Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 7-10-2018)

07/10/201818:52(Xem: 1889)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai (Chủ Nhật 7-10-2018)
Hình ảnh Khóa Tu Bát Quan Trai: 
(Chủ Nhật 7-10-2018)
08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng, sẽ Livestream vào Facebook)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại  (Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chùa Phật Ân,  VN, sẽ Livestream vào Facebook)
- 0
5.pm:  Xả giới và hoàn mãnBat Quan Trai_7_10_2018 (1)-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (3)-3Bat Quan Trai_7_10_2018 (5)-5Bat Quan Trai_7_10_2018 (6)-6Bat Quan Trai_7_10_2018 (7)-7Bat Quan Trai_7_10_2018 (8)-8Bat Quan Trai_7_10_2018 (9)-9Bat Quan Trai_7_10_2018 (11)-11Bat Quan Trai_7_10_2018 (12)-12Bat Quan Trai_7_10_2018 (13)-13Bat Quan Trai_7_10_2018 (14)-14Bat Quan Trai_7_10_2018 (15)-15Bat Quan Trai_7_10_2018 (16)-16Bat Quan Trai_7_10_2018 (18)-18Bat Quan Trai_7_10_2018 (20)-20
Bat Quan Trai_7_10_2018 (21)-21Bat Quan Trai_7_10_2018 (22)-22Bat Quan Trai_7_10_2018 (23)-23Bat Quan Trai_7_10_2018 (24)-24Bat Quan Trai_7_10_2018 (25)-25Bat Quan Trai_7_10_2018 (26)-26Bat Quan Trai_7_10_2018 (27)-27Bat Quan Trai_7_10_2018 (29)-29Bat Quan Trai_7_10_2018 (30)-30Bat Quan Trai_7_10_2018 (31)-31Bat Quan Trai_7_10_2018 (32)-32Bat Quan Trai_7_10_2018 (33)-33Bat Quan Trai_7_10_2018 (34)-34Bat Quan Trai_7_10_2018 (36)-36Bat Quan Trai_7_10_2018 (37)-37Bat Quan Trai_7_10_2018 (38)-38Bat Quan Trai_7_10_2018 (39)-39Bat Quan Trai_7_10_2018 (40)-40Bat Quan Trai_7_10_2018 (41)-41Bat Quan Trai_7_10_2018 (42)-42Bat Quan Trai_7_10_2018 (43)-43Bat Quan Trai_7_10_2018 (44)-44Bat Quan Trai_7_10_2018 (45)-45Bat Quan Trai_7_10_2018 (46)-46Bat Quan Trai_7_10_2018 (47)-47Bat Quan Trai_7_10_2018 (48)-48Bat Quan Trai_7_10_2018 (49)-49Bat Quan Trai_7_10_2018 (51)-51Bat Quan Trai_7_10_2018 (52)-52Bat Quan Trai_7_10_2018 (53)-53Bat Quan Trai_7_10_2018 (54)-54Bat Quan Trai_7_10_2018 (55)-55Bat Quan Trai_7_10_2018 (56)-56Bat Quan Trai_7_10_2018 (57)-57Bat Quan Trai_7_10_2018 (59)-59Bat Quan Trai_7_10_2018 (60)-60Bat Quan Trai_7_10_2018 (61)-61Bat Quan Trai_7_10_2018 (62)-62Bat Quan Trai_7_10_2018 (63)-63Bat Quan Trai_7_10_2018 (64)-64Bat Quan Trai_7_10_2018 (66)-66Bat Quan Trai_7_10_2018 (67)-67Bat Quan Trai_7_10_2018 (68)-68Bat Quan Trai_7_10_2018 (72)-72Bat Quan Trai_7_10_2018 (75)-75Bat Quan Trai_7_10_2018 (76)-76Bat Quan Trai_7_10_2018 (77)-77Bat Quan Trai_7_10_2018 (78)-78Bat Quan Trai_7_10_2018 (79)-79Bat Quan Trai_7_10_2018 (80)-80Bat Quan Trai_7_10_2018 (81)-81Bat Quan Trai_7_10_2018 (82)-82Bat Quan Trai_7_10_2018 (83)-83Bat Quan Trai_7_10_2018 (84)-84Bat Quan Trai_7_10_2018 (85)-85Bat Quan Trai_7_10_2018 (86)-86Bat Quan Trai_7_10_2018 (87)-87Bat Quan Trai_7_10_2018 (88)-88Bat Quan Trai_7_10_2018 (89)-89Bat Quan Trai_7_10_2018 (90)-90Bat Quan Trai_7_10_2018 (91)-91Bat Quan Trai_7_10_2018 (92)-92Bat Quan Trai_7_10_2018 (93)-93Bat Quan Trai_7_10_2018 (94)-94Bat Quan Trai_7_10_2018 (96)-96Bat Quan Trai_7_10_2018 (97)-97Bat Quan Trai_7_10_2018 (98)-98Bat Quan Trai_7_10_2018 (99)-99Bat Quan Trai_7_10_2018 (100)-100
Bat Quan Trai_7_10_2018 (100)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (101)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (102)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (103)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (104)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (105)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (106)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (107)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (108)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (109)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (110)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (111)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (112)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (113)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (114)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (115)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (116)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (117)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (118)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (119)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (120)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (121)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (122)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (123)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (124)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (125)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (126)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (127)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (128)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (129)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (130)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (131)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (132)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (133)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (134)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (135)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (136)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (137)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (138)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (139)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (140)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (141)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (142)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (143)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (144)-100-1Bat Quan Trai_7_10_2018 (145)-100-1
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn