Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2562 (2018) tại Thiền Viện Chân Giác, California

31/08/201809:26(Xem: 3487)
Lễ Vu Lan PL 2562 (2018) tại Thiền Viện Chân Giác, California

Kính mừng Đại Lễ Vu Lan và lễ Tự Tứ

Cúng Dường Trai Tăng tại TV Chân Giác . Ngày 08/25/2018

TP Santa Ana , Nam Cali
Trụ trì : SC Thích Nữ Hương Giác , SC Thích Nữ Hương Ngộ .

(Hiền Như Tịnh Thất phát tâm cúng dường trai tăng trong đại lễ này)

Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (1)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (2)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (3)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (4)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (5)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (6)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (7)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (8)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (9)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (10)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (11)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (12)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (13)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (14)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (15)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (16)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (17)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (18)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (19)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (20)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (21)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (22)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (23)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (24)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (25)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (26)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (27)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (28)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (29)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (30)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (31)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (32)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (33)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (34)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (35)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (36)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (37)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (38)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (39)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (40)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (41)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (42)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (43)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (44)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (45)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (46)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (47)Young Lotus - Búp Sen lần 2_Hien Nhu (48)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn