Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Khóa Tu Góp Nhặt Hương Thiền 2018 do TV Đại Đăng Tổ Chức

18/07/201812:00(Xem: 3253)
Khóa Tu Góp Nhặt Hương Thiền 2018 do TV Đại Đăng Tổ Chức


KHÓA TU GÓP NHẶT HƯƠNG THIỀN
DO THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ĐẠI ĐĂNG (HOA KỲ)
TỔ CHỨC TẠI SAN JOSE 2018Trong 3 ngày 13, 14 và 15-7-2018, tại hội trường Andrew Hill High School, thành phố San Jose, Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng thuộc Hội Thiền học Phật giáo Thiền tông Việt Nam (Vietnamese Buddhist Meditation Congregation) đã tổ chức khóa tu: GÓP NHẶT HƯƠNG THIỀN.
Trong thư mời, Thượng tọa trụ trì Tổ đình Thiền phái Trúc Lâm Hải ngoại Thích Tuệ Giác đã viết:
Ngàn năm danh lợi sống đời,
Không nghe Phật Pháp kiếp người uổng thay!
Dầu cho sống chỉ một ngày,
Được nghe Chánh Pháp quý thay kiếp người!

Chương trình khóa tu mỗi ngày từ 08:00 giờ đến 19:00 giờ gồm các nội dung chính: điểm tâm, sám hối, tọa thiền, pháp thoại, thọ trai, tham vấn, thiền hành, dược thực.

Đại chúng được nghe bài pháp của chư Tôn đức: Hòa thượng Thích Đắc Huyền, Thượng tọa Thích Tuệ Giác, Thượng tọa Thích Tịnh Nghiêm, Thượng tọa Thích Tâm Chánh, Thượng tọa Thích Phổ Đức; Ni sư Thích Nữ Thuần Thành, Ni sư Thích Nữ Thuần Tuệ và Ni sư Thích Nữ Thuần Quán.

Đông đảo chư Tăng, Ni, thiện hữu tri thức, Phật tử từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã về dự khóa tu. Từ hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang trí, quay phim, chụp ảnh, tài liệu … đến ẩm thực đều được Ban Tổ chức lo liệu chu đáo, đầy đủ.

Khóa tu diễn ra thật trang nghiêm, thanh tịnh!
Khóa tu đã mang sự an lạc và hiểu biết để đại chúng tu tập theo Chánh Pháp của đức Từ Phụ Thích ca Mâu Ni.

Tin và ảnh: Võ Văn TườngTVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018-2TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (3)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (4)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (5)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (6)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (7)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (8)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (9)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (10)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (11)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (12)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (13)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (14)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (15)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (16)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (17)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (18)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (19)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (20)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (21)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (22)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (23)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (24)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (25)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (26)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (27)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (28)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (29)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (30)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (31)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (32)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (33)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (34)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (35)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (36)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (37)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (38)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (39)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (40)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (41)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (42)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (43)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (44)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (45)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (46)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (47)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (48)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (49)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (50)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (51)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (52)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (53)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (54)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (55)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (56)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (57)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (58)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (59)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (60)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (61)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (62)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (63)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (64)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (65)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (66)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (67)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (68)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (69)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (70)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (71)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (72)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (73)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (74)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (75)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (76)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (77)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (78)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (79)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (80)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (81)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (82)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (83)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (84)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (85)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (86)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (87)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (88)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (89)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (90)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (91)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (92)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (93)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (94)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (95)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (96)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (97)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (98)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (99)TVTL Dai Dang - Gop nhat Huong Thien 2018 (100)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn