Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thơ Ngắn, Tình Dài (thơ)

23/11/201719:35(Xem: 3210)
Thơ Ngắn, Tình Dài (thơ)
  THƠ NGẮN , TÌNH DÀI
Kính hoạ Tuyển Tập : Thơ Ngắn , Tình Dài của TKN Huệ Trân .
Tuyển Tập Thơ được Cư Sĩ Nguyên Giác dịch ra Anh Ngữ .
lotus66

                   

Tánh Thiện

 

CHO

Tôi học dứt âu lo

Sống cuộc đời nguyện cho

An vui là cửa ngỏ

Đẹp bước đường thơm tho

.

Poems by Tanh Thien

Translated by Nguyen Giac

 

GIVING

I learn to quit anxiety

live a life of generosity

open the door of joyful peace

and step on the path of fragrant beauty.

 

.

                  NHẬN

Người nào chẳng bo bo

Luôn nghĩ về chia sẻ

Cuộc đời không buồn tẻ

Cảm nhận niềm chở che

.

RECEIVING

Those who have not a stingy thought

and always think of how to give

live far away from sorrow

and feel protected constantly.

.

 

                    ƠN

Ơn phước là thư thả

Sống đời thật ung dung

Nhờ Thầy khai mở trí

Tâm nguyện sáng vô cùng

.

GRATITUDE

Blessed are those who know

how to live a life of ease.

Gratefully the Master showed me

the shining mindful path to go.

 

 

                   HƠN

Cứ xem ta thua người

Chẳng có gì là bại

Ta nhìn ta trở lại

Rõ bước đường Như Lai

.

SUPERIOR

Thinking that I am at a lower rank

doesn't mean that I am overcome

I watch the mind again and again

and see clearly the path of the Thus Come One.

.

 

                   QUA

Cuộc đời rồi cũng qua

Mây trời vẫn xanh ngát

Dù lòng người có khác

Pháp Phật vẫn đậm đà

.

PASSING

Life passes by, clouds fly

and the sky is still blue.

Despite thoughts arise and vanish in mind

Buddha’s Teachings stay perfectly true.

.

 

 

 

            HẠNH PHÚC

Hạnh phúc phải tự

Mình cảm nhận thôi

Khổ đau chẳng động

Phật đã nói rồi

.

HAPPINESS

When happiness is arising

just feel and watch it fade away

Similarly, sway not with suffering

-- Those are Buddha's words.

.

             ĂN CHAY

Ăn chay là triển

Khai lòng đại bi

Sanh tử là nghiệp

Nào chẳng khác chi

.

VEGETARIAN

To become a vegetarian

means to live with compassion.

In the same karma entrance,

birth and death revolve.

.

            RÀNG BUỘC

Tự mình mình trói buộc

Đừng oán trách sao đau

Tỉnh thức là cửa ngỏ

Cõi Phật mở lối vào

.

TYING

We've tied ourselves so tight,

complaining about the painful samsara

Mindfulness is the light,

showing the way to Nirvana.

.

           ĐỤC , TRONG

Biết sống đời ly dục

Tự mình được thong dong

Đục , Trong chẳng màng tới

Cũng chẳng cần dụng công

.

BAD AND GOOD

Just stay far away from craving

live a life at ease

and care not about bad and good things

-- naturally, you are already at peace.

.

                 DỨT

Nghiệp dứt chẳng mắc

    Đến đi vô ngại

    An vui tự tại

    Là pháp vô vi

.

CEASING

Cling to nothing

the karma will cease

so be it -- either coming or going

live the unconditioned freely with joy and peace

.

.

          THỰC HÀNH

Học hỏi với người

Cho dù đến chết

Thực hành chiêm nghiệm

Là điều trên hết

.

PRACTICE

Study constantly

until your last breath,

and experience the mindfulness

-- those are your highest priorities.

.

 

 

 

 

          NGỒI XUỐNG

Lặng ngồi ! Lặng ngồi !

Quán chiếu thân tâm

Chẳng lo , chẳng nghĩ

Chẳng tới , chẳng lui

Ta chỉ ngồi yên

Nhìn nước chảy xuôi

Ta chỉ ngồi yên

Phật Tánh đây rồi

.

SITTING DOWN

Sit calmly! Sit calmly!

Watch your mind and body

Neither think nor worry

Neither come nor go

I just sit calmly

watching the stream flow

I just sit calmly

seeing the Buddha Nature come into sight

 

.

           TỔ ĐẠT MA

Chín năm nhìn vách

Yên lặng không nói

Tuyết phủ ngoài sân

Huệ Khả tay dâng

An tâm sẵn có

Càng tìm càng khó

Chỉ nhìn trở lại

Giải thoát tự do

.

BODHIDHARMA

The patriarch faced the wall

staying quiet for nine years

Outside, under a heavy snowfall,

Hue Kha presented an arm

saw that his mind was already calm

knew that the original mind was at peace always

and understood the more searching led to the more astray

Just watch the mind

and see the liberation inside.

.

                 THAM

Thực phẩm là dưỡng chất

Nuôi sống biết bao người

Đừng tham lam phí phạm

Tặng phẩm của đất trời

.

GREED

Foods are nutrition

to nurture humans

Don't be a glutton

Don't waste the nature's presents

 

.

              ĐỘC CƯ

Nhìn một nhà sư

Sống đời độc cư

Như vầng trăng sáng

Thể hiện tâm từ

.

STAYING ALONE

Living a life of seclusion

a monastic will shine

just like a moonlight

that radiates the compassion.

.

              LEO NÚI

Leo núi cần chánh tâm

Chớ chạy đuổi lăng xăng

Ngắm nhìn bao hùng vĩ

Chẳng còn thấy khó khăn

.

CLIMBING A MOUNTAIN

Don't let the mind run aimlessly

be mindful while climbing a summit

you will see more easily

thousands of impressive peaks.

.

              BẢN CHẤT

Bản chất của cuộc sống

Đừng suy nghĩ bận tâm

Mây trời vẫn trôi mãi

Đó là cả chức năng

Sao ta không dừng lại

Dứt bỏ cảnh oái ăm

Nhận diện từng hơi thở

Xem nhẹ cả khách trần

Là tự thấy hỷ lạc

Hoà điệu với trăng rằm

.

THE NATURE

Stop thinking about

the nature of life

Clouds fly in sky

just to play a role

Why don't you cease

all the quarrels,

watch every breath

diminish all the outer world

enjoy the mindful peace

and live in harmony with the full moon.

 

.

            QUAY VÀO

Thế gian là cửa sổ

Mở đóng đến từ tâm

Phóng tâm là khổ não

Hãy quay vào bên trong

.

WATCH THE INNER MIND

The world is a window

that is open or closed by your mind

Suffering is one who has running thoughts

peaceful is one who turns to the inside

 

.

           THĂNG HOA

Thăng hoa là tâm tịnh

Là ánh sáng khắp nơi

Là mây trời chuyển hoá

Vào một cõi chơi vơi

Rồi tất cả là không

Không tan cũng không biến

Không khứ cũng không lai

Tập sống đời Như Thị

Lòng mãi đẹp từng giây.

.

SOARING

Soar with a calm mind

shine with the vast light

fly with clouds in the sky

cling to nothing even the mindfulness

and see all in the emptiness

Neither fade nor deform

neither go nor come

Live a life of Suchness

and a mind of beauty in every second.

 

.

           NHẮC NHỞ

Kinh Đức Phật dạy ra

Dù xuất gia (hay) tại gia

Sống không ham lạc thú

Là ta đã về Nhà

Chẳng còn chi phải nguyện

Sống chết nhẹ người ra

.

REMINDING

Thus said the Buddha’s Teachings

to all monastics and laity

that to live without craving

means to arrive at the house of peace

where birth and death become nothing

where you have none to pledge.

.

               THƠ

Thơ như cảnh đẹp từ tâm

Sẻ chia âm điệu mượn vần mà thôi

Tình dài , thơ ngắn đẹp rồi

Cuộc đời còn mãi tình tôi với người

.

POETRY

Poems are charming scenes from the mind

borrowing words and melodies to vocalize

Unfading compassion and short poems beautify

my forever affection for humankind

.

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI

Mượn phương tiện mong viết lên vần hoạ

Gởi đến người đọc cảm nhận từ tâm

Gói gém theo âm điệu đẹp sáng vần

Mang ý tưởng Phật Đà cùng tu tiến .

.

Cuộc đời ta chẳng có gì lấp liếm

Sống thật lòng trang trải ánh đạo ca

Nếu như ai có cảm thấy phiền hà

Tôi xin lỗi tôi kính lời xin lỗi .

.

Hãy xem thơ như một làn sương khói

Tan mất dần vào vũ trụ hư vô

Rồi một khi ta ngồi ngắm sông hồ

Nhìn đối diện Tánh Phật hằng sẵn có .

 

JUST LIKE SMOKE AND FOG

These poems are words from my mind

written with hopes that readers would find

the beauty of Buddha's Teachings

and rise high with the poetic flowing.

.

With nothing to hide, I live truthfully

and put my heart into spiritual poetry

In case someone feels annoyed

I respectfully would like to say I am sorry

.

Please see poems just like a mist of smoke and fog

that fades and blends into the vast universe

Sometimes we look at the lakes and rivers

and seethe undyingBuddha Nature.

.

(Tánh Thiện, Mùa Lễ Tạ Ơn,Viết xong ngày 22-11-2017.Nhân Mùa Tạ Ơn , kính đến Chư Tôn Thiền Đức và Đại Chúng lòng biết ơn sâu kín nhất của con.)

(Poems by Tanh Thien. Nov. 22, 2017 -- in the week of Thanksgiving.  With my deepest gratitude, dedicated to all the venerable monastics and laity.)

Translated by Nguyen Giac

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 77881)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
30/03/201706:52(Xem: 7001)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 2740)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 6068)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 8985)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 12939)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 20964)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 12759)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 6432)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)