Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2562 (2018) tại Tu Viện Trúc Lâm Đại Đăng

31/08/201810:29(Xem: 2969)
Lễ Vu Lan PL 2562 (2018) tại Tu Viện Trúc Lâm Đại Đăng
Kính mừng Đại Lễ Vu Lan và Lễ cúng Dường Trai Tăng tại
Tu Viện Trúc Lâm Đại Đăng
ngày 08/26/2018 . TP San Diego , Nam Cali

Trụ Trì : TT. Thích Tuệ Giác

Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (1)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (2)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (3)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (4)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (5)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (6)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (7)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (8)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (9)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (10)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (11)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (12)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (13)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (14)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (15)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (16)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (17)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (18)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (19)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (20)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (21)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (22)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (23)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (24)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (25)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (26)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (27)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (28)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (29)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (30)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (31)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (32)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (33)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (34)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (35)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (36)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (37)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (38)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (39)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (40)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (41)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (42)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (43)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (44)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (45)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (46)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (47)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (48)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (49)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (50)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (51)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (52)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (53)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (54)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (55)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (56)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (57)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (58)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (59)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (60)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (61)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (62)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (63)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (64)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (65)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (66)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (67)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (68)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (69)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (70)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (71)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (72)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (73)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (74)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (75)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (76)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (77)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (78)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (79)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (80)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (81)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (82)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (83)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (84)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (85)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (86)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (87)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (88)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (89)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (90)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (91)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (92)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (93)Le Vu Lan 2018_TV Truc Lam Dai Dang (94)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn