Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Buddha Heart Foundation phát quà tình thương cho người vô gia cư tại Los Angeles

03/09/201819:25(Xem: 4848)
Buddha Heart Foundation phát quà tình thương cho người vô gia cư tại Los Angeles

 Nhân ngày Lễ Labor Day 2-9-2018, Hội từ thiện Buddha Heart Foundation thuộc Hiền Như Tịnh Thất, Sư Cô Thanh Diệu Pháp, Sư Cô Hiền Thuận cùng quý Phật tử đã tổ chức phát quà tình thương cho những người vô gia cư (Homeless) tại Donwtonw Los Angels , California ,  Hoa Kỳ. Sau đây là hình ảnh do Phật tử Thanh Lương ghi nhận: 🙏🌹


Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (1)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (2)


Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (3)
Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (4)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (5)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (6)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (7)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (8)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (9)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (10)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (11)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (12)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (13)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (14)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (15)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (16)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (17)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (18)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (19)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (20)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (21)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (22)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (23)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (24)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (25)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (26)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (27)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (28)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (29)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (30)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (31)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (32)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (33)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (34)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (35)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (36)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (37)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (38)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (39)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (40)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (41)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (42)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (43)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (44)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (45)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (46)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (47)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (48)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (49)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (50)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (51)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (52)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (53)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (54)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (55)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (56)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (57)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (58)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (59)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (60)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (61)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (62)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (63)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (64)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (65)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (66)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (67)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (68)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (69)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (70)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (71)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (72)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (73)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (74)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (75)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (76)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (77)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (78)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (79)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (80)


Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (81)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (82)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (83)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (84)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (85)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (86)Buddha heart Foundation_Hien Nhu Tinh That_2018 (87)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn