Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Sunday 5-8-2018)

08/08/201804:47(Xem: 1999)
Hình ảnh Ngày Tu Bát Quan Trai (Sunday 5-8-2018)
Chương trình Tu Bát Quan Trai: 
Sunday 5-8-2018
08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại  (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại : Kỳ An Cư thứ 2 của Đức Phật (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn

___

Kỳ Thọ Bát tháng sau: Sunday 2-9-2018
Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (1)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (2)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (3)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (4)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (5)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (6)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (7)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (8)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (9)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (10)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (11)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (12)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (13)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (14)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (15)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (16)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (17)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (18)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (19)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (20)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (21)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (22)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (23)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (24)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (25)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (26)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (27)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (28)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (29)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (30)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (31)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (32)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (33)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (34)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (35)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (36)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (37)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (38)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (39)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (40)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (41)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (42)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (43)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (44)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (45)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (46)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (47)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (48)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (49)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (50)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (51)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (52)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (53)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (54)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (55)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (56)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (57)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (58)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (59)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (60)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (61)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (62)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (63)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (64)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (65)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (66)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (67)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (68)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (69)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (70)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (71)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (72)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (73)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (74)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (75)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (76)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (77)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (78)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (79)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (80)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (81)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (82)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (83)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (84)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (85)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (86)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (87)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (88)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (89)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (90)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (91)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (92)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (93)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (94)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (95)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (96)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (97)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (98)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (99)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (100)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (101)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (102)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (103)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (104)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (105)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (106)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (107)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (108)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (109)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (110)Ngay tu Bat Quan Trai ngay 5-8-2018 (111)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn