Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Tác Pháp Yết Ma Kết Giới Trường 2018 tại Đạo Tràng Chùa Pháp Vân Canada

03/07/201812:57(Xem: 4036)
Lễ Tác Pháp Yết Ma Kết Giới Trường 2018 tại Đạo Tràng Chùa Pháp Vân Canada
 Khóa An Cư Kiết Hạ lần thứ 30 
tại Chùa Pháp Vân
Mississauga, Ontario, Canada
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 15/7/2018

Lễ Tác Pháp Yết Ma
Kết Giới Trường 2018
tại Đạo Tràng Chùa Pháp Vân Canada

Tac Phap_An Cu_Canada (1)
Tac Phap_An Cu_Canada (2)Tac Phap_An Cu_Canada (50)
Tac Phap_An Cu_Canada (4)
Tac Phap_An Cu_Canada (5)Tac Phap_An Cu_Canada (6)Tac Phap_An Cu_Canada (7)Tac Phap_An Cu_Canada (8)Tac Phap_An Cu_Canada (9)Tac Phap_An Cu_Canada (10)Tac Phap_An Cu_Canada (11)Tac Phap_An Cu_Canada (12)Tac Phap_An Cu_Canada (13)Tac Phap_An Cu_Canada (14)Tac Phap_An Cu_Canada (15)Tac Phap_An Cu_Canada (16)Tac Phap_An Cu_Canada (17)Tac Phap_An Cu_Canada (18)Tac Phap_An Cu_Canada (19)Tac Phap_An Cu_Canada (20)Tac Phap_An Cu_Canada (21)Tac Phap_An Cu_Canada (22)Tac Phap_An Cu_Canada (23)Tac Phap_An Cu_Canada (24)Tac Phap_An Cu_Canada (25)Tac Phap_An Cu_Canada (26)Tac Phap_An Cu_Canada (27)Tac Phap_An Cu_Canada (28)Tac Phap_An Cu_Canada (29)Tac Phap_An Cu_Canada (30)Tac Phap_An Cu_Canada (31)Tac Phap_An Cu_Canada (32)Tac Phap_An Cu_Canada (33)Tac Phap_An Cu_Canada (34)Tac Phap_An Cu_Canada (35)Tac Phap_An Cu_Canada (36)Tac Phap_An Cu_Canada (37)Tac Phap_An Cu_Canada (38)Tac Phap_An Cu_Canada (39)Tac Phap_An Cu_Canada (40)Tac Phap_An Cu_Canada (41)Tac Phap_An Cu_Canada (42)Tac Phap_An Cu_Canada (43)Tac Phap_An Cu_Canada (44)Tac Phap_An Cu_Canada (45)Tac Phap_An Cu_Canada (46)Tac Phap_An Cu_Canada (47)Tac Phap_An Cu_Canada (48)Tac Phap_An Cu_Canada (49)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn