Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cơm Chay Gây Quỹ giúp Miền Trung VN tổ chức tại Sydney

17/12/201711:04(Xem: 6265)
Cơm Chay Gây Quỹ giúp Miền Trung VN tổ chức tại Sydney
poster van nghe gay quy-sydney-ucchauDanh sách các Tự Viện tại Sydney ủng hộ Cơm Chay Gây Quỹ
Giúp Đồng Bào bị nạn thiên tại Bão Lụt Miền Trung VN
(tại Canley Vale Town Hall, Sunday 17/12/2017)

 

-         Chùa Pháp Bảo                 $ 5130.

-         Thiện Viện Minh Quang  $ 5000.

-         Chùa Hưng Long              $ 4000.

-         Chùa A Di Đà                  $ 3000.

-         Chùa Liên Hoa                 $ 2600.

-         Chùa Minh Giác               $ 600.

-         TX Thanh Lương              $ 500.

-         TX M Đăng Quang           $ 495.

(Sẽ cập nhật danh sách quý Phật tử đồng hương sau)

 


Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (1)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (2)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (3)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (4)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (5)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (6)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (7)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (8)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (9)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (10)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (11)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (12)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (13)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (14)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (15)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (16)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (17)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (18)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (19)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (20)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (21)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (22)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (23)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (24)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (25)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (26)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (27)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (28)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (29)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (30)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (31)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (32)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (33)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (34)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (35)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (36)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (37)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (38)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (39)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (41)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (42)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (43)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (44)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (45)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (46)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (47)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (48)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (49)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (50)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (51)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (52)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (53)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (54)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (55)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (56)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (57)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (58)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (59)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (60)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (61)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (62)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (63)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (64)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (65)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (66)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (67)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (68)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (69)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (70)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (71)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (72)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (73)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (74)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (75)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (76)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (77)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (78)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (79)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (80)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (81)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (82)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (83)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (84)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (85)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (86)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (87)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (88)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (89)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (90)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (91)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (92)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (93)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (94)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (95)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (96)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (97)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (98)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (99)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (100)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (101)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (102)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (103)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (104)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (105)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (106)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (107)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (108)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (109)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (110)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (111)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (112)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (113)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (114)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (115)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (116)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (117)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (118)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (119)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (120)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (121)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (122)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (123)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (124)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (125)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (126)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (127)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (128)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (129)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (130)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (131)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (132)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (133)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (134)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (135)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (136)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (137)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (138)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (139)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (140)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (141)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (142)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (143)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (144)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (145)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (146)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (147)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (148)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (149)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (150)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (151)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (152)
***


***

Tin liên quan:

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Úc Châu

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Hoa Kỳ

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Âu Châu

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Canada

Hệ Phái Khất Sĩ ủy lạo nạn nhân bão Damrey tại 4 tỉnh Miền Trung 

Việt Kiều Úc ủy lạo tại Ninh Hòa, Nha TrangGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn