Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
TIỆC CHAY VĂN NGHỆ GÂY QUỸ ỦNG HỘ
ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI BÃO LỤT MIỀN TRUNG VN
 
Nghe âm thanh phần 01
Nghe âm thanh phần 01MC Quảng Tịnh & Nguyên Nhật Thơ chào đón Quý Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử 

Giới Thiệu Chư Tôn Đức tham dự
Lời Tri Ân và Tán Thán Quý Phật Tử đã phụ giúp công quả cho Buổi Cơm Chay Tình Thương
Quý Chư Tôn Đức đồng lên lễ đài góp lời cầu nguyện để Khai Mạc Buổi Cơm Chay Tình Thương
Lời Đạo Từ của HT Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn và TT TVT Thích Tâm Phương
Hình ảnh và Tường Thuật Trực Tiếp Cứu Trợ Đợt 1 ở VN (TT Thích Nguyên Tạng)
Ban Quảng Đức Đạo Ca: Còn gặp Nhau (CD/USB)
Ca sĩ Đoàn Sơn: Thương Về Miền Trung
Ca sĩ Thái Thanh: Mùa xuân đầu tiên
Ca sĩ Thủy Tiên: Áo Mới Cà Mau
Bảo Phúc: Triệu Con Tim
Tracey Diệu Hoàng: Múa Ấn Độ "Gopal Krishna" (CD/USB)
Bảo Châu: Quê Hương Mình (Nhạc sĩ: Hoài An)
Đình Nguyên: Lối về xóm nhỏ
Liên Khúc Rumba: Đám cưới đầu xuân & Hoa Trinh Nữ
Đấu Giá… (Anh Nguyên Dũng Phụ Trách)
Ca Sĩ Đoàn Sơn: Bạn Tôi
Ca sĩ Thái Thanh: Gác Nhỏ Đêm Xuân
Ca sĩ Thủy Tiên: Duyên Phận

Xổ Số… (Anh Nguyên Dũng Phụ Trách)
Bảo Phúc: Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ
Tracey Diệu Hoàng: Dhoom Dhoom (CD/USB)
Song Ca: Chiều Sân Ga - Thiên Phạm và Nguyên Nhật Tín (CD/USB)
Lời Cảm Tạ của Ban Tổ Chức

Bài Hát Dự Phòng:
Ca sĩ Đoàn Sơn: Bản Tình Ca cho em
Câu Hò bên bờ Hiền Lương
Mẹ tôi
Ca sĩ Thủy Tiên: Hãy sống cho tuổi trẻ
Cát Bụi Cuộc Đời
Bảo Phúc: Biển ĐôngTiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (1)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (2)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (3)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (5)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (9)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (13)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (14)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (15)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (31)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (33)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (34)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (41)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (42)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (43)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (54)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (55)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (57)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (59)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (63)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (67)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (71)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (72)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (73)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (74)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (75)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (76)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (77)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (78)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (79)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (80)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (81)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (82)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (83)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (86)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (87)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (89)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (90)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (91)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (92)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (93)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (94)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (99)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (100)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (101)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (102)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (103)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (104)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (105)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (106)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (107)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (108)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (109)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (110)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (111)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (112)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (113)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (114)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (115)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (116)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (117)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (118)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (119)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (120)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (121)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (122)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (123)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (124)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (125)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (126)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (127)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (128)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (129)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (131)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (132)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (133)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (134)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (135)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (136)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (137)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (138)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (139)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (140)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (141)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (142)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (143)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (144)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (145)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (146)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (147)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (148)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (150)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (152)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (153)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (155)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (156)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (158)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (159)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (160)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (161)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (162)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (163)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (164)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (165)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (166)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (167)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (168)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (169)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (171)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (172)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (173)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (174)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (175)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (176)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (177)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (178)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (179)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (180)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (181)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (182)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (183)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (184)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (185)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (186)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (188)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (189)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (190)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (191)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (192)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (193)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (194)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (195)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (196)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (197)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (198)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (199)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (200)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (201)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (202)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (203)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (204)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (205)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (206)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (207)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (208)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (209)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (210)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (211)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (212)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (213)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (214)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (215)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (216)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (217)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (218)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (219)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (220)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (221)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (222)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (223)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (224)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (225)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (226)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (227)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (228)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (229)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (230)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (231)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (232)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (233)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (234)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (237)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (238)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (239)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (240)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (241)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (242)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (243)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (244)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (245)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (246)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (247)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (248)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (249)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (250)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (251)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (252)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (253)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (254)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (255)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (256)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (257)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (258)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (259)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (260)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (261)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (262)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (263)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (264)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (265)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (266)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (269)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (270)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (271)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (272)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (273)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (274)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (275)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (276)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (277)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (278)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (279)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (280)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (281)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (282)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (283)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (284)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (285)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (286)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (287)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (288)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (289)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (290)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (291)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (292)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (293)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (294)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (295)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (296)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (297)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (298)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (299)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (300)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (301)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (302)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (303)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (304)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (305)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (306)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (307)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (308)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (309)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (310)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (312)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (313)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (314)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (315)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (316)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (317)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (318)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (319)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (320)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (321)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (322)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (323)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (324)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (325)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (326)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (329)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (330)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (331)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (332)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (333)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (334)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (335)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (336)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (337)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (338)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (339)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (340)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (341)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (342)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (343)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (344)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (345)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (346)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (347)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (348)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (349)Tiec chay gay quy-ung ho mien trung 2017 (350)
Poster-Van Nghe Gay Quy giup dong bao mien trung VN-2


Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức
đóng góp ủy lạo đồng bào bị nạn bão lụt
Miền Trung tháng 10-2017 

 

 1. TV Từ Ân (ĐĐ Hạnh Phẩm): $2000
 2. TV Kim Cang (TT Nhuận Chơn): $2000
 3. Cụ Tâm Thái: $100
 4. Gia đình Tâm Nhân: $100
 5. Gia Đình Xuân Phan: $300
 6. HL Diệu Âm: $100
 7. Gia Đình Diệu Lan: $100
 8. James Findlay: $100
 9. Hoàng Lan, Jordan, Ryan, Ananda: $500
 10. Kim Ngọc: $100
 11. Hồng Hạnh: $100
 12. Nguyên Đà: $100
 13. Hoa Nhân: $100
 14. Huệ Chánh Tâm Hương: $100
 15. Tina, Joanne, Kevin: $100
 16. Gia đình Loan-Tỷ: $500
 17. Gia đình Thanh Phi: $300
 18. Gia đình Vân-Vinh: $500
 19. Tâm Quang-Diệu Hiền: $100
 20. Cô Thiện An: $100
 21. Ban Quảng Đức Đạo Ca: $700
 22. Gia Đình Nguyễn Thị Uyển (USA): $400
 23. Gia Đình Lý Loan (USA): $400
 24. Gia Đình Ca Sĩ Thái Thanh: $200
 25. Gia Đình Quảng Giác: $100
 26. Nguyên Nhật Mỹ: $ 50
 27. Chị Chi: $50
 28. Gia Đình Bằng - Ngân: $100 
 29. Lisa Bramley: $20

 30. gia Đình Đức Nghiêm: $ 500

 31. Gia Đình Mai Thành Lập: $100

 32. Vô danh: $ 50

 33. Ngô Anh trung: $60 

 34. Gia Đình Loan-Tỷ: 50 triệu đồng VN

  Danh sách cứu trợ bão lụt ngày 15/12/2017 tại nhà hàng Happy Reception
      Chùa Bảo Minh: $2000
      Phật tử chùa Kim Cang: $1100
     Thiền Tự Pháp Loa ( TT Thích Thông Giác và Phật tử ): $1170
     Chùa Giác Nhiên Tân Tây Lan: $500
     Phật tử chùa Bảo Vương: $920
     Chùa Bồ Đề: $300
     Gia đình Hùng Hiền chùa Diệu Âm: $305
     Phật tử Tu Viện Quảng Đức ( Quỹ Tương Trợ ): 1000
     Ngô Tùng Bảo: $200  ( cheque )
     Andy Trần, Vivian Trần, Daniel Nguyễn, Christina Hà: $200
     Gia đình Hà Chấn Hùng: $200
     Gia đình Võ Thanh Phong: $300
     Charlie Le: $100
     Khánh Vân PD Diệu Đài: $50
     Nguyên Thảo: $50
     Thị Trường: $100
     Tâm Hoàng: $20
     Trịnh Mỹ Liên PD Diệu Thiện: $50
     Tăng Hồng Hường: $50
     HL Catherine Mỹ Ngọc Phạm PD Thiện Tịnh: $50
     Chúc Ngân, Quảng Diệu Hỹ, Quảng Đại Lực: $100
     Nguyên Trâm: $100
     HL Ngọc Quân PD Nguyên Quảng Ân: $200
     Ẩn danh: $220
     HL Lê Thị Huấn PD Diệu Bảo: $50
     Trịnh Thị Hoàng Anh: $50
     Nguyễn Thu Uyên: $100
     Lưu Thị Bạch Nhị: $50
     Nguyên Thiện Hạnh, Nguyên Thiện Bảo: $100
     Sere Leng Ngov: $100
     Trinh PD Huệ Tịnh: $200
     Diệu Trí và Mẹ: $120
     Quý: $50
     Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
     Thị Trường: $100
     Nguyên Như: $50
     Quảng Hạnh:$50
     Chị Ken: $50
     Chơn Trì: $100
     Kim Lộc: $100
     Viên Nguyên: $50
     Huệ Định: $50
     Bé Lan, John: $40
     Tuấn Anh: $50
     Nhân Tâm: $20
     Gia đình Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $1000
     Liam: $50
     Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $500
     Anh chị Tắc Huệ: $100
     Hồng uốn tóc: $100
     Hà Chánh: $50
     Mười Khang: $50
     Anh Tiểm: $100
     Anh chị Phẩm và Huệ: $1000
     Chú Hùng chùa Bồ Đề: $50
     Cụ Diệu Ngộ: $100
     Quảng Xuân: $50
     Thiện Phước, Diệu Kim: $2000
     Thủy Lê: $50
     Nguyễn Hạnh: $50
     Thanh Lương: $50
     Hội Tương Tế Melbourne: $300
     Chân Mỹ Lương: $50
     Thiện Duyên: $100
     Elizabeth Khưu: $100
     Du Tú Cúc: $100
     Ẩn danh: $200
     Tamy Sweet: $200
     Bảo Kim Mai: $200
     Gia đình Diệp Linh ( T&V): $800
    Lâm Long Thái: $100
    Shop thực phẩm chay Liên Hoa Tâm: $500
    Chị Tâm PD Liên Sen: 50
    Hằng Phạm: $200
    Minh Trí, Huệ Hoà: $500
    Lê Minh Tăng: $50
    Minh Mẫn, Diệu Nhàn: $100
    Bé Nguyễn Bá Tuệ: $100
    Ẩn danh: $50
    Daniel Trần, Brendon Phạm: $90
    Trương Mộng Thu: $100
    Tô Tuyết Xuân: $100
    Chị Hải: $50
    Bạch Lê: $50
    Hoà Đức: $50
    Henry Lâm: $50
    Gia đình Mai Thiện Bảo: $100
    Đồng Dung: $50
    Ẩn danh: $50
    Nên Chi: $50
    Nguyễn Thị Yến: $20
    Chị Diệu Ngộ: $100
    Hương Châu: $50
    Chị Phấn: $20
    Nguyễn Thị Mỹ: $50
    Nhật Hạnh chùa Bồ Đề: $50
    Nhã An: $100
    Thu Nguyệt: $50
    Bí xanh, Bí đỏ: $50
    Tâm An, Quảng Minh Thạnh: $500
    Nguyên Thiện Phúc: $50
    Em Dương: $28
    Hồng Ngọc Chi: $50

***

Tin liên quan:

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Úc Châu

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Hoa Kỳ

- Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Âu Châu

Thông Tư Cứu Trợ Đồng Bào bị Bão Damrey, VN của Giáo Hội Canada

Hệ Phái Khất Sĩ ủy lạo nạn nhân bão Damrey tại 4 tỉnh Miền Trung 

Việt Kiều Úc ủy lạo tại Ninh Hòa, Nha Trang
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567