Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Báo Ân

19/09/201805:18(Xem: 6912)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Báo Ân
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Báo Ân 
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
12 Church St
CABRAMATTA , NSW 2166
Mobile 0466.554929
Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (1)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (2)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (3)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (4)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (5)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (6)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (7)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (8)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (9)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (10)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (11)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (12)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (13)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (14)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (15)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (16)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (17)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (18)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (19)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (20)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (21)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (22)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (23)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (24)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (25)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (26)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (27)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (28)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (29)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (30)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (31)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (32)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (33)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (34)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (35)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (36)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (37)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (38)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (39)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (40)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (41)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (42)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (43)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (44)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (45)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (46)Le Vu Lan 2018 Chua Bao An Sydney (47)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567