Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Trúc Lâm

21/04/201806:59(Xem: 3099)
Chùa Trúc Lâm


01 Chua Truc Lam 23-4-2018 72002 Chua Truc Lam 1 23-4-2018 72003 Chua Truc Lam 2 23-4-2018 72004 Chua Truc Lam 3 23-4-2018 720Chua Truc Lam 2Chua Truc Lam 3Chua Truc Lam 4Chua Truc Lam 5Chua Truc Lam 8Chua Truc Lam 11Chua Truc Lam 12Chua Truc Lam 13Chua Truc Lam 15Chua Truc Lam 16Chua Truc Lam 17Chua Truc Lam 18Chua Truc Lam 19Chua Truc Lam 20Chua Truc Lam 21Chua Truc Lam 22Chua Truc Lam 23Chua Truc Lam 25Chua Truc Lam 26Chua Truc Lam 27Chua Truc Lam 28Chua Truc Lam 29Chua Truc Lam 30Chua Truc Lam 31Chua Truc Lam 32Chua Truc Lam 33Chua Truc Lam 35Chua Truc Lam 36Chua Truc Lam 53Chua Truc Lam 38Chua Truc Lam 39Chua Truc Lam 30Chua Truc Lam 31Chua Truc Lam 32Chua Truc Lam 33Chua Truc Lam 35Chua Truc Lam 36Chua Truc Lam 37Chua Truc Lam 38Chua Truc Lam 39Chua Truc Lam 40Chua Truc Lam 41Chua Truc Lam 42Chua Truc Lam 43Chua Truc Lam 44Chua Truc Lam 45Chua Truc Lam 46Chua Truc Lam 47Chua Truc Lam 49Chua Truc Lam 50Chua Truc Lam 51Chua Truc Lam 52Chua Truc Lam 53Chua Truc Lam 54Chua Truc Lam 55Chua Truc Lam 56Chua Truc Lam 57Chua Truc Lam 58Chua Truc Lam 59Chua Truc Lam 60Chua Truc Lam 61Chua Truc Lam 62Chua Truc Lam 63Chua Truc Lam 64Chua Truc Lam 65Chua Truc Lam 66Chua Truc Lam 67Chua Truc Lam 68Chua Truc Lam 69Chua Truc Lam 70Chua Truc Lam 71Chua Truc Lam 72Chua Truc Lam 73Chua Truc Lam 77Chua Truc Lam 78Chua Truc Lam 80Chua Truc Lam 81Chua Truc Lam 82Chua Truc Lam 83Chua Truc Lam 84Chua Truc Lam 85Chua Truc Lam 86


Thuyết giảng tại Chùa Trúc Lâm Texas

Ngày 18-22/4/2018
Trụ trì: Thầy Thích Thiện Phẩm
Thuyết Pháp do Chư Tăng Ni
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ hướng dẫn
Hình cảnh chùa Trúc Lâm:Thuyết giảng tại Chùa Trúc Lâm Texas
Ngày 18-22/4/2018
Trụ trì: Thầy Thích Thiện Phẩm
Thuyết Pháp do Chư Tăng Ni Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ hướng dẫn

Hình ảnh Sinh Hoạt Ngày 22/4/2018

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn