Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Phật Đản - Vesak Day - tại Melbourne Town Hall, 12-5-2018

02/05/201808:52(Xem: 8178)
Lễ Phật Đản - Vesak Day - tại Melbourne Town Hall, 12-5-2018
Vesak Day 2018


Mừng Phật Đản 2642

SÁNG NAY trời đẹp nắng trong lành
Bầu trời mây trắng quyện mây xanh
Trống vang kiệu rước mừng Phật Đản
Đường phố vui theo bước, DIỄN HÀNH

Sàigòn 13-5-2018
Quảng Pháp Ngôn NVTVesak_Melbourne_2018 (1)Vesak_Melbourne_2018 (2)Vesak_Melbourne_2018 (3)Vesak_Melbourne_2018 (4)Vesak_Melbourne_2018 (5)Vesak_Melbourne_2018 (6)Vesak_Melbourne_2018 (7)Vesak_Melbourne_2018 (8)Vesak_Melbourne_2018 (9)Vesak_Melbourne_2018 (10)Vesak_Melbourne_2018 (11)Vesak_Melbourne_2018 (12)Vesak_Melbourne_2018 (13)Vesak_Melbourne_2018 (14)Vesak_Melbourne_2018 (15)Vesak_Melbourne_2018 (16)Vesak_Melbourne_2018 (17)Vesak_Melbourne_2018 (18)Vesak_Melbourne_2018 (19)Vesak_Melbourne_2018 (20)Vesak_Melbourne_2018 (21)Vesak_Melbourne_2018 (22)Vesak_Melbourne_2018 (23)Vesak_Melbourne_2018 (24)Vesak_Melbourne_2018 (25)Vesak_Melbourne_2018 (26)Vesak_Melbourne_2018 (27)Vesak_Melbourne_2018 (28)Vesak_Melbourne_2018 (29)Vesak_Melbourne_2018 (30)Vesak_Melbourne_2018 (31)Vesak_Melbourne_2018 (32)Vesak_Melbourne_2018 (33)Vesak_Melbourne_2018 (34)Vesak_Melbourne_2018 (35)Vesak_Melbourne_2018 (36)Vesak_Melbourne_2018 (37)Vesak_Melbourne_2018 (38)Vesak_Melbourne_2018 (39)Vesak_Melbourne_2018 (40)Vesak_Melbourne_2018 (41)Vesak_Melbourne_2018 (42)Vesak_Melbourne_2018 (43)Vesak_Melbourne_2018 (44)Vesak_Melbourne_2018 (45)Vesak_Melbourne_2018 (46)Vesak_Melbourne_2018 (47)Vesak_Melbourne_2018 (48)Vesak_Melbourne_2018 (49)Vesak_Melbourne_2018 (50)Vesak_Melbourne_2018 (51)Vesak_Melbourne_2018 (52)Vesak_Melbourne_2018 (53)Vesak_Melbourne_2018 (54)Vesak_Melbourne_2018 (55)Vesak_Melbourne_2018 (56)Vesak_Melbourne_2018 (57)Vesak_Melbourne_2018 (58)Vesak_Melbourne_2018 (59)Vesak_Melbourne_2018 (60)Vesak_Melbourne_2018 (61)Vesak_Melbourne_2018 (62)Vesak_Melbourne_2018 (63)Vesak_Melbourne_2018 (64)Vesak_Melbourne_2018 (65)Vesak_Melbourne_2018 (66)Vesak_Melbourne_2018 (67)Vesak_Melbourne_2018 (68)Vesak_Melbourne_2018 (69)Vesak_Melbourne_2018 (70)Vesak_Melbourne_2018 (71)Vesak_Melbourne_2018 (72)Vesak_Melbourne_2018 (73)Vesak_Melbourne_2018 (74)Vesak_Melbourne_2018 (75)Vesak_Melbourne_2018 (76)Vesak_Melbourne_2018 (77)Vesak_Melbourne_2018 (78)Vesak_Melbourne_2018 (79)Vesak_Melbourne_2018 (80)Vesak_Melbourne_2018 (81)Vesak_Melbourne_2018 (82)Vesak_Melbourne_2018 (83)Vesak_Melbourne_2018 (84)Vesak_Melbourne_2018 (85)Vesak_Melbourne_2018 (86)Vesak_Melbourne_2018 (87)Vesak_Melbourne_2018 (88)Vesak_Melbourne_2018 (89)Vesak_Melbourne_2018 (90)Vesak_Melbourne_2018 (91)Vesak_Melbourne_2018 (92)Vesak_Melbourne_2018 (93)Vesak_Melbourne_2018 (94)Vesak_Melbourne_2018 (95)Vesak_Melbourne_2018 (96)Vesak_Melbourne_2018 (97)Vesak_Melbourne_2018 (98)Vesak_Melbourne_2018 (99)Vesak_Melbourne_2018 (100)Vesak_Melbourne_2018 (101)Vesak_Melbourne_2018 (102)Vesak_Melbourne_2018 (103)Vesak_Melbourne_2018 (104)Vesak_Melbourne_2018 (105)Vesak_Melbourne_2018 (106)Vesak_Melbourne_2018 (107)Vesak_Melbourne_2018 (108)Vesak_Melbourne_2018 (109)Vesak_Melbourne_2018 (110)Vesak_Melbourne_2018 (111)Vesak_Melbourne_2018 (112)Vesak_Melbourne_2018 (113)Vesak_Melbourne_2018 (114)Vesak_Melbourne_2018 (115)Vesak_Melbourne_2018 (116)Vesak_Melbourne_2018 (117)Vesak_Melbourne_2018 (118)Vesak_Melbourne_2018 (119)Vesak_Melbourne_2018 (120)Vesak_Melbourne_2018 (121)Vesak_Melbourne_2018 (122)Vesak_Melbourne_2018 (123)Vesak_Melbourne_2018 (124)Vesak_Melbourne_2018 (125)Vesak_Melbourne_2018 (126)Vesak_Melbourne_2018 (127)Vesak_Melbourne_2018 (128)Vesak_Melbourne_2018 (129)Vesak_Melbourne_2018 (130)Vesak_Melbourne_2018 (131)Vesak_Melbourne_2018 (132)Vesak_Melbourne_2018 (133)Vesak_Melbourne_2018 (134)Vesak_Melbourne_2018 (135)Vesak_Melbourne_2018 (136)Vesak_Melbourne_2018 (137)Vesak_Melbourne_2018 (138)Vesak_Melbourne_2018 (139)Vesak_Melbourne_2018 (140)Vesak_Melbourne_2018 (141)Vesak_Melbourne_2018 (142)Vesak_Melbourne_2018 (143)Vesak_Melbourne_2018 (144)Vesak_Melbourne_2018 (145)Vesak_Melbourne_2018 (146)Vesak_Melbourne_2018 (147)Vesak_Melbourne_2018 (148)Vesak_Melbourne_2018 (149)Vesak_Melbourne_2018 (150)Vesak_Melbourne_2018 (151)Vesak_Melbourne_2018 (152)Vesak_Melbourne_2018 (153)Vesak_Melbourne_2018 (154)Vesak_Melbourne_2018 (155)Vesak_Melbourne_2018 (156)Vesak_Melbourne_2018 (157)Vesak_Melbourne_2018 (158)Vesak_Melbourne_2018 (159)Vesak_Melbourne_2018 (160)Vesak_Melbourne_2018 (161)Vesak_Melbourne_2018 (162)Vesak_Melbourne_2018 (163)Vesak_Melbourne_2018 (164)Vesak_Melbourne_2018 (165)Vesak_Melbourne_2018 (166)Vesak_Melbourne_2018 (167)Vesak_Melbourne_2018 (168)Vesak_Melbourne_2018 (169)Vesak_Melbourne_2018 (170)Vesak_Melbourne_2018 (171)Vesak_Melbourne_2018 (172)Vesak_Melbourne_2018 (173)Vesak_Melbourne_2018 (174)Vesak_Melbourne_2018 (175)Vesak_Melbourne_2018 (176)Vesak_Melbourne_2018 (177)Vesak_Melbourne_2018 (178)Vesak_Melbourne_2018 (179)Vesak_Melbourne_2018 (180)Vesak_Melbourne_2018 (181)Vesak_Melbourne_2018 (182)Vesak_Melbourne_2018 (183)Vesak_Melbourne_2018 (184)Vesak_Melbourne_2018 (185)Vesak_Melbourne_2018 (186)Vesak_Melbourne_2018 (187)Vesak_Melbourne_2018 (188)Vesak_Melbourne_2018 (189)Vesak_Melbourne_2018 (190)Vesak_Melbourne_2018 (191)Vesak_Melbourne_2018 (192)Vesak_Melbourne_2018 (193)Vesak_Melbourne_2018 (194)Vesak_Melbourne_2018 (195)Vesak_Melbourne_2018 (196)Vesak_Melbourne_2018 (197)Vesak_Melbourne_2018 (198)Vesak_Melbourne_2018 (199)Vesak_Melbourne_2018 (200)Vesak_Melbourne_2018 (201)Vesak_Melbourne_2018 (202)Vesak_Melbourne_2018 (203)Vesak_Melbourne_2018 (204)Vesak_Melbourne_2018 (205)Vesak_Melbourne_2018 (206)Vesak_Melbourne_2018 (207)Vesak_Melbourne_2018 (208)Vesak_Melbourne_2018 (209)Vesak_Melbourne_2018 (210)Vesak_Melbourne_2018 (211)Vesak_Melbourne_2018 (212)Vesak_Melbourne_2018 (213)Vesak_Melbourne_2018 (214)Vesak_Melbourne_2018 (215)Vesak_Melbourne_2018 (216)Vesak_Melbourne_2018 (217)Vesak_Melbourne_2018 (218)Vesak_Melbourne_2018 (219)Vesak_Melbourne_2018 (220)Vesak_Melbourne_2018 (220-a)Vesak_Melbourne_2018 (221)Vesak_Melbourne_2018 (223)Vesak_Melbourne_2018 (224)Vesak_Melbourne_2018 (226)Vesak_Melbourne_2018 (227)Vesak_Melbourne_2018 (228)Vesak_Melbourne_2018 (229)Vesak_Melbourne_2018 (230)

Vesak_Melbourne_2018 (237)Vesak_Melbourne_2018 (236)Vesak_Melbourne_2018 (235)Vesak_Melbourne_2018 (234)Vesak_Melbourne_2018 (233)Vesak_Melbourne_2018 (232)Vesak_Melbourne_2018 (231)
Ý kiến bạn đọc
13/05/201812:33
Khách
Wonderful Wonderful Wonderful.
Congratulations to all involved in Saturday 12's most successful joyous harmonious and auspicious celebration of Lord Buddha's Birth Enlightenment and Passing
Sadhu Sadhu Sadhu

See you next year - Saturday 4th May 2019 in the heart of Melbourne for our 12th Victorian United Nations Day of Vesak.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567