Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 7-10-2018)

07/10/201818:52(Xem: 4282)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 7-10-2018)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai: 
(Chủ Nhật 7-10-2018)
08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng, sẽ Livestream vào Facebook)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại  (Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chùa Phật Ân,  VN, sẽ Livestream vào Facebook)
- 0
5.pm:  Xả giới và hoàn mãnBat Quan Trai_7_10_2018 (1)-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (3)-3Bat Quan Trai_7_10_2018 (5)-5Bat Quan Trai_7_10_2018 (6)-6Bat Quan Trai_7_10_2018 (7)-7Bat Quan Trai_7_10_2018 (8)-8Bat Quan Trai_7_10_2018 (9)-9Bat Quan Trai_7_10_2018 (11)-11Bat Quan Trai_7_10_2018 (12)-12Bat Quan Trai_7_10_2018 (13)-13Bat Quan Trai_7_10_2018 (14)-14Bat Quan Trai_7_10_2018 (15)-15Bat Quan Trai_7_10_2018 (16)-16Bat Quan Trai_7_10_2018 (18)-18Bat Quan Trai_7_10_2018 (20)-20
Bat Quan Trai_7_10_2018 (21)-21Bat Quan Trai_7_10_2018 (22)-22Bat Quan Trai_7_10_2018 (23)-23Bat Quan Trai_7_10_2018 (24)-24Bat Quan Trai_7_10_2018 (25)-25Bat Quan Trai_7_10_2018 (26)-26Bat Quan Trai_7_10_2018 (27)-27Bat Quan Trai_7_10_2018 (29)-29Bat Quan Trai_7_10_2018 (30)-30Bat Quan Trai_7_10_2018 (31)-31Bat Quan Trai_7_10_2018 (32)-32Bat Quan Trai_7_10_2018 (33)-33Bat Quan Trai_7_10_2018 (34)-34Bat Quan Trai_7_10_2018 (36)-36Bat Quan Trai_7_10_2018 (37)-37Bat Quan Trai_7_10_2018 (38)-38Bat Quan Trai_7_10_2018 (39)-39Bat Quan Trai_7_10_2018 (40)-40Bat Quan Trai_7_10_2018 (41)-41Bat Quan Trai_7_10_2018 (42)-42Bat Quan Trai_7_10_2018 (43)-43Bat Quan Trai_7_10_2018 (44)-44Bat Quan Trai_7_10_2018 (45)-45Bat Quan Trai_7_10_2018 (46)-46Bat Quan Trai_7_10_2018 (47)-47Bat Quan Trai_7_10_2018 (48)-48Bat Quan Trai_7_10_2018 (49)-49Bat Quan Trai_7_10_2018 (51)-51Bat Quan Trai_7_10_2018 (52)-52Bat Quan Trai_7_10_2018 (53)-53Bat Quan Trai_7_10_2018 (54)-54Bat Quan Trai_7_10_2018 (55)-55Bat Quan Trai_7_10_2018 (56)-56Bat Quan Trai_7_10_2018 (57)-57Bat Quan Trai_7_10_2018 (59)-59Bat Quan Trai_7_10_2018 (60)-60Bat Quan Trai_7_10_2018 (61)-61Bat Quan Trai_7_10_2018 (62)-62Bat Quan Trai_7_10_2018 (63)-63Bat Quan Trai_7_10_2018 (64)-64Bat Quan Trai_7_10_2018 (66)-66Bat Quan Trai_7_10_2018 (67)-67Bat Quan Trai_7_10_2018 (68)-68Bat Quan Trai_7_10_2018 (72)-72Bat Quan Trai_7_10_2018 (75)-75Bat Quan Trai_7_10_2018 (76)-76Bat Quan Trai_7_10_2018 (77)-77Bat Quan Trai_7_10_2018 (78)-78Bat Quan Trai_7_10_2018 (79)-79Bat Quan Trai_7_10_2018 (80)-80Bat Quan Trai_7_10_2018 (81)-81Bat Quan Trai_7_10_2018 (82)-82Bat Quan Trai_7_10_2018 (83)-83Bat Quan Trai_7_10_2018 (84)-84Bat Quan Trai_7_10_2018 (85)-85Bat Quan Trai_7_10_2018 (86)-86Bat Quan Trai_7_10_2018 (87)-87Bat Quan Trai_7_10_2018 (88)-88Bat Quan Trai_7_10_2018 (89)-89Bat Quan Trai_7_10_2018 (90)-90Bat Quan Trai_7_10_2018 (91)-91Bat Quan Trai_7_10_2018 (92)-92Bat Quan Trai_7_10_2018 (93)-93Bat Quan Trai_7_10_2018 (94)-94Bat Quan Trai_7_10_2018 (96)-96Bat Quan Trai_7_10_2018 (97)-97Bat Quan Trai_7_10_2018 (98)-98Bat Quan Trai_7_10_2018 (99)-99Bat Quan Trai_7_10_2018 (100)-100
Bat Quan Trai_7_10_2018 (100)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (101)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (102)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (103)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (104)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (105)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (106)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (107)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (108)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (109)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (110)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (111)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (112)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (113)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (114)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (115)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (116)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (117)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (118)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (119)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (120)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (121)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (122)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (123)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (124)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (125)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (126)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (127)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (128)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (129)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (130)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (131)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (132)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (133)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (134)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (135)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (136)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (137)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (138)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (139)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (140)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (141)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (142)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (143)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (144)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (145)-100-1
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,272,740