Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình Ảnh Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa Giác Nhiên Tân Tây Lan

21/06/201809:52(Xem: 3376)
Hình Ảnh Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa Giác Nhiên Tân Tây Lan

Lễ Đặt Đá Xây Dựng Chùa Giác Nhiên

Chủ Nhật 17-6-2018

***

Liên lạc phát tâm cúng dường:

Chùa Giác Nhiên
Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Phó Hội Chủ / Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục

70A Avenue Rd, Otahuhu

AUCKLAND,  NEW ZEALAND

Tel 64.9.2761747 ; 64.9.2761745

Email: thichtruongsanh@yahoo.com


le-dat-da-chua-giac-nhien-1
le-dat-da-chua-giac-nhien-2le-dat-da-chua-giac-nhien-3le-dat-da-chua-giac-nhien-4le-dat-da-chua-giac-nhien-5le-dat-da-chua-giac-nhien-6le-dat-da-chua-giac-nhien-7le-dat-da-chua-giac-nhien-8le-dat-da-chua-giac-nhien-9le-dat-da-chua-giac-nhien-10le-dat-da-chua-giac-nhien-11le-dat-da-chua-giac-nhien-12le-dat-da-chua-giac-nhien-13le-dat-da-chua-giac-nhien-14le-dat-da-chua-giac-nhien-15le-dat-da-chua-giac-nhien-16le-dat-da-chua-giac-nhien-17le-dat-da-chua-giac-nhien-18le-dat-da-chua-giac-nhien-19le-dat-da-chua-giac-nhien-20le-dat-da-chua-giac-nhien-21le-dat-da-chua-giac-nhien-22le-dat-da-chua-giac-nhien-23le-dat-da-chua-giac-nhien-24le-dat-da-chua-giac-nhien-25le-dat-da-chua-giac-nhien-26le-dat-da-chua-giac-nhien-27le-dat-da-chua-giac-nhien-28le-dat-da-chua-giac-nhien-29le-dat-da-chua-giac-nhien-30le-dat-da-chua-giac-nhien-31le-dat-da-chua-giac-nhien-32le-dat-da-chua-giac-nhien-33le-dat-da-chua-giac-nhien-34le-dat-da-chua-giac-nhien-35le-dat-da-chua-giac-nhien-36le-dat-da-chua-giac-nhien-37le-dat-da-chua-giac-nhien-38le-dat-da-chua-giac-nhien-39le-dat-da-chua-giac-nhien-40le-dat-da-chua-giac-nhien-41le-dat-da-chua-giac-nhien-42le-dat-da-chua-giac-nhien-43le-dat-da-chua-giac-nhien-44le-dat-da-chua-giac-nhien-45le-dat-da-chua-giac-nhien-46le-dat-da-chua-giac-nhien-47le-dat-da-chua-giac-nhien-48le-dat-da-chua-giac-nhien-49le-dat-da-chua-giac-nhien-50le-dat-da-chua-giac-nhien-51le-dat-da-chua-giac-nhien-52le-dat-da-chua-giac-nhien-53le-dat-da-chua-giac-nhien-54le-dat-da-chua-giac-nhien-55le-dat-da-chua-giac-nhien-56le-dat-da-chua-giac-nhien-57le-dat-da-chua-giac-nhien-58le-dat-da-chua-giac-nhien-59le-dat-da-chua-giac-nhien-60le-dat-da-chua-giac-nhien-61le-dat-da-chua-giac-nhien-62le-dat-da-chua-giac-nhien-63le-dat-da-chua-giac-nhien-64le-dat-da-chua-giac-nhien-65le-dat-da-chua-giac-nhien-66le-dat-da-chua-giac-nhien-67le-dat-da-chua-giac-nhien-68le-dat-da-chua-giac-nhien-69le-dat-da-chua-giac-nhien-70le-dat-da-chua-giac-nhien-71le-dat-da-chua-giac-nhien-72le-dat-da-chua-giac-nhien-73le-dat-da-chua-giac-nhien-74le-dat-da-chua-giac-nhien-75le-dat-da-chua-giac-nhien-76le-dat-da-chua-giac-nhien-77le-dat-da-chua-giac-nhien-78le-dat-da-chua-giac-nhien-79le-dat-da-chua-giac-nhien-80
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn