Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Hoàng

19/08/201816:23(Xem: 2679)
Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Hoàng

Lễ Vu Lan PL 2562 tại Chùa Giác Hoàng
Chủ Nhật 19-8-2019
(Mùng 9 tháng 7 năm Mậu Tuất)

 

-         Quý Đồng Hương Phật tử tề tựu

-         Thuyết pháp (TT Thích Nguyên Tạng)

-         Lễ chào quốc kỳ Úc, Việt và Phật Giáo

-         Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự

-         Thông Bạch Vu Lan PL 2562 (TT Trụ Trì Thích Giác Tín)

-         Lễ cài hoa hồng hiếu hạnh

-         Lời Đạo Từ Vu Lan (TT Thích Thiện Tâm)

-         Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

-         Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức

-         Lễ Trai Tăng Cúng Dường

-         Quý đồng hương Phật tử thọ trai.

-         Cúng Thí thực hoàn mãn.

 

Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (3)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (7)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (9)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (10)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (12)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (14)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (16)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (17)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (18)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (25)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (26)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (34)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (37)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (38)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (39)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (40)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (42)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (46)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (47)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (48)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (49)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (53)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (54)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (56)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (60)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (61)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (62)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (63)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (64)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (66)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (68)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (72)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (74)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (76)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (79)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (80)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (83)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (85)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (86)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (87)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (88)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (89)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (91)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (94)
Vu Lan Chua Giac Hoang-5Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (95)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (98)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (100)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (101)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (103)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (104)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (105)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (106)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (107)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (108)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (109)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (110)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (111)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (113)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (117)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (124)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (128)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (132)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (133)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (134)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (135)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (136)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (138)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (140)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (143)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (144)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (146)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (148)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (151)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (153)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (155)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (159)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (160)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (162)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (163)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (164)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (165)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (166)Vu Lan Chua Giac Hoang-2Vu Lan Chua Giac Hoang-1Vu Lan Chua Giac Hoang-4Vu Lan Chua Giac Hoang-3
Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (167)Chua Giac Hoang_Vu Lan 2018 (169)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn