Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Nhiên

20/08/201817:50(Xem: 2356)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Nhiên


Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan

Chủ Nhật 19-8-2019
(Mùng 9 tháng 7 năm Mậu Tuất)

Trụ Trì: HT Thích Trường SanhLễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (3)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (1)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (2)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (3)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (4)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (5)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (6)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (7)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (8)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (9)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (10)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (11)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (12)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (13)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (14)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (15)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (16)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (17)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (18)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (19)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (20)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (21)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (22)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (23)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (24)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (25)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (26)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (27)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (28)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (29)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (30)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (31)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (32)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (33)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (34)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (35)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (36)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (37)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (38)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (39)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (40)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (41)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (42)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (43)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (44)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (45)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (46)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (47)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (48)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (49)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (50)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (51)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (52)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (53)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (54)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (55)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (56)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (57)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (58)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (59)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (60)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (61)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (62)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (63)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (64)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (65)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (66)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (67)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (68)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (69)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (70)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (71)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (72)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (73)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (74)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (75)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (76)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (77)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (78)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (79)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (80)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (81)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (82)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (83)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (84)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (85)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (86)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (87)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (88)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (89)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (90)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (91)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (92)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (93)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (94)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (95)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (96)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (97)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (98)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (99)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (100)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (101)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (102)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (103)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (104)Lễ Vu Lan Báo PL 2652 - 2018_Chua Giac Nhien (105)Lễ Thả Hoa Đăng Vu lan Báo Hiếu
nhân Lễ Vu Lan 2018 tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (1)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (2)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (3)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (4)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (5)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (6)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (7)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (8)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (9)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (10)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (11)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (12)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (13)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (14)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (15)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (16)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (17)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (18)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (19)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (20)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (21)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (22)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (23)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (24)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (25)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (26)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (27)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (28)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (29)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (30)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (31)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (32)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (33)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (34)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (35)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (36)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (37)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (38)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (39)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (40)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (41)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (42)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (43)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (44)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (45)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (46)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (47)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (48)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (49)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (50)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (51)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (52)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (53)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (54)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (55)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (56)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (57)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (58)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (59)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (60)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (61)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (62)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (63)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (64)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (65)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (66)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (67)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (68)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (69)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (70)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (71)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (72)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (73)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (74)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (75)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (76)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (77)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (78)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (79)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (80)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (81)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (82)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (83)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (84)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (85)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (86)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (87)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (88)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (90)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (91)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (92)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (93)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (94)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (95)Lễ Thả Hoa Đằng Vu lan Báo Hiếu_Chua Giac Nhien_2018 (97)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn