Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chùa Hương Sen

14/04/201820:08(Xem: 3598)
Chùa Hương Sen

BUỔI LỄ CẦU NGUYỆN

 XÂY CHÁNH ĐIỆN VÀ THÍNH PHÁP

Ngày 12/04/2018 tại Chùa Hương Sen
Trụ trìNi sư Thích Nữ Giới Hương

6 giờ sáng: Trì Lăng Nghiêm

7 giờ 00: Điểm Tâm

8 giờ 30: Giới thiệu thành phần tham dự

-Ni Sư trụ trì sẽ đọc diễn Văn Khai mạc

Hòa thượng HT. Thích Như Điển, Phương trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc ban Đạo từ

9 giờ 00: Lễ Chính thức tụng Kinh Cầu Nguyện Xây Chánh Điện, Chụp hình lưu niệm trước chùa

10 giờ 00: Thuyết Pháp

12 giờ 00: Cúng dường trai tăng, dùng cơm trưa


Chua Huong Sen (55)Chua Huong Sen (2)Chua Huong Sen (3)Chua Huong Sen (4)Chua Huong Sen (5)Chua Huong Sen (6)Chua Huong Sen (7)Chua Huong Sen (8)Chua Huong Sen (9)Chua Huong Sen (10)Chua Huong Sen (11)Chua Huong Sen (12)Chua Huong Sen (13)Chua Huong Sen (14)Chua Huong Sen (15)Chua Huong Sen (16)Chua Huong Sen (17)Chua Huong Sen (18)Chua Huong Sen (19)Chua Huong Sen (20)Chua Huong Sen (21)Chua Huong Sen (22)Chua Huong Sen (23)Chua Huong Sen (24)Chua Huong Sen (25)Chua Huong Sen (26)Chua Huong Sen (27)Chua Huong Sen (28)Chua Huong Sen (29)Chua Huong Sen (30)Chua Huong Sen (31)Chua Huong Sen (32)Chua Huong Sen (33)Chua Huong Sen (34)Chua Huong Sen (35)Chua Huong Sen (36)Chua Huong Sen (37)Chua Huong Sen (38)Chua Huong Sen (39)Chua Huong Sen (40)Chua Huong Sen (41)Chua Huong Sen (42)Chua Huong Sen (43)Chua Huong Sen (44)Chua Huong Sen (45)Chua Huong Sen (46)Chua Huong Sen (47)Chua Huong Sen (48)Chua Huong Sen (49)Chua Huong Sen (50)Chua Huong Sen (51)Chua Huong Sen (52)Chua Huong Sen (53)Chua Huong Sen (55)Chua Huong Sen (56)Chua Huong Sen (57)Chua Huong Sen (58)Chua Huong Sen (59)Chua Huong Sen (60)Chua Huong Sen (61)Chua Huong Sen (62)Chua Huong Sen (63)Chua Huong Sen (64)Chua Huong Sen (65)Chua Huong Sen (66)Chua Huong Sen (67)Chua Huong Sen (68)Chua Huong Sen (69)Chua Huong Sen (70)Chua Huong Sen (71)Chua Huong Sen (72)Chua Huong Sen (73)Chua Huong Sen (74)Chua Huong Sen (75)Chua Huong Sen (76)Chua Huong Sen (77)Chua Huong Sen (78)Chua Huong Sen (79)Chua Huong Sen (80)Chua Huong Sen (81)Chua Huong Sen (82)Chua Huong Sen (83)Chua Huong Sen (84)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn