Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Canada

05/09/201820:37(Xem: 9049)
Lễ Vu Lan PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Canada
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Brampton, ON, CANADA. 

Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (1)-1Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (2)-2Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (3)-3Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (4)-12Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (5)-4Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (6)-6Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (7)-11Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (8)-5Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (9)-48Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (10)-49Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (11)-43Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (12)-7Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (13)-8Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (14)-9Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (15)-10Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (16)-13Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (17)-14Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (18)-15Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (19)-16Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (20)-17Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (21)-18Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (22)-19Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (23)-20Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (24)-21Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (25)-22Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (26)-23Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (27)-44Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (28)-24Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (29)-25Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (30)-26Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (31)-27Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (32)-28Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (33)-29Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (34)-30Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (35)-31Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (36)-32Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (37)-33Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (38)-34Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (39)-35Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (40)-36Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (41)-37Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (42)-38Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (43)-40Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (44)-41Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (45)-42Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (46)-45Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (47)-46Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (48)-47Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (49)-39
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567