Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hiền Như Tịnh Thất (2018)

17/04/201811:37(Xem: 207)
Hiền Như Tịnh Thất (2018)


Tăng Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2018 tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13-4-2018,
Hiền Như Tịnh Thất chúng con xin trân thành
cảm tạ tri ân HT. Thích Như Điển cùng tăng đoàn hoằng pháp Âu Châu.
Và xin cảm ơn chú Hoằng Pháp làm phim rất sáng đẹp.

Nhiếp ảnh: Thanh Lương
Hien Nhu Tinh That 2018 (1)Hien Nhu Tinh That 2018 (2)Hien Nhu Tinh That 2018 (3)Hien Nhu Tinh That 2018 (4)Hien Nhu Tinh That 2018 (5)Hien Nhu Tinh That 2018 (6)Hien Nhu Tinh That 2018 (7)Hien Nhu Tinh That 2018 (8)Hien Nhu Tinh That 2018 (9)Hien Nhu Tinh That 2018 (10)Hien Nhu Tinh That 2018 (11)Hien Nhu Tinh That 2018 (12)Hien Nhu Tinh That 2018 (13)Hien Nhu Tinh That 2018 (14)Hien Nhu Tinh That 2018 (15)Hien Nhu Tinh That 2018 (16)Hien Nhu Tinh That 2018 (17)Hien Nhu Tinh That 2018 (18)Hien Nhu Tinh That 2018 (19)Hien Nhu Tinh That 2018 (20)Hien Nhu Tinh That 2018 (21)Hien Nhu Tinh That 2018 (22)Hien Nhu Tinh That 2018 (23)Hien Nhu Tinh That 2018 (24)Hien Nhu Tinh That 2018 (25)Hien Nhu Tinh That 2018 (26)Hien Nhu Tinh That 2018 (27)Hien Nhu Tinh That 2018 (28)Hien Nhu Tinh That 2018 (29)Hien Nhu Tinh That 2018 (30)Hien Nhu Tinh That 2018 (31)Hien Nhu Tinh That 2018 (32)Hien Nhu Tinh That 2018 (33)Hien Nhu Tinh That 2018 (34)Hien Nhu Tinh That 2018 (35)Hien Nhu Tinh That 2018 (36)Hien Nhu Tinh That 2018 (37)Hien Nhu Tinh That 2018 (38)Hien Nhu Tinh That 2018 (39)Hien Nhu Tinh That 2018 (40)Hien Nhu Tinh That 2018 (41)Hien Nhu Tinh That 2018 (42)Hien Nhu Tinh That 2018 (43)Hien Nhu Tinh That 2018 (44)Hien Nhu Tinh That 2018 (45)Hien Nhu Tinh That 2018 (46)Hien Nhu Tinh That 2018 (47)Hien Nhu Tinh That 2018 (48)Hien Nhu Tinh That 2018 (49)Hien Nhu Tinh That 2018 (50)Hien Nhu Tinh That 2018 (51)Hien Nhu Tinh That 2018 (52)Hien Nhu Tinh That 2018 (53)Hien Nhu Tinh That 2018 (54)Hien Nhu Tinh That 2018 (55)Hien Nhu Tinh That 2018 (56)Hien Nhu Tinh That 2018 (57)Hien Nhu Tinh That 2018 (58)Hien Nhu Tinh That 2018 (59)Hien Nhu Tinh That 2018 (60)Hien Nhu Tinh That 2018 (61)Hien Nhu Tinh That 2018 (62)Hien Nhu Tinh That 2018 (63)Hien Nhu Tinh That 2018 (64)Hien Nhu Tinh That 2018 (65)Hien Nhu Tinh That 2018 (66)Hien Nhu Tinh That 2018 (67)Hien Nhu Tinh That 2018 (68)Hien Nhu Tinh That 2018 (69)Hien Nhu Tinh That 2018 (70)Hien Nhu Tinh That 2018 (71)Hien Nhu Tinh That 2018 (72)Hien Nhu Tinh That 2018 (73)Hien Nhu Tinh That 2018 (74)Hien Nhu Tinh That 2018 (75)Hien Nhu Tinh That 2018 (76)Hien Nhu Tinh That 2018 (77)Hien Nhu Tinh That 2018 (78)Hien Nhu Tinh That 2018 (79)Hien Nhu Tinh That 2018 (80)Hien Nhu Tinh That 2018 (81)Hien Nhu Tinh That 2018 (82)Hien Nhu Tinh That 2018 (83)Hien Nhu Tinh That 2018 (84)Hien Nhu Tinh That 2018 (85)Hien Nhu Tinh That 2018 (86)Hien Nhu Tinh That 2018 (87)Hien Nhu Tinh That 2018 (88)Hien Nhu Tinh That 2018 (89)Hien Nhu Tinh That 2018 (90)Hien Nhu Tinh That 2018 (91)Hien Nhu Tinh That 2018 (92)Hien Nhu Tinh That 2018 (93)Hien Nhu Tinh That 2018 (94)Hien Nhu Tinh That 2018 (95)Hien Nhu Tinh That 2018 (96)Hien Nhu Tinh That 2018 (97)Hien Nhu Tinh That 2018 (98)Hien Nhu Tinh That 2018 (99)Hien Nhu Tinh That 2018 (100)Hien Nhu Tinh That 2018 (101)Hien Nhu Tinh That 2018 (102)Hien Nhu Tinh That 2018 (103)Hien Nhu Tinh That 2018 (104)Hien Nhu Tinh That 2018 (105)Hien Nhu Tinh That 2018 (106)Hien Nhu Tinh That 2018 (107)Hien Nhu Tinh That 2018 (108)Hien Nhu Tinh That 2018 (109)Hien Nhu Tinh That 2018 (110)Hien Nhu Tinh That 2018 (111)Hien Nhu Tinh That 2018 (112)Hien Nhu Tinh That 2018 (113)Hien Nhu Tinh That 2018 (114)Hien Nhu Tinh That 2018 (115)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn