Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Canada

05/09/201820:37(Xem: 4668)
Lễ Vu Lan PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Canada
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL: 2562 (2018) tại chùa Từ Thuyền, Brampton, ON, CANADA. 

Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (1)-1Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (2)-2Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (3)-3Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (4)-12Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (5)-4Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (6)-6Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (7)-11Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (8)-5Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (9)-48Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (10)-49Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (11)-43Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (12)-7Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (13)-8Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (14)-9Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (15)-10Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (16)-13Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (17)-14Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (18)-15Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (19)-16Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (20)-17Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (21)-18Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (22)-19Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (23)-20Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (24)-21Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (25)-22Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (26)-23Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (27)-44Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (28)-24Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (29)-25Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (30)-26Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (31)-27Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (32)-28Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (33)-29Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (34)-30Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (35)-31Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (36)-32Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (37)-33Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (38)-34Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (39)-35Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (40)-36Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (41)-37Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (42)-38Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (43)-40Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (44)-41Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (45)-42Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (46)-45Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (47)-46Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (48)-47Le Vu Lan 2018_Chua Tu Thuyen_Canada (49)-39
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn