Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban Chức Sự Trường Hạ Huệ Quang 2018

05/07/201810:57(Xem: 3731)
Ban Chức Sự Trường Hạ Huệ Quang 2018

CUNG AN CHC SỰ

Lễ Kiết Giới An Cư Tại Chùa Huệ Quang 2018

Từ Chủ Nhật ngày 01 tháng 07

đến Chủ Nhật ngày 08 tháng 7/2018.

-------------------------------------

 

1/Chứng minh:   

HT. MINH TUYÊN

HT. GIÁC SĨ

HT. QUẢNG THANH

HT. NHỰT QUANG

HT. MINH TRÍ

HT. GIÁC PHÁP

HT. BỬU LỢI

HT. MINH HỒI

 

B. Cố Vấn Chư Ni Trường Hạ

NT. TN. Như Hương

NT.TN. Như Tịnh

NS. TN. Như Định

NS.TN. Như Ngọc

NS.TN. Giới Châu

 

2/ Thiền Chủ:

HT. Thích Chơn Thành

Phó Thiền Chủ:   HT.Thích Nguyên Trí, HT. Thích Thiện Long

 1. 1.     Hóa Chủ:   HT.Thích Minh Mẫn
 2. 2.     Tuyên Luật Sư:  HT.Thích Minh Đạt    
 3. 3.     Ban Điều Hành Trường Hạ:  HT. Thích Thông Hải

A: Quản Chúng Tăng: HT. Thích Bửu Lợi

Phó Quản Tăng Chúng: ĐĐ. T. Chúc Trí

ĐĐ. T Hạnh Tánh

B: Trưởng Chúng Ni: NS. TN. MINH HUỆ

Phó Chúng Ni: NS.TN. NHƯ QUANG , Chùa Phước Quang

Nhà Chúng: Trưởng SC. TN.Thanh Như Ý, Phó: SC. Quảng Ân

Chúng 1 (Vườn Cây): NS TN. Minh Nhựt

Chúng 2 : Trưởng - SC. Huệ Thông, Phó: SC. Liên Đăng

Chúng 3 :Trưởng – SC. Thiền Ý : SC. Huệ Lạc

Chúng 4 (Kế Quả Đường):Trưởng – SC.Như Tường, Phó: SC:Diệu Minh

 1. 4.     Ban Tiếp Tân

Tiếp Tân Tăng: ĐĐ.T.Thiện Đạt, ĐĐ.T. Minh Hồng, ĐĐ.T Đức Phương.

Tiếp Tân Ni:NS. Như Tâm,SC, Diệu Như

 1. 5.     Ban Cư Trú: NS. Như Tâm, SC. Diệu Như
 2. 6.     Thủ Qũy: SC. Như Nguyên
 3. 7.     Thư Ký:TT. Thích Tâm Bình ,ĐĐ. T. Minh Chánh

 

 1. 8.     Ban Giáo Thọ,vàBan Nghi Lễ:
  1. 1.     Ban Giáo Thọ

Trưởng Ban Giáo Thọ: HT. Thích Nguyên Siêu

 

A.Ban Giáo Thọ Tăng Ni

HT. Thích Minh Đạt

HT. Thích Nguyên Trí

HT. Thích Nguyên Siêu

HT. Thích Thông Hải

HT. Thích Quảng Thanh

NT. TN. Như Hương

NS. TN Giới Châu

NS. TN Như Tịnh

B. Ban Giáo Thọ Phật Tử

ĐĐ. Thích Minh Chánh

ĐĐ. Thích Chúc Trí

ĐĐ.Thích Minh Chánh

NS. Như Quang

NS. Minh Huê


 

 1. 2.     Ban Nghi Lễ

Trưởng Ban Nghi Lễ:

 


Tăng:

 1. 1.     Nam- Thường Huệ, Thường Quang, Minh Chánh, Trung Tông, Đức Phương
 2. 2.     Trung- Đạo Nghiệp, Thông Viên
 3. 3.     Bắc- Hạnh Tánh, Hạnh Lưu, Trí Hiền

Ni:

 1. 1.     Nam- Pháp Vân, Như Niệm Như Quang, Ngọc Lan, Ngọc Thư, Minh Nhựt.
 2. 2.     Trung- Lệ Ý

 

 1. 3.     Bắc-
 2. 9.     Ban Hương Đăng – Cắm Hoa:SC. Pháp Vân,SC. Lệ Ý
  1. 10.                        Ban Điều Hợp (MC):-         ĐĐ. T. Đức Trí

-         ĐĐ. T. Đức Phương

-         ĐĐ. T. Thường Huệ

-         SC. Lệ Ý

-         SC.Như Hiền

 1. 11.                        Ban Âm Thanh Ánh Sáng:Đ.Đ. Thích Minh Độ
  1. a.     Quay Phim Chụp Hình (Truyền thông Báo chí):Đạo Hữu Pháp Bửu    ,Trần Cầm.
 2. 12.                        Ban Thông Tin và In Ấn:       Đạo Hữu Anh Thư và Tịnh Trí
 3. 13.                        Trưởng Ban Trai Soạn:SC. Như Nhựt

Phó Ban: SC. Như Quang, SC. Pháp Vân, SC. Linh Như, SC. Như Niệm, SC. Pháp An, SC. Như Hiền, SC. Huệ Chơn.

 1. 14.                        Trưởng Ban Hành Đường:SC. Như An, SC. Huệ Thảo

Phó Ban Hành Đường:SC. Quảng Ân, SC. Đức Huy,

SC. Nguyên Vân

(Bảng luân phiên hành đường, cần 6 vị Ni, 2 vị Tăng cho 1 ngày)

 1. 15.                        Ban Tiếp Lễ:SC. Diệu Hiến, SC. Diệu Nghĩa, SC. Diệu Tịnh, SC.Diệu Tảo,SC.Chiếu Hương, SC.Huệ Niệm,SC.Nguyên Hỷ
  1. 16.                        Ban Vận Chuyển:

Đạo Hữu: Thiện Quí, Đức, và quí Phật tử Đạo Tràng Chùa Huệ Quang

 1. 17.                        Ban Trang Trí Sửa Chửa:

Đạo Hữu: Thiện An, Lê, Tâm Phú, Nhựt

 1. 18.                        Ban Y Tế :
 2. 19.                        Ban Vệ Sinh:SC. Viên Giác
  1. 20.                        Ban Văn Nghệ:ĐĐ. Thích Minh Chánh, SC. Tuệ Từ,

SC. Lệ Ý, SC. Pháp Vân, Đạo Tràng Chùa Huệ Quang.

 1. 21.                        Ban Thị Giả:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,203,492