Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ Minh Hải Pháp Bảo 2017 tại Tu Viện Từ Ân, Úc Châu

08/01/201818:12(Xem: 2178)
Hình ảnh Lễ Giỗ Tổ Minh Hải Pháp Bảo 2017 tại Tu Viện Từ Ân, Úc Châu
Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (61)
Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (11)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (3)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (5)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (7)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (10)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (13)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (14)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (15)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (17)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (18)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (19)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (20)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (21)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (22)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (23)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (24)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (25)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (26)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (27)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (28)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (29)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (30)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (31)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (32)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (33)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (34)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (35)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (36)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (37)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (38)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (39)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (40)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (41)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (42)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (43)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (44)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (45)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (46)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (47)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (48)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (49)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (50)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (51)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (52)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (53)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (54)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (55)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (56)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (57)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (58)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (59)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (60)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (61)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (62)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (63)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (64)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (65)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (66)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (67)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (68)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (69)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (70)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (71)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (72)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (73)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (74)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (75)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (76)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (77)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (78)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (79)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (80)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (81)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (82)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (83)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (84)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (85)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (86)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (87)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (88)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (89)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (90)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (91)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (92)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (93)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (94)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (95)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (96)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (97)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (98)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (99)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (100)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (101)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (102)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (103)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (104)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (105)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (106)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (107)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (108)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (109)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (110)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (111)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (112)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (113)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (114)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (115)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (116)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (117)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (118)Ky To Lam Te Chuc Thanh_TV Tu An 2017 (119)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn