Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Chùa Hương Sen

14/04/201820:08(Xem: 5272)
Chùa Hương Sen

BUỔI LỄ CẦU NGUYỆN

 XÂY CHÁNH ĐIỆN VÀ THÍNH PHÁP

Ngày 12/04/2018 tại Chùa Hương Sen
Trụ trìNi sư Thích Nữ Giới Hương

6 giờ sáng: Trì Lăng Nghiêm

7 giờ 00: Điểm Tâm

8 giờ 30: Giới thiệu thành phần tham dự

-Ni Sư trụ trì sẽ đọc diễn Văn Khai mạc

Hòa thượng HT. Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc ban Đạo từ

9 giờ 00: Lễ Chính thức tụng Kinh Cầu Nguyện Xây Chánh Điện, Chụp hình lưu niệm trước chùa

10 giờ 00: Thuyết Pháp

12 giờ 00: Cúng dường trai tăng, dùng cơm trưa


Chua Huong Sen (55)Chua Huong Sen (2)Chua Huong Sen (3)Chua Huong Sen (4)Chua Huong Sen (5)Chua Huong Sen (6)Chua Huong Sen (7)Chua Huong Sen (8)Chua Huong Sen (9)Chua Huong Sen (10)Chua Huong Sen (11)Chua Huong Sen (12)Chua Huong Sen (13)Chua Huong Sen (14)Chua Huong Sen (15)Chua Huong Sen (16)Chua Huong Sen (17)Chua Huong Sen (18)Chua Huong Sen (19)Chua Huong Sen (20)Chua Huong Sen (21)Chua Huong Sen (22)Chua Huong Sen (23)Chua Huong Sen (24)Chua Huong Sen (25)Chua Huong Sen (26)Chua Huong Sen (27)Chua Huong Sen (28)Chua Huong Sen (29)Chua Huong Sen (30)Chua Huong Sen (31)Chua Huong Sen (32)Chua Huong Sen (33)Chua Huong Sen (34)Chua Huong Sen (35)Chua Huong Sen (36)Chua Huong Sen (37)Chua Huong Sen (38)Chua Huong Sen (39)Chua Huong Sen (40)Chua Huong Sen (41)Chua Huong Sen (42)Chua Huong Sen (43)Chua Huong Sen (44)Chua Huong Sen (45)Chua Huong Sen (46)Chua Huong Sen (47)Chua Huong Sen (48)Chua Huong Sen (49)Chua Huong Sen (50)Chua Huong Sen (51)Chua Huong Sen (52)Chua Huong Sen (53)Chua Huong Sen (55)Chua Huong Sen (56)Chua Huong Sen (57)Chua Huong Sen (58)Chua Huong Sen (59)Chua Huong Sen (60)Chua Huong Sen (61)Chua Huong Sen (62)Chua Huong Sen (63)Chua Huong Sen (64)Chua Huong Sen (65)Chua Huong Sen (66)Chua Huong Sen (67)Chua Huong Sen (68)Chua Huong Sen (69)Chua Huong Sen (70)Chua Huong Sen (71)Chua Huong Sen (72)Chua Huong Sen (73)Chua Huong Sen (74)Chua Huong Sen (75)Chua Huong Sen (76)Chua Huong Sen (77)Chua Huong Sen (78)Chua Huong Sen (79)Chua Huong Sen (80)Chua Huong Sen (81)Chua Huong Sen (82)Chua Huong Sen (83)Chua Huong Sen (84)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,146,940