Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm tại Khóa Tu Học PP Âu Châu kỳ 30

28/07/201811:22(Xem: 2574)
Hình ảnh Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm tại Khóa Tu Học PP Âu Châu kỳ 30
Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (1)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (2)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (3)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (4)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (5)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (6)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (7)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (8)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (9)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (10)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (11)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (12)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (13)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (14)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (15)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (16)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (17)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (18)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (19)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (20)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (21)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (22)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (23)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (24)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (25)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (26)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (27)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (28)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (29)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (30)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (31)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (32)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (33)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (34)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (35)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (36)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (37)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (38)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (39)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (40)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (41)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (42)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (43)Hinh anh Tan phong 2 Hoa Thuong_Au Chau (44)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn