Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 được tổ chức tại Neuss (Tây Đức) thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018.

25/07/201807:18(Xem: 3790)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ 30 được tổ chức tại Neuss (Tây Đức) thời gian từ 23/07/2018 đến ngày 01/08/2018.
Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (1)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (2)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (3)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (4)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (5)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (6)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (7)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (8)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (9)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (10)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (11)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (12)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (13)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (14)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (15)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (16)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (17)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (18)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (19)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (20)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (21)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (22)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (23)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (24)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (25)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (26)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (27)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (28)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (29)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (30)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (31)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (32)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (33)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (34)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (35)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (36)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (37)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (38)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (39)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (40)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (41)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (42)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (43)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (44)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (45)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (46)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (47)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (48)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (49)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (50)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (51)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (52)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (53)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (54)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (55)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (56)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (57)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (58)Le khai mac khoa tu hoc Phat Phap Au Chau ky 30 (59)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn