Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cơm Chay Gây Quỹ giúp Miền Trung VN tổ chức tại Sydney

17/12/201711:04(Xem: 8261)
Cơm Chay Gây Quỹ giúp Miền Trung VN tổ chức tại Sydney
poster van nghe gay quy-sydney-ucchauDanh sách các Tự Viện tại Sydney ủng hộ Cơm Chay Gây Quỹ
Giúp Đồng Bào bị nạn thiên tại Bão Lụt Miền Trung VN
(tại Canley Vale Town Hall, Sunday 17/12/2017)

 

-         Chùa Pháp Bảo                 $ 5130.

-         Thiện Viện Minh Quang  $ 5000.

-         Chùa Hưng Long              $ 4000.

-         Chùa A Di Đà                  $ 3000.

-         Chùa Liên Hoa                 $ 2600.

-         Chùa Minh Giác               $ 600.

-         TX Thanh Lương              $ 500.

-         TX M Đăng Quang           $ 495.

(Sẽ cập nhật danh sách quý Phật tử đồng hương sau)

 


Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (1)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (2)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (3)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (4)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (5)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (6)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (7)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (8)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (9)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (10)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (11)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (12)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (13)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (14)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (15)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (16)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (17)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (18)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (19)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (20)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (21)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (22)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (23)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (24)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (25)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (26)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (27)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (28)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (29)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (30)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (31)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (32)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (33)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (34)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (35)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (36)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (37)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (38)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (39)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (41)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (42)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (43)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (44)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (45)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (46)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (47)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (48)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (49)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (50)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (51)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (52)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (53)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (54)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (55)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (56)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (57)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (58)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (59)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (60)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (61)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (62)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (63)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (64)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (65)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (66)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (67)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (68)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (69)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (70)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (71)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (72)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (73)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (74)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (75)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (76)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (77)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (78)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (79)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (80)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (81)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (82)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (83)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (84)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (85)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (86)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (87)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (88)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (89)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (90)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (91)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (92)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (93)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (94)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (95)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (96)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (97)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (98)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (99)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (100)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (101)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (102)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (103)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (104)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (105)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (106)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (107)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (108)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (109)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (110)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (111)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (112)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (113)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (114)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (115)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (116)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (117)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (118)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (119)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (120)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (121)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (122)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (123)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (124)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (125)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (126)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (127)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (128)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (129)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (130)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (131)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (132)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (133)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (134)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (135)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (136)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (137)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (138)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (139)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (140)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (141)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (142)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (143)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (144)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (145)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (146)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (147)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (148)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (149)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (150)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (151)Tiec Chay_Gay quy_Sydney_2017 (152)
***


***

Tin liên quan:

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Úc Châu

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Hoa Kỳ

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Âu Châu

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Canada

Hệ Phái Khất Sĩ ủy lạo nạn nhân bão Damrey tại 4 tỉnh Miền Trung 

Việt Kiều Úc ủy lạo tại Ninh Hòa, Nha TrangGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,376,878