Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

The 3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat, India

01/12/201806:18(Xem: 7731)
The 3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat, India

Sanghakaya Foundation is a non-profit, faith based organisation devoted solely to the dissemination of the  Buddha’s Dhamma and charitable activities that help in the spread of Buddha-Dhamma in India and around the globe. Gujarat has remained the main focus region of the foundation since its inception.

 The foundation has noticed that the newly discovered sites of Buddhist heritage in Gujarat have been neglected within the greater international Buddhist circuit. The foundation is working tirelessly in bringing out the hidden treasure of Established by Bhante  Prashil Gautam , the foundation is dedicatedly  involved in organising and conducting meditation camps, Buddhist sermons other charitable  events. (http://sanghakaya.org)

3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (1)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (2)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (3)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (4)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (5)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (6)
3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (8)
3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (9)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (10)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (11)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (12)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (13)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (14)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (15)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (16)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (17)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (18)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (19)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (20)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (21)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (22)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (23)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (24)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (25)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (26)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (27)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (28)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (29)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (30)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (31)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (32)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (33)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (34)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (35)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (36)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (37)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (38)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (39)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (40)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (41)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (42)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (43)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (44)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (45)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (46)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (47)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (48)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (49)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (50)3rd Sanghakaya International Buddhist Conference in Gujarat_2018 (51)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567