Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thơ Ngắn, Tình Dài (thơ)

23/11/201719:35(Xem: 5056)
Thơ Ngắn, Tình Dài (thơ)
  THƠ NGẮN , TÌNH DÀI
Kính hoạ Tuyển Tập : Thơ Ngắn , Tình Dài của TKN Huệ Trân .
Tuyển Tập Thơ được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra Anh Ngữ .
lotus66

                   

Tánh Thiện

 

CHO

Tôi học dứt âu lo

Sống cuộc đời nguyện cho

An vui là cửa ngỏ

Đẹp bước đường thơm tho

.

Poems by Tanh Thien

Translated by Nguyen Giac

 

GIVING

I learn to quit anxiety

live a life of generosity

open the door of joyful peace

and step on the path of fragrant beauty.

 

.

                  NHẬN

Người nào chẳng bo bo

Luôn nghĩ về chia sẻ

Cuộc đời không buồn tẻ

Cảm nhận niềm chở che

.

RECEIVING

Those who have not a stingy thought

and always think of how to give

live far away from sorrow

and feel protected constantly.

.

 

                    ƠN

Ơn phước là thư thả

Sống đời thật ung dung

Nhờ Thầy khai mở trí

Tâm nguyện sáng vô cùng

.

GRATITUDE

Blessed are those who know

how to live a life of ease.

Gratefully the Master showed me

the shining mindful path to go.

 

 

                   HƠN

Cứ xem ta thua người

Chẳng có gì là bại

Ta nhìn ta trở lại

Rõ bước đường Như Lai

.

SUPERIOR

Thinking that I am at a lower rank

doesn't mean that I am overcome

I watch the mind again and again

and see clearly the path of the Thus Come One.

.

 

                   QUA

Cuộc đời rồi cũng qua

Mây trời vẫn xanh ngát

Dù lòng người có khác

Pháp Phật vẫn đậm đà

.

PASSING

Life passes by, clouds fly

and the sky is still blue.

Despite thoughts arise and vanish in mind

Buddha’s Teachings stay perfectly true.

.

 

 

 

            HẠNH PHÚC

Hạnh phúc phải tự

Mình cảm nhận thôi

Khổ đau chẳng động

Phật đã nói rồi

.

HAPPINESS

When happiness is arising

just feel and watch it fade away

Similarly, sway not with suffering

-- Those are Buddha's words.

.

             ĂN CHAY

Ăn chay là triển

Khai lòng đại bi

Sanh tử là nghiệp

Nào chẳng khác chi

.

VEGETARIAN

To become a vegetarian

means to live with compassion.

In the same karma entrance,

birth and death revolve.

.

            RÀNG BUỘC

Tự mình mình trói buộc

Đừng oán trách sao đau

Tỉnh thức là cửa ngỏ

Cõi Phật mở lối vào

.

TYING

We've tied ourselves so tight,

complaining about the painful samsara

Mindfulness is the light,

showing the way to Nirvana.

.

           ĐỤC , TRONG

Biết sống đời ly dục

Tự mình được thong dong

Đục , Trong chẳng màng tới

Cũng chẳng cần dụng công

.

BAD AND GOOD

Just stay far away from craving

live a life at ease

and care not about bad and good things

-- naturally, you are already at peace.

.

                 DỨT

Nghiệp dứt chẳng mắc

    Đến đi vô ngại

    An vui tự tại

    Là pháp vô vi

.

CEASING

Cling to nothing

the karma will cease

so be it -- either coming or going

live the unconditioned freely with joy and peace

.

.

          THỰC HÀNH

Học hỏi với người

Cho dù đến chết

Thực hành chiêm nghiệm

Là điều trên hết

.

PRACTICE

Study constantly

until your last breath,

and experience the mindfulness

-- those are your highest priorities.

.

 

 

 

 

          NGỒI XUỐNG

Lặng ngồi ! Lặng ngồi !

Quán chiếu thân tâm

Chẳng lo , chẳng nghĩ

Chẳng tới , chẳng lui

Ta chỉ ngồi yên

Nhìn nước chảy xuôi

Ta chỉ ngồi yên

Phật Tánh đây rồi

.

SITTING DOWN

Sit calmly! Sit calmly!

Watch your mind and body

Neither think nor worry

Neither come nor go

I just sit calmly

watching the stream flow

I just sit calmly

seeing the Buddha Nature come into sight

 

.

           TỔ ĐẠT MA

Chín năm nhìn vách

Yên lặng không nói

Tuyết phủ ngoài sân

Huệ Khả tay dâng

An tâm sẵn có

Càng tìm càng khó

Chỉ nhìn trở lại

Giải thoát tự do

.

BODHIDHARMA

The patriarch faced the wall

staying quiet for nine years

Outside, under a heavy snowfall,

Hue Kha presented an arm

saw that his mind was already calm

knew that the original mind was at peace always

and understood the more searching led to the more astray

Just watch the mind

and see the liberation inside.

.

                 THAM

Thực phẩm là dưỡng chất

Nuôi sống biết bao người

Đừng tham lam phí phạm

Tặng phẩm của đất trời

.

GREED

Foods are nutrition

to nurture humans

Don't be a glutton

Don't waste the nature's presents

 

.

              ĐỘC CƯ

Nhìn một nhà sư

Sống đời độc cư

Như vầng trăng sáng

Thể hiện tâm từ

.

STAYING ALONE

Living a life of seclusion

a monastic will shine

just like a moonlight

that radiates the compassion.

.

              LEO NÚI

Leo núi cần chánh tâm

Chớ chạy đuổi lăng xăng

Ngắm nhìn bao hùng vĩ

Chẳng còn thấy khó khăn

.

CLIMBING A MOUNTAIN

Don't let the mind run aimlessly

be mindful while climbing a summit

you will see more easily

thousands of impressive peaks.

.

              BẢN CHẤT

Bản chất của cuộc sống

Đừng suy nghĩ bận tâm

Mây trời vẫn trôi mãi

Đó là cả chức năng

Sao ta không dừng lại

Dứt bỏ cảnh oái ăm

Nhận diện từng hơi thở

Xem nhẹ cả khách trần

Là tự thấy hỷ lạc

Hoà điệu với trăng rằm

.

THE NATURE

Stop thinking about

the nature of life

Clouds fly in sky

just to play a role

Why don't you cease

all the quarrels,

watch every breath

diminish all the outer world

enjoy the mindful peace

and live in harmony with the full moon.

 

.

            QUAY VÀO

Thế gian là cửa sổ

Mở đóng đến từ tâm

Phóng tâm là khổ não

Hãy quay vào bên trong

.

WATCH THE INNER MIND

The world is a window

that is open or closed by your mind

Suffering is one who has running thoughts

peaceful is one who turns to the inside

 

.

           THĂNG HOA

Thăng hoa là tâm tịnh

Là ánh sáng khắp nơi

Là mây trời chuyển hoá

Vào một cõi chơi vơi

Rồi tất cả là không

Không tan cũng không biến

Không khứ cũng không lai

Tập sống đời Như Thị

Lòng mãi đẹp từng giây.

.

SOARING

Soar with a calm mind

shine with the vast light

fly with clouds in the sky

cling to nothing even the mindfulness

and see all in the emptiness

Neither fade nor deform

neither go nor come

Live a life of Suchness

and a mind of beauty in every second.

 

.

           NHẮC NHỞ

Kinh Đức Phật dạy ra

Dù xuất gia (hay) tại gia

Sống không ham lạc thú

Là ta đã về Nhà

Chẳng còn chi phải nguyện

Sống chết nhẹ người ra

.

REMINDING

Thus said the Buddha’s Teachings

to all monastics and laity

that to live without craving

means to arrive at the house of peace

where birth and death become nothing

where you have none to pledge.

.

               THƠ

Thơ như cảnh đẹp từ tâm

Sẻ chia âm điệu mượn vần mà thôi

Tình dài , thơ ngắn đẹp rồi

Cuộc đời còn mãi tình tôi với người

.

POETRY

Poems are charming scenes from the mind

borrowing words and melodies to vocalize

Unfading compassion and short poems beautify

my forever affection for humankind

.

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI

Mượn phương tiện mong viết lên vần hoạ

Gởi đến người đọc cảm nhận từ tâm

Gói gém theo âm điệu đẹp sáng vần

Mang ý tưởng Phật Đà cùng tu tiến .

.

Cuộc đời ta chẳng có gì lấp liếm

Sống thật lòng trang trải ánh đạo ca

Nếu như ai có cảm thấy phiền hà

Tôi xin lỗi tôi kính lời xin lỗi .

.

Hãy xem thơ như một làn sương khói

Tan mất dần vào vũ trụ hư vô

Rồi một khi ta ngồi ngắm sông hồ

Nhìn đối diện Tánh Phật hằng sẵn có .

 

JUST LIKE SMOKE AND FOG

These poems are words from my mind

written with hopes that readers would find

the beauty of Buddha's Teachings

and rise high with the poetic flowing.

.

With nothing to hide, I live truthfully

and put my heart into spiritual poetry

In case someone feels annoyed

I respectfully would like to say I am sorry

.

Please see poems just like a mist of smoke and fog

that fades and blends into the vast universe

Sometimes we look at the lakes and rivers

and seethe undyingBuddha Nature.

.

(Tánh Thiện, Mùa Lễ Tạ Ơn,Viết xong ngày 22-11-2017.Nhân Mùa Tạ Ơn , kính đến Chư Tôn Thiền Đức và Đại Chúng lòng biết ơn sâu kín nhất của con.)

(Poems by Tanh Thien. Nov. 22, 2017 -- in the week of Thanksgiving.  With my deepest gratitude, dedicated to all the venerable monastics and laity.)

Translated by Nguyen Giac

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/08/2022(Xem: 422)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 257)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 336)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 236)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 265)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
03/08/2022(Xem: 516)
Mùa Vu Lan tháng bảy … Nơi đây gió lộng lá vàng bay lả tả Truyền thống lễ hội sâu sắc thiêng liêng Bâng khuâng thổn thức khi nhớ “Giải đảo huyền “(1) Ý nghĩa cứu độ … trở thành sức mạnh văn hoá !
03/08/2022(Xem: 292)
Kính thưa Mẹ, trời Thu đang vẫy gọi. Trăng Vu Lan, ngày Hiếu đến bên rồi. Con chạnh nhớ Mẹ hiền ôi yêu dấu! Cô đơn về tràn ngập trái tim côi. Còn đâu nữa những ngày xưa cổ tích ? Khúc ca dao ru giấc ngủ ban đầu. Trong thai Mẹ, chiếc nôi lòng u tịch. Con ngủ vùi chín tháng chẳng lo âu.
03/08/2022(Xem: 181)
Người Mẹ chúng con thật tuyệt vời! Mẹ là Tâm Thái cuả khắp nơi Kính Lễ Vu Lan hoa Hồng thắm Dâng Mẹ luôn hiện hữu trên đời!... Học Phật con nhớ Mẹ Ma Da Sanh Thái Tử tu thành Phật Thích Ca Phước lành ba con Mẹ thế phát. ( Mẹ Tâm Thái ) Hoằng dương Cháp Pháp độ mọi nhà!
01/08/2022(Xem: 472)
Đã là người …. Học suốt đời, học nhanh để kịp thời đại Phẩm chất nhân cách, năng lực được định hình Không là bản sao của ai, rõ biết chính mình Suy nghĩ tích cực, sáng tạo, quyết định đúng!
01/08/2022(Xem: 211)
Nửa gánh giang san, nửa gánh tình, Đồ Bàn bái biệt tóc đương xanh. Lạnh hồn tháp cổ trơ vơ đứng, Vắng tiếng chuông đưa, gạch với mình.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,462,322