Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cung An Chức Sự Lễ Khánh Thành Chùa Huyền Quang

19/11/201704:09(Xem: 358)
Cung An Chức Sự Lễ Khánh Thành Chùa Huyền Quang

NAM MÔ ĐẠO TRÀNG GIÁO CHỦ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Cung kính ngưỡng bái bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Đại Đức Tăng, chư Ni, trong và ngoài nước.

Hôm nay tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Huyền Quang, giờ này Chư Tôn Thiền Đức đang an trú trong chánh niệm. Bổn tự chúng con có duyên sự, đê đầu đảnh lễ xin dâng lời tác bạch.

Nam mô A Di Đà Phật.

Đạo nhiệm mầu lưu truyền hằng sa kiếp, tâm từ bi phổ nhuận khắp non sông. Ánh quang minh chói lọi, Thánh giới hiện thần thông. Nương nhờ chư Phật hồng ân, Bồ Tát Thánh hiền, cõi phàm nay khởi đại tâm, lạc thành phạm vũ

Kính bạch quý Ngài

 Cách đây 4 năm Bổn tự Chùa Huyền Quang cung thỉnh  chư Tôn Đức Tăng Ni nhận lời mời chứng minh Lễ Đặt Đá, thật là phúc lành cho bổn tự chúng con

Ngôi  chùa HQ hôm nay được khánh thành, trên hết là nhờ ơn mười phương chư Phật, chư đại Bồ tát, Thánh hiền Tăng liệt vị Thiện thần và mật thùy gia hộ. cho ngôi Phạm vũ ngày càng huy hoàng để phổ độ chúng sinh, báo đền ơn Tam Bảo.
 Nay lại lần nữa , bổn tự chúng con cũng được quý Ngài thương tưởng quang lâm, chứng minh và gia hộ, Chúng con được cung đón chư Tôn đức trong Hội đồng giáo phẩm,  Hội đồng điều hành Giáo Hội Úc Châu và Quý thành viên trong Giáo Hội cùng chư Tôn đức Hội đồng điều hành Giáo Hội từ các Châu lục, Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu.  Nay nhân duyên hội đủ, đại Tăng vân tập,chúng con mạo muội tuyên tôn hiệu, cung an pháp sự  quý Ngài hoan hỷ cho.


 chúng con thành tâm đảnh lễ:
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN TÔN

Tăng Giáo Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa Bảo Vương – Melbourne

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành. ( 1 lay)

 

chúng con thành tâm đảnh lễ:  HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO LẠC

Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại

Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa Pháp Bảo – Sydney

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành – ban Đạo Từ của Giáo Hội

 

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG BA

Phó Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Tu Viện Vạn Hạnh – Canberra

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành.

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH TRƯỜNG SANH

Phó Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại

Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa Giác Nhiên - Tân Tây Lan

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành – cólời đạo tình

 chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH BỔN ĐẠT

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Canada

Viện Chủ Tu Viện Phổ Đà – Canada

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành –Có lời đạo tình trong Tông Môn

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH MINH HIẾU

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang – Sydney

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành.

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT TÂN

Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại

Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa Pháp Quang – Brisbane

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành.

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯƠNG THÍCH NGUYÊN TRỰC

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất  Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa A Di Đà - Sydney

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành.

chúng con thành tâm đảnh lễ: HÒA THƯỢNG THÍCH BỔN ĐIỀN

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Viện Chủ Chùa Huyền Quang - Sydney

Từ bi hoan hỷ chứng minh đại lễ khánh thành.

 

chúng con thành tâm đảnh lễ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí

chúng con thành tâm đảnh lễ:Ni Trưởng Thích Nữ Phước Đạo

chúng con thành tâm đảnh lễ: chư tôn thượng tọa, quý ní sư, chư đại đức tăng , chư ni nhị bộ. Từ bi hoan hỷ, đồng nhất tâm chứng minh cầu nguyện cho đại lễ lạc thành.


Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát

 


Nam Mô A Di Đà Phật.

Cung an chức sự đại lễ lạc thành được Chư Tôn Đức từ bi chứng minh hứa khả, bổn tự chúng con đầu thành lễ thỉnh tam bái.

CUNG THỈNH QUÝ NGÀI QUANG LÂM ĐẠO TRÀNG

(Chuông trống Bát nhã)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/04/201806:39(Xem: 377)
Như quý ngài và quý vị đã biệt Ni Viện Như Ý tại thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, do chúng con thành lập vào đầu năm 2016 và lễ An Vị Phật vào ngày 4 tháng 6 năm 2016 (nhằm ngày 27 tháng 3 năm Bính Thân). Sau một thời gian ngắn sinh hoạt trong chánh điện tạm thời chật hẹp, không đủ sức dung chứa với số lượng Phật tử ngày càng gia tăng, do đó chúng con hội ý với Quý Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo tại địa phương và đi tới quyết định nên xây dựng một ngồi Chánh Điện trong khả năng khiêm tốn:
14/03/201812:04(Xem: 721)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 19 (từ ngày 9 đến 19-7-2018) và Lễ Đại Tường Ôn Như Huệ (chủ nhật 15-7-2018) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (from Trụ Trì Thích Viên Trí)
13/03/201806:28(Xem: 1287)
Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện thường được tổ chức vào mỗi cuối tháng Ba tây lịch mỗi năm. Năm nay trong khung cảnh Chùa đang tái thiết Ngôi Chánh Điện mới, vật liệu xây dựng ngỗn ngang, chúng ta không thể thực hiện Lễ Hội Quan Âm được. Nhưng trong tinh thần Lễ Hội, Chùa có tổ chức 3 ngày tu học để cho quý Phật tử được tắm mát trong dòng suối Từ Bi của Mẹ Hiền Quan Âm. Kính mời quý vị thu xếp thời gian để cùng về tham dự theo chương trình sau đây:
28/02/201819:33(Xem: 527)
Địa chỉ: 7233 Pleasants Valley Road, Thành Phố Vacaville CA.USA Chỉ đạo thực hiện: TT.Thích Từ Lực Biên tập/ MC: Lâm Ánh Ngọc Quay phim: Lương Nguyễn - Quảng Minh Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường - Chúc Tiến Thực Hiện: LANS.
27/02/201806:35(Xem: 1928)
Slideshow: Tu Viện Quảng Đức Mừng Xuân Mậu Tiuất 2018, TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng; nhiếp ảnh: Bình Phong, Thiện Hưng, Thục Đức, www.quangduc.com
23/02/201816:33(Xem: 1284)
9 Chùa ở Toronto & các vùng phụ cận Đón Xuân Mậu Tuất 2018: Chùa Hương Đàm Chùa Liên Hoa Chùa Xá Lợi Chùa Hoa Nghiêm Chùa Kim Quang Chùa Viên Quang Chùa Từ Thuyền Chùa Pháp Vân Chùa Phật Quang Sơn
28/01/201810:21(Xem: 456)
Đâu là hướng đi của Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ? Trả lời đầy đủ cho câu hỏi trên cần đến công phu nghiên cứu của nhiều người. Vì thế, bài viết này xin được xem là suy nghĩ và gợi ý của một cá nhân. Phật Giáo truyền vào Hoa Kỳ khoảng một thế kỷ rưỡi -- tính từ lúc những di dân Trung Hoa sang Mỹ làm việc và mang theo Phật Giáo vào giữa thế kỷ thứ 19 -- mà trong đó Phật Giáo Việt Nam được truyền vào hơn năm mươi năm, tính từ thời điểm Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân đến Mỹ vào năm 1966 để dạy Đại Học University of California tại thành phố Los Angeles (UCLA) và thành lập Trung Tâm Thiền cũng như xây dựng Chùa Việt Nam.
11/01/201807:17(Xem: 948)
Vào chiều ngày 30-12-2017, chư Tôn đức Tăng trú xứ tại các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California và Phật tử tại San Jose cùng một số thành phố lân cận đã về chùa Tâm Từ, thành phố Morgan Hill dự lễ Bố tát tháng 12 năm 2017. Hòa thượng Thích Minh Đạt, trụ trì chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton được cung thỉnh Tuyên Luật Sư.
11/01/201807:16(Xem: 848)
Chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 E. San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa được Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thanh thành lập vào năm 1994. Chùa đã được trùng tu vào các năm 2003 và 2012. Trong khuôn viên chùa có tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên và hòn non bộ được thiết trí từ năm 2000. Chùa là ngôi phạm vũ uy nghiêm, mỹ lệ trong vùng “Thung lũng Hoa Vàng”.