Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

khóa Tu Gieo Duyên tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

01/07/201811:17(Xem: 2616)
khóa Tu Gieo Duyên tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
HÌNH ẢNH
BUỔI LỄ KHAI MẠC KHÓA TU GIEO DUYÊN,
VÀ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
TẠI TỔ ĐÌNH CHÙA VIÊN GIÁC HANNOVER ĐỨC QUỐC.
NGÀY 30.06.2018.

Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (1)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (2)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (3)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (4)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (5)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (6)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (7)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (8)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (9)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (10)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (11)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (12)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (13)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (14)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (15)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (16)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (17)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (18)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (19)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (20)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (21)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (22)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (23)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (24)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (25)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (26)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (27)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (28)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (29)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (30)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (31)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (32)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (33)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (34)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (35)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (36)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (37)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (38)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (39)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (40)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (41)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (42)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (43)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (44)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (45)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (46)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (47)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (48)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (49)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (50)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (51)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (52)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (53)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (54)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (55)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (56)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (57)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (58)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (59)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (60)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (61)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (62)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (63)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (64)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (65)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (66)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (67)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (68)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (69)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (70)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (71)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (72)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (73)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (74)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (75)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (76)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (77)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (78)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (79)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (80)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (81)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (82)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (83)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (84)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (85)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (86)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (87)Khoa tu gieo duyen_Chua Vien giac (88)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn