Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
quangduc le phat dan 2018-a

Chương Trình Lễ Phật Đản 2642 (2018)
tại Tu Viện Quảng Đức
Sunday 27-5-2018 (13-4-Mậu Tuất)

 

-        10.30am: Khóa lễ Cầu Siêu (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)

-        10.30am: Khóa lễ Gia Đình Phật Tử Quảng Đức (tại Lễ Đài)

-        11.15am: Thuyết pháp

-        11.45am: Chương trình chính thức:

-        Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm hội trường

-        Lễ chào Cờ Úc, Việt, Phật Giáo và một phút nhập từ bi quán

-        Giới thiệu chương trình và Chư Tôn Đức tham dự

-        Dâng Hoa và Hợp Ca "Nhịp Vui Phật Đản"

-        Thông Bạch Phật Đản 2642

-        Lời Đạo Từ Thượng Tọa Chứng Minh

-        Nghi thức tụng Kinh Phật Đản tiếng Việt và tiếng Tây Tạng

-        Lễ mộc dục Đức Thế Tôn ngoài lễ đài Phật Đản

-        Lễ phóng sanh và thả bong bóng cầu nguyện hòa bình

-        Chư Tôn đức, quý quan khách và chư đồng hương Phật tử thọ trai

-        Văn nghệ cúng dường mừng ngày Phật Đản.

-        Cúng Thí thực Cô Hồn & hoàn mãn

 

Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh Lễ Phật Đản:

 

Thượng Tọa Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội của Giáo Hội, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức.

- Lạt Ma Thubten Khedup, Trụ trì Chùa Tây Tạng vùng Burwood

- Lạt Ma Konchuck,  Chùa Tây Tạng vùng Greensboroug

- Lạt Ma Khanrap,  Chùa Tây Tạng Tara Institute, vùng Brighton

- Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Phó Tổng Thư Ký của Giáo Hội, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức

- Thượng Tọa Thích Giác Tín, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự của Giáo Hội, Trụ trì Chùa Giác Hoàng vùng Noble Park.

- Đại Đức Thích Thông Hiếu, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ, Trụ trì Chùa Huệ Quang, vùng Sunshine

Ni Sư Thích Nữ Chân Kim, Trụ Trì Chùa Phật Quang, vùng Footscray

-  Cô Thích Nữ Nguyên Khai, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội, trụ trì Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, vùng Lalor

- Sư Cô Thích Nữ Phước Sinh, Trụ Trì Tu Viện Na Lan Đà, vùng Springvale, Victoria

- Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ, trụ trì Chùa Pháp Vân , vùng Sunshine

Cô Thích Nữ Nguyên Tâm, Tu Viện Quảng Đức, Fawkner, Victoria

Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (1)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (2)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (3)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (4)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (5)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (6)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (7)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (8)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (9)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (10)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (11)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (12)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (13)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (14)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (15)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (16)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (17)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (18)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (19)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (20)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (21)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (22)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (23)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (24)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (25)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (26)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (27)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (28)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (29)Nguyen Quy (83)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (28-a) (2)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (28-a) (1)Nguyen Quy (50)
Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (30)
Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (31)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (32)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (33)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (34)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (35)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (36)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (37)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (38)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (39)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (40)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (41)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (42)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (43)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (44)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (45)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (46)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (47)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (48)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (49)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (50)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (51)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (52)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (53)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (54)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (55)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (56)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (57)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (58)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (59)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (60)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (61)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (62)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (63)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (64)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (65)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (66)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (67)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (68)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (69)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (70)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (71)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (72)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (73)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (74)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (75)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (76)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (77)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (78)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (79)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (80)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (81)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (82)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (83)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (84)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (85)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (86)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (87)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (88)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (89)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (90)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (91)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (92)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (93)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (94)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (95)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (96)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (97)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (98)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (99)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (100)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (101)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (102)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (103)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (104)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (105)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (106)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (107)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (108)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (109)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (110)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (111)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (112)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (113)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (114)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (115)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (116)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (117)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (118)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (119)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (120)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (121)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (122)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (123)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (124)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (125)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (126)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (127)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (128)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (129)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (130)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (131)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (132)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (133)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (134)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (135)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (136)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (137)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (138)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (139)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (140)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (141)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (142)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (143)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (144)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (145)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (146)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (147)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (148)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (149)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (150)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (151)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (152)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (153)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (154)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (155)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (156)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (157)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (158)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (159)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (160)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (161)Le Phat Dan 2642_TV Quang Duc (162)

 


Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (1)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (2)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (3)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (4)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (5)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (6)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (7)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (8)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (9)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (10)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (11)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (12)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (13)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (14)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (15)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (16)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (17)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (18)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (19)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (20)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (21)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (22)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (23)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (24)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (25)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (26)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (27)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (28)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (29)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (30)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (31)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (32)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (33)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (34)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (35)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (36)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (37)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (38)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (39)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (40)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (41)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (42)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (43)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (44)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (45)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (46)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (47)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (48)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (49)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (50)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (51)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (52)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (53)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (54)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (55)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (56)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (57)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (58)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (59)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (60)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (61)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (62)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (63)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (64)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (65)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (66)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (67)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (68)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (69)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (70)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (71)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (72)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (73)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (74)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (75)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (76)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (77)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (78)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (79)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (80)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (81)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (82)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (83)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (84)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (85)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (86)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (87)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (88)Gia Dinh Phat Tu Quang Duc (89)
Le Phat Dan 2018 tai Quang Duc (33)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn