Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Phật Đản - Vesak Day - tại Melbourne Town Hall, 12-5-2018

02/05/201808:52(Xem: 4906)
Lễ Phật Đản - Vesak Day - tại Melbourne Town Hall, 12-5-2018
Vesak Day 2018


Mừng Phật Đản 2642

SÁNG NAY trời đẹp nắng trong lành
Bầu trời mây trắng quyện mây xanh
Trống vang kiệu rước mừng Phật Đản
Đường phố vui theo bước, DIỄN HÀNH

Sàigòn 13-5-2018
Quảng Pháp Ngôn NVTVesak_Melbourne_2018 (1)Vesak_Melbourne_2018 (2)Vesak_Melbourne_2018 (3)Vesak_Melbourne_2018 (4)Vesak_Melbourne_2018 (5)Vesak_Melbourne_2018 (6)Vesak_Melbourne_2018 (7)Vesak_Melbourne_2018 (8)Vesak_Melbourne_2018 (9)Vesak_Melbourne_2018 (10)Vesak_Melbourne_2018 (11)Vesak_Melbourne_2018 (12)Vesak_Melbourne_2018 (13)Vesak_Melbourne_2018 (14)Vesak_Melbourne_2018 (15)Vesak_Melbourne_2018 (16)Vesak_Melbourne_2018 (17)Vesak_Melbourne_2018 (18)Vesak_Melbourne_2018 (19)Vesak_Melbourne_2018 (20)Vesak_Melbourne_2018 (21)Vesak_Melbourne_2018 (22)Vesak_Melbourne_2018 (23)Vesak_Melbourne_2018 (24)Vesak_Melbourne_2018 (25)Vesak_Melbourne_2018 (26)Vesak_Melbourne_2018 (27)Vesak_Melbourne_2018 (28)Vesak_Melbourne_2018 (29)Vesak_Melbourne_2018 (30)Vesak_Melbourne_2018 (31)Vesak_Melbourne_2018 (32)Vesak_Melbourne_2018 (33)Vesak_Melbourne_2018 (34)Vesak_Melbourne_2018 (35)Vesak_Melbourne_2018 (36)Vesak_Melbourne_2018 (37)Vesak_Melbourne_2018 (38)Vesak_Melbourne_2018 (39)Vesak_Melbourne_2018 (40)Vesak_Melbourne_2018 (41)Vesak_Melbourne_2018 (42)Vesak_Melbourne_2018 (43)Vesak_Melbourne_2018 (44)Vesak_Melbourne_2018 (45)Vesak_Melbourne_2018 (46)Vesak_Melbourne_2018 (47)Vesak_Melbourne_2018 (48)Vesak_Melbourne_2018 (49)Vesak_Melbourne_2018 (50)Vesak_Melbourne_2018 (51)Vesak_Melbourne_2018 (52)Vesak_Melbourne_2018 (53)Vesak_Melbourne_2018 (54)Vesak_Melbourne_2018 (55)Vesak_Melbourne_2018 (56)Vesak_Melbourne_2018 (57)Vesak_Melbourne_2018 (58)Vesak_Melbourne_2018 (59)Vesak_Melbourne_2018 (60)Vesak_Melbourne_2018 (61)Vesak_Melbourne_2018 (62)Vesak_Melbourne_2018 (63)Vesak_Melbourne_2018 (64)Vesak_Melbourne_2018 (65)Vesak_Melbourne_2018 (66)Vesak_Melbourne_2018 (67)Vesak_Melbourne_2018 (68)Vesak_Melbourne_2018 (69)Vesak_Melbourne_2018 (70)Vesak_Melbourne_2018 (71)Vesak_Melbourne_2018 (72)Vesak_Melbourne_2018 (73)Vesak_Melbourne_2018 (74)Vesak_Melbourne_2018 (75)Vesak_Melbourne_2018 (76)Vesak_Melbourne_2018 (77)Vesak_Melbourne_2018 (78)Vesak_Melbourne_2018 (79)Vesak_Melbourne_2018 (80)Vesak_Melbourne_2018 (81)Vesak_Melbourne_2018 (82)Vesak_Melbourne_2018 (83)Vesak_Melbourne_2018 (84)Vesak_Melbourne_2018 (85)Vesak_Melbourne_2018 (86)Vesak_Melbourne_2018 (87)Vesak_Melbourne_2018 (88)Vesak_Melbourne_2018 (89)Vesak_Melbourne_2018 (90)Vesak_Melbourne_2018 (91)Vesak_Melbourne_2018 (92)Vesak_Melbourne_2018 (93)Vesak_Melbourne_2018 (94)Vesak_Melbourne_2018 (95)Vesak_Melbourne_2018 (96)Vesak_Melbourne_2018 (97)Vesak_Melbourne_2018 (98)Vesak_Melbourne_2018 (99)Vesak_Melbourne_2018 (100)Vesak_Melbourne_2018 (101)Vesak_Melbourne_2018 (102)Vesak_Melbourne_2018 (103)Vesak_Melbourne_2018 (104)Vesak_Melbourne_2018 (105)Vesak_Melbourne_2018 (106)Vesak_Melbourne_2018 (107)Vesak_Melbourne_2018 (108)Vesak_Melbourne_2018 (109)Vesak_Melbourne_2018 (110)Vesak_Melbourne_2018 (111)Vesak_Melbourne_2018 (112)Vesak_Melbourne_2018 (113)Vesak_Melbourne_2018 (114)Vesak_Melbourne_2018 (115)Vesak_Melbourne_2018 (116)Vesak_Melbourne_2018 (117)Vesak_Melbourne_2018 (118)Vesak_Melbourne_2018 (119)Vesak_Melbourne_2018 (120)Vesak_Melbourne_2018 (121)Vesak_Melbourne_2018 (122)Vesak_Melbourne_2018 (123)Vesak_Melbourne_2018 (124)Vesak_Melbourne_2018 (125)Vesak_Melbourne_2018 (126)Vesak_Melbourne_2018 (127)Vesak_Melbourne_2018 (128)Vesak_Melbourne_2018 (129)Vesak_Melbourne_2018 (130)Vesak_Melbourne_2018 (131)Vesak_Melbourne_2018 (132)Vesak_Melbourne_2018 (133)Vesak_Melbourne_2018 (134)Vesak_Melbourne_2018 (135)Vesak_Melbourne_2018 (136)Vesak_Melbourne_2018 (137)Vesak_Melbourne_2018 (138)Vesak_Melbourne_2018 (139)Vesak_Melbourne_2018 (140)Vesak_Melbourne_2018 (141)Vesak_Melbourne_2018 (142)Vesak_Melbourne_2018 (143)Vesak_Melbourne_2018 (144)Vesak_Melbourne_2018 (145)Vesak_Melbourne_2018 (146)Vesak_Melbourne_2018 (147)Vesak_Melbourne_2018 (148)Vesak_Melbourne_2018 (149)Vesak_Melbourne_2018 (150)Vesak_Melbourne_2018 (151)Vesak_Melbourne_2018 (152)Vesak_Melbourne_2018 (153)Vesak_Melbourne_2018 (154)Vesak_Melbourne_2018 (155)Vesak_Melbourne_2018 (156)Vesak_Melbourne_2018 (157)Vesak_Melbourne_2018 (158)Vesak_Melbourne_2018 (159)Vesak_Melbourne_2018 (160)Vesak_Melbourne_2018 (161)Vesak_Melbourne_2018 (162)Vesak_Melbourne_2018 (163)Vesak_Melbourne_2018 (164)Vesak_Melbourne_2018 (165)Vesak_Melbourne_2018 (166)Vesak_Melbourne_2018 (167)Vesak_Melbourne_2018 (168)Vesak_Melbourne_2018 (169)Vesak_Melbourne_2018 (170)Vesak_Melbourne_2018 (171)Vesak_Melbourne_2018 (172)Vesak_Melbourne_2018 (173)Vesak_Melbourne_2018 (174)Vesak_Melbourne_2018 (175)Vesak_Melbourne_2018 (176)Vesak_Melbourne_2018 (177)Vesak_Melbourne_2018 (178)Vesak_Melbourne_2018 (179)Vesak_Melbourne_2018 (180)Vesak_Melbourne_2018 (181)Vesak_Melbourne_2018 (182)Vesak_Melbourne_2018 (183)Vesak_Melbourne_2018 (184)Vesak_Melbourne_2018 (185)Vesak_Melbourne_2018 (186)Vesak_Melbourne_2018 (187)Vesak_Melbourne_2018 (188)Vesak_Melbourne_2018 (189)Vesak_Melbourne_2018 (190)Vesak_Melbourne_2018 (191)Vesak_Melbourne_2018 (192)Vesak_Melbourne_2018 (193)Vesak_Melbourne_2018 (194)Vesak_Melbourne_2018 (195)Vesak_Melbourne_2018 (196)Vesak_Melbourne_2018 (197)Vesak_Melbourne_2018 (198)Vesak_Melbourne_2018 (199)Vesak_Melbourne_2018 (200)Vesak_Melbourne_2018 (201)Vesak_Melbourne_2018 (202)Vesak_Melbourne_2018 (203)Vesak_Melbourne_2018 (204)Vesak_Melbourne_2018 (205)Vesak_Melbourne_2018 (206)Vesak_Melbourne_2018 (207)Vesak_Melbourne_2018 (208)Vesak_Melbourne_2018 (209)Vesak_Melbourne_2018 (210)Vesak_Melbourne_2018 (211)Vesak_Melbourne_2018 (212)Vesak_Melbourne_2018 (213)Vesak_Melbourne_2018 (214)Vesak_Melbourne_2018 (215)Vesak_Melbourne_2018 (216)Vesak_Melbourne_2018 (217)Vesak_Melbourne_2018 (218)Vesak_Melbourne_2018 (219)Vesak_Melbourne_2018 (220)Vesak_Melbourne_2018 (220-a)Vesak_Melbourne_2018 (221)Vesak_Melbourne_2018 (223)Vesak_Melbourne_2018 (224)Vesak_Melbourne_2018 (226)Vesak_Melbourne_2018 (227)Vesak_Melbourne_2018 (228)Vesak_Melbourne_2018 (229)Vesak_Melbourne_2018 (230)

Vesak_Melbourne_2018 (237)Vesak_Melbourne_2018 (236)Vesak_Melbourne_2018 (235)Vesak_Melbourne_2018 (234)Vesak_Melbourne_2018 (233)Vesak_Melbourne_2018 (232)Vesak_Melbourne_2018 (231)
Ý kiến bạn đọc
13/05/201812:33
Khách
Wonderful Wonderful Wonderful.
Congratulations to all involved in Saturday 12's most successful joyous harmonious and auspicious celebration of Lord Buddha's Birth Enlightenment and Passing
Sadhu Sadhu Sadhu

See you next year - Saturday 4th May 2019 in the heart of Melbourne for our 12th Victorian United Nations Day of Vesak.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn