Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

phat thuyet phap

Bài Xướng:
Bốn Chúng Đồng Tu
( Kính Dâng HT Thích Thông Hải, Trưởng Ban Tổ Chức 
Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8, tại Hawaii )

Chư Tôn Giáo Phẩm tạo cơ duyên,
Bốn chúng đồng tu, gạn não phiền.
Nhiếp niệm, xoay tâm về thánh giáo,
Trì kinh, học pháp hướng chơn nguyên.
Tâm tâm lặng lẽ soi đèn tuệ,
Niệm niệm phân minh tỏ đạo huyền.
Bắc Mỹ: Tăng Ni và Phật Tử,
Hướng về tu học đạo tâm chuyên...!


California, 28-03-2018
Thích Chúc Hiền


HT Thich Thong Hai (17)


Nhất Hướng Cơ Duyên


( Kính Dâng HT Thích Thông Hải, Trưởng Ban Tổ Chức 
Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 8, tại Hawaii )


Chư Tôn Giáo Phẩm tạo cơ duyên,
Tứ chúng huân tu, đoạn não phiền.
Khắc khắc đồng quy, quy thánh giáo,
Thời thời tịnh hướng, hướng chơn nguyên.
Tâm tâm tịch tịch khai tâm tuệ,
Niệm niệm minh minh kiến đạo viên.
Bắc Mỹ hằng triêm hương Bát Nhã,
Hoa Kỳ khoá học hiển nhân thiền...!California, 28-03-2018
Thích Chúc Hiền

HT Thich Thong Hai (19)

NGUỒN CHƠN

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

 

Phật pháp đem đường lắng thiện duyên,

Công phu tinh tấn thoát ưu phiền.

Quần sinh thấm hiểu cần nương giáo,

Vạn loại soi tìm phải rõ nguyên.

Bát Nhã rạng ngời vun trí tuệ,

Từ bi rộng mở dưỡng tâm huyền.

Nguồn chơn liễu giải luôn hằng chiếu.

Một tánh giữ lòng lập nguyện chuyên.

 

Ngày 29/3/2018

PT Minh Đạo

HT Thich Thong Hai (18)

Bài Họa:

Khai Nguồn Tuệ

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

Cùng nhau hội tụ ấy là duyên
Lý giải chơn kinh bớt não phiền
Tứ chúng đồng thinh nguyền y giáo
Mật niệm tu trì hướng chân nguyên
Bát Nhã tinh thông khai nguồn tuệ
Vạn pháp xưa nay vốn hão huyền
Có chăng hai chữ “sanh” và “tử”
Phải cần suy ngẫm thật tinh chuyên...


Melbourne 29/3/2018
Thanh Phi

HT Thich Thong Hai (15)

Bài Họa:

Đón Bước Chân Truyền

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)


Phật tử Hoa Kỳ hướng túc duyên,

Cùng tu chuyển hóa cảnh ưu phiền.

Con đường phát triển nền Phật giáo,

Hải ngoại chở che cội chân nguyên.

Nguyện thắp đèn Từ soi đuốc Tuệ,

Đi theo chánh Pháp bậc Thánh hiền.

Hạnh phúc biết bao hàng hậu học,

Hoa Sen nở đón bước chân truyền...!


Germany, 29-03-2018

Cư Sĩ Đan Hà
HT Thich Thong Hai (12)


BỐN CHÚNG ĐỒNG TU

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)


Trên đời hết thảy bởi nhân duyên
Tham đắm buông lung sẽ lụy phiền
Tu học cuối năm năng dự hội (1)
An Cư tháng bảy hãy quy nguyên (2)
Phản quang tự kỷ đèn soi sáng
Hướng ngoại vọng cầu chuyện hảo huyền
Nam Úc Pháp Hoa hai trách nhiệm
An Cư Tu Học hỷ hoan chuyên…!

Adelaide, 29-03-2018
Thích Viên Thành

GHI CHÚ:
(1)     Khóa Tu Học kỳ thứ 18 của Gíao Hội PGVNTNHN Tại UĐL-TTL do Chùa Pháp Hoa đảm trách, sẽ tổ chức tại Woodhouse Activity Centre Piccadilly South Australia 5151. (từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018), kính thông báo và kêu gọi toàn thể cùng về tham dự và sẻ chia niềm hạnh phúc.
(2)     Khóa An Cư lần thứ 19 của Giáo Hội PGVNTNHN Tại UĐL-TTL cũng được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa từ ngày 09/07 đến ngày 19/07/2018. Trong dịp nầy Giáo Hội cũng sẽ tổ chức Lễ Đại Tường cho Cố TLHT Thích Như Huệ, Nguyên Hội Chủ và Chứng Minh Đạo Sư GHPGVNTNHN Tại UĐL-TTL, kính thông báo và kính Thỉnh, mời Chư Tôn Đức và Phật Tử cùng câu hội.

HT Thich Thong Hai (13)

 BỐN CHÚNG ĐỒNG TU
   
Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

Kính dâng HT Thích Thông Hải , để nhớ về những kỷ niệm
cùng sống tu tại chùa Việt Nam , t/p Los Angeles .


Hawaii cảnh đẹp sóng lặng yên ,
Tôn Đức Tăng Ni mở cổng thiền .
Đại chúng quy về tâm nhiếp niệm ,
Dứt trừ phiền não kết Phật duyên .
Đèn tâm soi rọi đường trí tuệ ,
Vô biệt phân tâm đạo thánh hiền .
Tăng Ni Phật Tử cùng tứ chúng ,
Hướng về nguồn cội rõ Tánh Nguyên .

       Dallas , 29-3-2018
              Tánh Thiện

HT Thich Thong Hai (12)TỨ CHÚNG ĐỒNG TU

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

Khoá Tu Học Bắc Mỹ hữu duyên ( tới Khoá 8 )
Bốn chúng đồng tu thoả ước nguyền
Chư Tăng Giáo Phẩm hằng thiết lập
Trì Kinh giảng Pháp hướng Chơn Nguyên
Tâm thời định tỉnh khơi đèn Tuệ
Chánh niệm nhiếp thu lẽ Đạo huyền
Đạo Tràng đây đó hằng phát triển
Pháp Phật hoằng truyền thật chánh chuyên!

Houston, Tx 29-3-2018

Quảng An


HT Thich Thong Hai (11)

KHÓA TU PHẬT PHÁP

 

Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

Hồi chuông Bát Nhã hội lương duyên

Cách núi ngăn sông chẳng ngại phiền

Pháp nhũ tươm dòng soi tứ chúng

Kim ngôn vọng tiếng khắp tam nguyên (*)

Thiền hành sớm tối, thông quang chiếu

Thúc liễm khuya hôm,  phá ám huyền

Trú Pháp Vương Gia đồng quý kính

An hòa  tấn bước học cần chuyên.

 Nha Trang 29-3-2018

Tâm Không Vĩnh Hữu

 

(*) Nhà tu đạo cho trời, đất, nước là “tam nguyên”  tức là ba cái có trước vậy.


HT Thich Thong Hai (9)
 
 
BỐN CHÚNG ĐỒNG TU

 Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

 
Chư Tôn Bắc Mỹ thật  tinh chuyên 
Tổ chức khóa tu tạo phước duyên
 Tĩnh lặng quy tâm về chánh giác 
Tu trì, tụng niệm rõ chân nguyên 
Dừng niệm lăng xăng đèn tuệ sáng 
Biết vọng liền buông tỏ đạo huyền
 Tứ chúng đồng tu  vùng Bắc Mỹ
 Cổ kim bừng sáng đạo chân truyền 
 
 Chùa Hải Đức, Florida 29-3-2018
CHÂU NGỌC

HT Thich Thong Hai (6)


Cùng Nhau Tu Học

 Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

 
Hằng năm tứ chúng có nhân duyên
Hoằng pháp Chư Tôn chẳng ngại phiền.
Phật tử tu hành dần chuyển hoá
Quý Thầy giảng dạy rõ căn nguyên.
Ăn chay giữ giới tâm thanh tịnh
Niệm Phật trì kinh đạo nhiệm huyền.
Ai cũng chuyên cần khai trí tuệ
Đạo mầu hiểu thấu phải trì chuyên.

Florida 30-3-2018
PT Tâm Minh

HT Thich Thong Hai (2)THANH THẢN ĐẠO TRÀNG

“Kính họa 4 vần”

Bình thường đối cảnh biết tùy duyên

Đạm bạc thong dong giảm lụy phiền

Đã tránh lục trần trong hoại tử

Thì lìa tam độc tự sơ nguyên

Gìn thân vô ngã tâm vi diệu

Dưỡng tánh vị tha đạo nhiệm huyền

Tự tại đến,đi…lòng bất nhiễm

Đạo tràng hằng trụ giữa thiên nhiên

Quảng Trị 30-3-2018

Như Thị


 HT Thich Thong Hai (1)

Bốn Chúng Đồng Tu

 Kính họa vận bài thơ: “Bốn Chúng Đồng Tu” của thầy Chúc Hiền

(Kính dâng khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 8, tại Hawaii)

Tu phải hành là điều đầu tiên
Diệt ngã, tham sân si, muộn phiền
Ngũ giới, lục căn tự răn luyện
Hiểu đạo, đừng cột lại oan khiên

Bốn Chúng Đồng Tu gặp phước duyên
Đi tìm chân lý, lẽ diệu huyền
Dự Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ
Thầy Giáo Thọ tận lòng tay chuyên

Paris 30/03/2018
Cư sĩ Thoại Hoa
ht thong hai

Cùng Nhau Tu Học
( Bài hoạ)

Phước báo bao đời gặp thắng duyên,
Cùng nhau tu học, đoạn ưu phiền.
Công phu sớm tối nương chơn giáo,
Bái sám đêm ngày nối thiện nguyên.
Học pháp, trì kinh, gieo giống tuệ,
Tham thiền, nhập định, mở cơ huyền.
Nguồn tâm toả chiếu vơi sanh tử,
Bốn chúng tinh cần, nghiệp đạo chuyên...!

California, 01-04-2018

Thích Chúc Hiền
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567