Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018

28/10/201809:43(Xem: 15054)
TT Thích Pháp Hòa giảng Pháp tại Tu Viện Quảng Đức tối 5-11-2018


TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (1)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (2a)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (7)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (8)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (9)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (10)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (11)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (12)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (13)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (14)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (15)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (16)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (17)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (18)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (19)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (20)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (21)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (22)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (23)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (25)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (26)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (27)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (28)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (29)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (30)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (32)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (33)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (34)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (35)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (36)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (37)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (38)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (39)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (40)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (41)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (42)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (43)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (44)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (45)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (46)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (48)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (49)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (50)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (51)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (52)
TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (54)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (55)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (57)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (59)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (60)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (61)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (62)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (63)TT Phap Hoa giang tai TV Quang Duc (64)
Hình ảnh Phật tử

công quả chuẩn bị buổi giảng pháp
của TT Thích Pháp Hòa tại Tu Viện Quảng Đức

Cong qua-tt phap hoa-giang (1)Cong qua-tt phap hoa-giang (2)Cong qua-tt phap hoa-giang (3)Cong qua-tt phap hoa-giang (4)Cong qua-tt phap hoa-giang (5)Cong qua-tt phap hoa-giang (6)Cong qua-tt phap hoa-giang (7)Cong qua-tt phap hoa-giang (8)Cong qua-tt phap hoa-giang (9)Cong qua-tt phap hoa-giang (10)Cong qua-tt phap hoa-giang (11)Cong qua-tt phap hoa-giang (12)Cong qua-tt phap hoa-giang (13)Cong qua-tt phap hoa-giang (14)Cong qua-tt phap hoa-giang (15)Cong qua-tt phap hoa-giang (16)Cong qua-tt phap hoa-giang (17)Cong qua-tt phap hoa-giang (18)Cong qua-tt phap hoa-giang (19)Cong qua-tt phap hoa-giang (20)Cong qua-tt phap hoa-giang (21)Cong qua-tt phap hoa-giang (22)Cong qua-tt phap hoa-giang (23)Cong qua-tt phap hoa-giang (24)Cong qua-tt phap hoa-giang (25)Cong qua-tt phap hoa-giang (26)Cong qua-tt phap hoa-giang (27)Cong qua-tt phap hoa-giang (28)Cong qua-tt phap hoa-giang (29)Cong qua-tt phap hoa-giang (30)Cong qua-tt phap hoa-giang (31)Cong qua-tt phap hoa-giang (32)Cong qua-tt phap hoa-giang (33)Cong qua-tt phap hoa-giang (34)Cong qua-tt phap hoa-giang (35)Cong qua-tt phap hoa-giang (36)Cong qua-tt phap hoa-giang (37)Cong qua-tt phap hoa-giang (38)Cong qua-tt phap hoa-giang (39)Cong qua-tt phap hoa-giang (40)Cong qua-tt phap hoa-giang (41)Cong qua-tt phap hoa-giang (42)Cong qua-tt phap hoa-giang (43)Cong qua-tt phap hoa-giang (44)Cong qua-tt phap hoa-giang (45)Cong qua-tt phap hoa-giang (46)Cong qua-tt phap hoa-giang (47)Cong qua-tt phap hoa-giang (48)Cong qua-tt phap hoa-giang (49)Cong qua-tt phap hoa-giang (50)Cong qua-tt phap hoa-giang (51)Cong qua-tt phap hoa-giang (52)Cong qua-tt phap hoa-giang (53)Cong qua-tt phap hoa-giang (54)Cong qua-tt phap hoa-giang (55)Cong qua-tt phap hoa-giang (56)Cong qua-tt phap hoa-giang (57)Cong qua-tt phap hoa-giang (58)Cong qua-tt phap hoa-giang (59)Cong qua-tt phap hoa-giang (60)Cong qua-tt phap hoa-giang (61)Cong qua-tt phap hoa-giang (62)Cong qua-tt phap hoa-giang (63)Cong qua-tt phap hoa-giang (64)Cong qua-tt phap hoa-giang (65)Cong qua-tt phap hoa-giang (66)Cong qua-tt phap hoa-giang (67)Cong qua-tt phap hoa-giang (68)Cong qua-tt phap hoa-giang (69)


TT Thich Phap HoaTT Thich Phap Hoa 2018


Thich Phap Hoa-4

Kính mời xem trang tác giả
TT Thích Pháp Hòa
trên Trang Nhà Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000