Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Outstanding Photography

01/03/201816:46(Xem: 3854)
Outstanding Photography
Outstanding Photography

315403d78fb1aa6c3f2b7aa94a5_prev

33815ba1bd69eb12efe13fc6a78_prev

570ff02956623b212780d7728f9_prev

cf14e0b4a561fbbda1dd55f6ca3

326c2c68dd2cb0cc97e16c07285

b7edf6eb57b0835f311f564e510_prev

d1dd65f176d19b83e008b1ba919_prev

fde97e71496aeb2cac867833b9e

2f66d1f922ed6d4772cb1d4c7a4

1611704daa3ed2b149a0fae8e30


0c4626487996365195037114ef7_prev

2eb025b398d60b102d8da56e410_prev


98773f40854f5d1a5f5c4d131df

c26224c0e8b3cd5f2413c3a2012_prev

afdc3edb0804bac68219292deda

dcd884077203182ab5a5888ef7a_prev

8d7fe06fe312e207683d6aaff09_prev

e0fdc2830f3be349158e136c39c_prev

ad6ecec318c20c54a4a5ac38610_prev

8a7ae8148834f2fc99306b3be3a_prev

80ba62781be9f1df39b007413a3

7182d6fa241407a488c5f1762a5

e65286d4f22655fc979e39c3891


6b69cbadc0e933eeae4dcdd1a89

8e780be640ec7f7eb21d0c30b12

baa15d14524cf26ec92ef2dc523

de84dfaabbce2e8bd8113e44d24

990cb75fd3c075a8ff17bc51234

91eae6bb85b400316014b55b8d7
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567