lowe

Nguyên Thiện Hạnh

Quảng Đức

13          

Trần Thu Trang

Nguyên Nhật Nghiêm

Quảng Đức

14          

Trần Thanh Thoại

 

Quảng Đức

15          

Trần Diễm My

 

Quảng Đức

16          

Nguyễn Văn Độ

Nguyên Lượng

Quảng Đức

17          

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên Nhật Tiến

Quảng Đức

18          

Trần Hồng Hải

Giác Định

Quảng Đức

19          

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

Quảng Đức

20          

Phan Thị Ngọc Hiền

Chân Huệ

Quảng Đức

21          

Đinh Phi Khanh

Diệu Tịnh

Quảng Đức

22          

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Quảng Đức

23          

        Nguyệt Nguyễn

Tâm Quang

Quảng Đức

24          

              Julia Võ

 

Quảng Đức

25          

Nguyễn Thanh Tĩnh

 

Quảng Đức

26          

Nguyễn Thanh Tâm

 

Quảng Đức

27          

Doãn Thị Hoà

Tâm Thuận

Quảng Đức

28          

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

Quảng Đức

29          

Hồng Chơn Tánh

Mỹ Liên

Quảng Đức

30          

Hồng Ngọc Bửu

Quảng Tiến

Quảng Đức

31          

Nguyễn Thị Ngọc

Long Tâm

Quảng Đức

32          

Phạm  Thị Thanh Vân

Quảng Kim

Quảng Đức

33          

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

Quảng Đức

34          

Trương Nguyễn Thiện Trí 

Quảng Tuệ

Quảng Đức

35          

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

Quảng Đức

36          

  Nguyễn Thị Phương Giang

Quảng Hương

Quảng Đức

37          

Trương Khánh Gia 

Quảng Hạnh

Quảng Đức

38          

Trương Khánh Thư   

Quảng Tâm

Quảng Đức

39          

Trương Khánh Thi 

Quảng Mỹ

Quảng Đức

40          

Trương Nguyễn Tuệ Từ 

 

Quảng Đức

41          

Phạm Trương Ngô Gia Hân

 

Quảng Đức

42          

Phạm Trương Ngô Gia Hoàng

 

Quảng Đức

43          

Đoàn Phạm Gia Thịnh

 

Quảng Đức

44          

Nguyễn Thị Thu Anh

Giác Vân

Quảng Đức

45          

Nguyễn Thi Thanh Huyền

Chơn Minh Bữu

Quảng Đức

46          

Nguyễn Ngọc Hân

 

Quảng Đức

47          

Nguyễn Ngọc Mai

 

Quảng Đức

48          

Phạm Thị Huỳnh Thu

 

Quảng Đức

49          

Nguyễn Kim

 

Quảng Đức

50          

Hồ Ngọc Lê

Chơn An Thiên

Quảng Đức

51          

Bảo Nguyễn

 

Quảng Đức

52          

Jessica Nguyễn Mahoney

 

Quảng Đức

53          

Adam Nguyễn Mahoney

 

Quảng Đức

54          

Huỳnh Thị Nhồng

 

Quảng Đức

55          

Huỳnh Thị Nga

 

Quảng Đức

56          

Hoàng Thị Thanh Hà

Nguyên Từ

Quảng Đức

57          

Phạm Văn Long

Thiện Pháp

Quảng Đức

58          

Nguyễn Thị Kim Hiếu

Tịnh Hải Yến

Quảng Đức

59          

Phạm Julie Kim Thảo

Từ Vân

Quảng Đức

60          

Phạm Jimmy Huy Lâm

Thiện Minh

Quảng Đức

61          

Võ Kim Trúc

Diệu Quang

Quảng Đức

62          

Nguyễn Diễm Trinh

 

Quảng Đức

63          

Nguyễn Quốc Trí

 

Quảng Đức

64          

Nguyễn Diễm Trang

 

Quảng Đức

65          

Phạm Thị Hữu

Chân Mỹ Lương

Quảng Đức

66          

Võ thị Gặp

Diệu Minh

Quảng Đức

67          

Nguyễn Thị Liễu

Nguyên Nhật Nghĩa

Quảng Đức

68          

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Quảng Đức

69          

Nguyễn Thị Thu Hương

Diệu Liên

Quảng Đức

70          

Đinh Thị Bảo Vân

 

Quảng Đức

71          

Lê Thị Mận

 

Quảng Đức

72          

Võ Thị Hồng Mai

Thiện Bảo

Quảng Đức

73          

Quách Hương

Anh Ngọc

Quảng Đức

74          

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

Quảng Đức

75          

Trần Khánh Dư

Thiện Phúc

Quảng Đức

76          

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

Quảng Đức

77          

Nguyễn Thị Dư

Diệu Hải

Quảng Đức

78          

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

Quảng Đức

79          

Carlos Woo

 

Quảng Đức

80          

Trần Thị Lý

Nguyên Châu

Quảng Đức

81          

Nguyễn Thị Diễm Hương

Quảng Phùng

Quảng Đức

82          

Nguyễn Thiên Na Thành

Quảng Dụng

Quảng Đức

83          

Đặng Thị Thu Rơi

Thiện Kim

Quảng Đức

84          

Phạm Ngọc Hoa

 

Quảng Đức

85          

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

Quảng Đức

86          

Lê Minh Thư

Tâm Anh

Quảng Đức

87          

Lê Phương Quyên

Tâm Thiện

Quảng Đức

88          

Lê Tuấn Vinh

Tâm Thuần

Quảng Đức

89          

Nguyễn Quỳnh Thy

 

Quảng Đức

90          

Nguyễn Đặng Thảo My

Nguyên Nhật Thông

Quảng Đức

91          

Phạm Nguyễn Anh Tuấn

Quảng Trí Minh

Quảng Đức

92          

Lê Kim Tuyến

Diệu Dụng

Quảng Đức

93          

Trương Khánh Tiên

Giác Quý

Quảng Đức

94          

Võ Thị Kim Anh

Viên Ngọc

Quảng Đức

95          

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

Quảng Đức

96          

Đặng Thu Thủy

Tịnh Châu

Quảng Đức

97          

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

Quảng Đức

98          

Đặng Khánh Vân

Quảng Tuệ Nguyên

Quảng Đức

99          

Lê Thị Hải

Quảng Phước

Quảng Đức

100      

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

Quảng Đức

101      

Jana Nguyễn

Quảng Lâm

Quảng Đức

102      

Ngô Trấn Ngọc

Quảng Thọ

Quảng Đức

103      

Ngô Thị Phúng

Nguyên Hằng

Quảng Đức

104      

Trần Vĩnh Chinh

Minh Phục

Quảng Đức

105      

Trần Thị Mỹ Diễm

Diệu Hảo

Quảng Đức

106      

Trần Vĩnh Phúc

Nguyên An

Quảng Đức

107      

Đào Taylor

Đức Lý

Quảng Đức

108      

Karin Leigh Taylor

 

Quảng Đức

109      

Nguyễn Thị Đào

Ngọc Hoa

Quảng Đức

110      

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

Quảng Đức

111      

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

Quảng Đức

112      

Hà Thị Hương

Như Lữ

Quảng Đức

113      

Nguyễn Thị Huế

Tâm Đạo

Quảng Đức

114      

Lý Thị Nga

Hương Ngọc

Quảng Đức

115      

Lê Thị Cúc

Diệu Dung

Quảng Đức

116      

Trần Thị Hương

 

Quảng Đức

117      

Trần Ngọc Khanh Katie

Quảng Nhật Hiếu

Quảng Đức

118      

Đỗ Thị Hoàng Oanh

Khánh Dung

Quảng Đức

119      

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

Quảng Đức

120      

Lý Phước Lộc

Quảng Nhật Trí

Quảng Đức

121      

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

Quảng Đức

122      

Ngô Thị Hy

 

Quảng Đức

123      

Carolyn Lâm Nguyễn

Hạnh Đức

Quảng Đức

124      

Ngọc Tăng

Nguyên Châu

Thiên Đức

125      

Lê Huy Đồng

Thiện Tín

Thiên Đức

126      

Đặng Văn Dồn

Tuệ Đăng

Thiên Đức

127      

Trần Thị Bích Vân

Diệu Vinh

Bảo Vương

128      

Lê Thị Bạch Ngọc

 

Bảo Vương

129      

Trần Thị Trang

Nhuận Thùy

Bảo Vương

130      

Nguyễn Thị Thái

Bảo Diệu Hòa

Bảo Vương

131      

Hương Ly

 

Bảo Vương

132      

Trương Anh Liệt

Vạn Phổ Lực

Phổ Hiền

133      

Khưu Như Kim

Tiến Ngọc

Phước Trí

134      

Phạm Thị Nguyệt

Diệu Nga

Phước Trí

135      

Trần Thị Dung

Ngọc Dung

Phước Trí

136      

Du Thị Minh

Diệu Chánh

Phước Trí

137      

Châu Thị Dung

Hiền Trang

Phước Trí

138      

Hồ Thị Ngọc Diễm

Thanh Phúc

Phước Trí

139      

Nguyễn Thị Ất

Diệu Hỷ

Phước Trí

140      

Huỳnh Thị Tâm

Diệu Minh

Phước Trí

141      

Thái Thị Mai

Diệu Minh

Phước Trí

142      

Đặng Hiệp Ý

Hạnh Chương

Phước Trí

143      

Huỳnh Ngọc Hân 

Quảng Hải

An Lạc Hạnh

144      

Huỳnh Ngọc Trân

Quảng Châu

An Lạc Hạnh

145      

Trần Brandon 

 

An Lạc Hạnh

146      

Võ Lilian

 

An Lạc Hạnh

147      

Lê Tina

 

An Lạc Hạnh

148      

Lê Daniel

 

An Lạc Hạnh

149      

Nguyễn Ngọc Hồng Hoa

 

An Lạc Hạnh

150      

Nguyễn Phước Quý An

 

An Lạc Hạnh

151      

Nguyễn Phước Quý Nhân

 

An Lạc Hạnh

152      

Nguyễn Thị Cúc

Diệu An

An Lạc Hạnh

153      

Nguyễn Phương Thảo

Linh Trúc

An Lạc Hạnh

154      

Nguyễn Phương Thùy

Diệu Liên

An Lạc Hạnh

155      

Nguyễn Thị Thu Hằng

Diệu Hạnh

An Lạc Hạnh

156      

Nguyễn Phước Hùng

 

An Lạc Hạnh

157      

Huỳnh Kim Cương

 

An Lạc Hạnh

158      

Trần Cẩm Hy

 

An Lạc Hạnh

159      

Tôn Nữ Quyên Quyên

 

An Lạc Hạnh

160      

Thân Trọng Cẩm Đài

Nguyên Liên

An Lạc Hạnh

161      

Cao Lệ Thủy

Nguyên Thanh

An Lạc Hạnh

162      

Carolyn Tâm Minh Foot

Diệu Đức

An Lạc Hạnh

163      

James Foot

 

An Lạc Hạnh

164      

Nguyễn Phương Kiều

Quảng Lương

An Lạc Hạnh

165      

Nguyễn Khánh Vi

Quảng Tú

An Lạc Hạnh

166      

Nguyễn Thị Thúy Ái

Diệu Linh

An Lạc Hạnh

167      

Lê Huỳnh Ngọc Trâm

Quảng Hương

An Lạc Hạnh

168      

Trần Xao Chi

 

An Lạc Hạnh

169      

Trần Thị Hiên

Quảng Loan

An Lạc Hạnh

170      

Nguyễn Đình Bảo

 

An Lạc Hạnh

171      

 Tiger Võ

 

An Lạc Hạnh

172      

Julie Trần

 

Diệu Âm

173      

Lư Ngọc Hưng

 

Diệu Âm

174      

Susan Trần

 

Diệu Âm

175      

Kathy Trần

 

Diệu Âm

176      

Hoàng Thị Quế

Thiện An

Linh Sơn

177      

Mai Thị Nga

Diệu Thủy

Linh Sơn

178      

Lê Thị Mùi

Diệu Minh

Linh Sơn

179      

Nguyễn Thị Rọt

Tâm Hương

Linh Sơn

180      

Lư Kim Chi

Diệu Ngọc

Linh Sơn

181      

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Linh Sơn

182      

Trần Mỹ Lệ

Linh Hoa

Linh Sơn

183      

Phạm Thị Diễm

Diệu Phúc

Linh Sơn

184      

Phùng Su

Huệ Phước

Linh Sơn

185      

Đinh Ngọc Ẩn

 

Linh Sơn

186      

Đinh Ngọc Quang

 

Linh Sơn

187      

Đinh Ngọc Phước

 

Linh Sơn

188      

Lê Thị Lý

 

Linh Sơn

189      

Nguyễn Thị Thu Vân

 

Linh Sơn

190      

Lê Hạnh

 

Linh Sơn

191      

Lê Xuân Tiên

 

Linh Sơn

192      

Trương Thị A

 

Linh Sơn

193      

Huỳnh Thị Vui

 

Linh Sơn

194      

Ngô Hoàng Anh Thư

 

Linh Sơn

195      

Quách Thị Cúc

 

Linh Sơn

196      

Trương Thị Minh Nguyệt

 

Linh Sơn

197      

Quách Thoại Ngân

 

Linh Sơn

198      

Hoàng Thị Hảo

 

Linh Sơn

199      

Nguyễn Thị Hoàng

Tịnh Diệu

Linh Sơn

200      

Võ Thị Phao

Diệu Lạc

Linh Sơn

201      

Vũ Thị Tỵ

Diệu Nhã

Linh Sơn

202      

Đinh Thị Việt

Diệu Lạc

Phật Quang

203      

Phan Thị Ngự

Đức Bửu

Phật Quang

204      

Lê Thị Chấn

Tịnh Niệm

Phật Quang

205      

Dương Thị Ái

Tịnh Huệ

Phật Quang

206      

Hoàng thị Trúc

Viên Trực

Phật Quang

207      

Tiền Anh Thơ

Tâm Quang

Vạn Hạnh

208      

Nguyễn Thị Thương

Thị Tâm

Vạn Hạnh

209      

Ngô Thị Bích

Thị Tần

Vạn Hạnh

210      

Nguyễn Anh Dũng

 

Vạn Hạnh

211      

Nguyễn Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

Pháp Bảo

212      

Ngô Thị Minh Phương

Chúc Y

Pháp Bảo

213      

Nguyễn Thị Tuyết Vi

Chúc Bạch

Pháp Bảo

214      

Tô Rebecca

Chúc Thắm

Pháp Bảo

215      

Ngô Đoàn Khang

Chúc Bằng

Pháp Bảo

216      

Lạc Andrew

Chúc Dưỡng

Pháp Bảo

217      

Nguyễn Thế Đình Tuấn Yên

Chúc Đạm

Pháp Bảo

218      

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

Pháp Bảo

219      

Tony Huỳnh

Minh Từ

Pháp Bảo

220      

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

Pháp Bảo

221      

Trần Thị Mến

Đồng Thích

Pháp Bảo

222      

Nguyễn Thị Âu

Đức Tài

Pháp Bảo

223      

Ngô Hồng Lý

Chúc Toàn

Pháp Bảo

224      

Võ Thị Huệ

Chúc Liêm

Pháp Bảo

225      

Hồ Thị Mai Vân

Chúc Mân

Pháp Bảo

226      

Trần Kim Trinh

Lệ Thành

Pháp Bảo

227      

Đào Đức Thắng

Lệ Hải

Pháp Bảo

228      

Nguyễn Thị Lang

Diệu Tâm

Pháp Bảo

229      

Dianel Đào

Lệ Trường

Pháp Bảo

230      

Cao Đức Lưu

Chúc Phùng

Pháp Bảo

231      

Hà Thanh Quan

Diệu Thật

Minh Giác

232      

Lê Thị Ưng

Diệu Thuận

Minh Giác

233      

Đoàn Tấn Khánh

Minh Thành

Minh Giác

234      

Châu Tuấn Thanh

Đồng Tâm

Minh Giác

235      

Lê Thị Thời

Diệu Tâm

Minh Giác

236      

Trần Thay

Đồng Định

Minh Giác

237      

Ông Bạch Điệp

 

Minh Giác

238      

Nguyễn Thị Hiếu

Minh Đạo

Minh Giác

239      

Mey Hweng

 

Minh Giác

240      

Nguyễn Thị Thuận

Chúc Thảo

Minh Giác

241      

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Đồng Kim

Minh Giác

242      

Thái Thị Kiên

 

Minh Giác

243      

Từ Thị Đông

 

Minh Giác

244      

Trần Ngọc Hương

 

Minh Giác

245      

Lâm Tấn Đạt

Đồng Phú

Minh Giác

246      

Lâm Tấn Duy

Đồng Hưng

Minh Giác

247      

Nguyễn Ngọc Nga

 

Minh Giác

248      

Đỗ Kim Ân

Giác Phổ

Huyền Quang

249      

Trần Thị Phi

Giác Hòa

Huyền Quang

250      

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

 

Huyền Quang

251      

Đoái Thị Hồng

 

Huyền Quang

252      

Trần Jennifer

 

Huyền Quang

253      

Ngô Trọng Andrew

 

Huyền Quang

254      

Ngô Trọng Tiền Carlin

 

Huyền Quang

255      

Ngô Trọng Tin

 

Huyền Quang

256      

Trần Cole Hoài Matisse

 

Huyền Quang

257      

Trần Cole Yasmin

 

Huyền Quang

258      

Trần Túy Phượng

 

Huyền Quang

259      

Trần James

 

Huyền Quang

260      

Đặng Bửu Tâm

 

Huyền Quang

261      

Phạm Xuân Vinh

 

Huyền Quang

262      

Đỗ Kim Dung

Giác Hóa

Huyền Quang

263      

Vũ Quế Anh Anna

 

Huyền Quang

264      

Nguyễn Thị Chín

Quảng Phẩm

Huyền Quang

265      

Cao Thị Hoàng Yến

Giác Hoàng

Huyền Quang

266      

Trần Văn Minh

Phước Sơn

Huyền Quang

267      

Đỗ Hoài Vân

Giác Thùy

Huyền Quang

268      

Đỗ Ngọc Yến

Quảng Bích

Huyền Quang

269      

Đỗ Như Quỳnh

Quảng Hương

Huyền Quang

270      

Ngô Thị Thiếp

Minh Hoa

Huyền Quang

271      

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

Minh Quang

272      

Nguyễn Hồng

Quảng Quan

Minh Quang

273      

Huỳnh Thị Xuyến

Tâm Hoa

Minh Quang

274      

Trương Châu

Chơn Ngọc

Minh Quang

275      

Som Chunk Sirimong Khong

Tâm Điền

Minh Quang

276      

Lương Thị Thiềm

Tâm Hiền

Minh Quang

277      

Nguyễn Thị Nữ

Lành Ngọc

Minh Quang

278      

Lâm Tòng Hòa

Thiện Hiệp

Minh Quang

279      

Huỳnh Cẩm Tuyết

 

Minh Quang

280      

Tua Thị Ma

Tâm Dung

Minh Quang

281      

Lê Thị Nhớt

Lệ Tâm

Minh Quang

282      

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

Minh Quang

283      

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

Minh Quang

284      

Nguyễn Thị Mười

Tâm Tuệ

Minh Quang

285      

Nguyễn Thị Đệ

Tâm An

Minh Quang

286      

Hàng Thị Cẩm Đều

Diệu Đồng

Minh Quang

287      

Ngụy Ngâu

Thiện Duyên

Minh Quang

288      

Lê Thiện Hương

Tâm Thư

Minh Quang

289      

Trương Lý Cẩm

Thọ Ngọc

Minh Quang

290      

Nguyễn Thị Thanh Thu

Mỹ Viên

Minh Quang

291      

Hương Nguyễn

Tâm Như

Minh Quang

292      

Nicole Ngọc Phan

Thanh Liên

Minh Quang

293      

Lâm Thị Tuyết Nga

Diệu Huyền

Minh Quang

294      

Tiết Năm

 

Minh Quang

295      

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

Minh Quang

296      

Phạm Thị Tiến

Tâm Nguyện

Minh Quang

297      

Huỳnh Mỹ Nhàn

 

Minh Quang

298      

Ngô Thị Bồng

Hạnh Ngọc

Minh Quang

299      

Lâm Thị Hương

Hoa Ngọc

Minh Quang

300      

Đào Bình Minh

Thiện Hóa

Minh Quang

301      

Đào Thị Thu Thảo

Diệu Hoa

Minh Quang

302      

Đào Monica

 

Minh Quang

303      

Trần Thị Ngọ

Vạn Phẩm

Minh Quang

304      

Trương Hoa Phượng

Diệu Liên

Hưng Long

305      

Nguyễn Thị Lương

Tịnh Kim

Hưng Long

306      

Phan Thị Phải

Đức Từ

Hưng Long

307      

Phạm Thị Kim Thoa

Tâm Hòa

Hưng Long

308      

Đỗ Đức Phiên

Quảng Đại

Hưng Long

309      

Ngô Thị Rớt

Thiện Tịnh

Pháp Hoa

310      

Trần Thị Út

Đồng Hồng

Pháp Hoa

311      

Đinh Thị Mai

Thiện Đào

Pháp Hoa

312      

Đinh Thị Phụng

Đồng Hiếu

Pháp Hoa

313      

Nguyễn Thị Tư

Diệu Tâm

Pháp Hoa

314      

Nguyễn Thị Hảo

Diệu Hạnh

Pháp Hoa

315      

Văn Mỹ Dung

Chơn Ngọc

Pháp Hoa

316      

Lê Hồng Nhạn

Thiện Từ

Pháp Hoa

317      

Dương Thị Loan

 

Pháp Hoa

318      

Andrew Trần

 

Pháp Hoa

319      

Hàng Hoàng Trinh

 

Pháp Hoa

320      

Đào Thị Sang

Ngọc Thuận

Pháp Hoa

321      

Huỳnh Thị Sáu

Diệu Thông

Pháp Hoa

322      

Nguyễn Thị Liên

Quảng Phái

Pháp Hoa

323      

Dương Nguyệt Liên

Viên Hương

Pháp Hoa

324      

Lê Mỹ Phương

Đồng Hương

Pháp Hoa

325      

Hàng Yến

Đồng Xuân

Pháp Hoa

326      

Trần Thị Nại

Thiện Hà

Pháp Hoa

327      

Lâm Huệ Lan

Trí Tâm

Pháp Hoa

328      

Trần Thị Liễu

Chân Phúc Hằng

Pháp Hoa

329      

Lê Kim Duyên

 

Pháp Hoa

330      

Dư Đức Quyên

 

Pháp Hoa

331      

Trần Thị Thủy

Chân Phúc Thường

Pháp Hoa

332      

Jenny Triệu

 

Pháp Hoa

333      

Cindy Triệu

 

Pháp Hoa

334      

Peter Triệu

 

Pháp Hoa

335      

Simon Triệu

 

Pháp Hoa

336      

Judy Triệu

 

Pháp Hoa

337      

Nghiêm Tấn Sang

 

Pháp Hoa

338      

Nghiêm Ngọc Giàu

 

Pháp Hoa

339      

Võ Thanh Nghi

 

Pháp Hoa

340      

Võ Thanh Phong

 

Pháp Hoa

341      

Nguyễn Đức Hòa

 

Pháp Hoa

342      

Nguyễn Đức Thuận

 

Pháp Hoa

343      

Trương Mỹ Liên

Thiện Hoa

Pháp Hoa

344      

Trần Quốc Toàn

Chánh Tịnh Châu

Pháp Hoa

345      

Trần Mỹ An

Chơn Phúc Tú

Pháp Hoa

346      

Trần Văn Bé

Thiện Phong

Pháp Hoa

347      

Lê Quang Toàn

Thiện Chơn

Pháp Hoa

348      

Hứa Bách Phượng

Nguyên Hương

Pháp Hoa

349      

Lê Hứa Trung

 

Pháp Hoa

350      

Lê Hứa Tín

 

Pháp Hoa

351      

Lê Thị Minh Tâm

 

Pháp Hoa

352      

Võ Văn Tính

Thiện Đức

Pháp Hoa

353      

Phan Thế Bình

 

Pháp Hoa

354      

Trần Thị Mỹ Tiên

 

Pháp Hoa

355      

Phan T Bích Tuyền

 

Pháp Hoa

356      

Trần Đạt

 

Pháp Hoa

357      

Lê Quốc Tiến

 

Pháp Hoa

358      

Lê Mỹ Thanh

 

Pháp Hoa

359      

Trần Trung David

 

Pháp Hoa

360      

Võ Thành

 

Pháp Hoa

361      

Phan Hà Đông Châu

Thiện Giới

Pháp Hoa

362      

Nguyễn Duy Vincent

 

Pháp Hoa

363      

Hồ Quang Tường

Chúc Thuật

Pháp Hoa

364      

Trịnh Kent

 

Pháp Hoa

365      

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Giác Thiện Duyên

Pháp Hoa

366      

Đinh Thị Ca

Diệu Huệ

Pháp Hoa

367      

Đỗ Ngọc Thố

Bửu Chánh

Pháp Hoa

 
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
102,616,016